© Protestantse Gemeente Hummelo

Voor een afscheidsdienst / rouwdienst in de kerk, waarna de dienst wordt voortgezet op de begraafplaats, dient u contact op te nemen met de begrafenisondernemer door wie u de uitvaart wilt laten verzorgen.
Met deze uitvaartverzorgers bestaan afspraken over de wijze waarop zowel nabestaanden als onze kerkelijke gemeente (i.c. de predikant of vervangende voorganger) op zorgvuldige wijze betrokken worden bij de uitvaart en de voorbereiding daarop.

Dit geldt ook voor crematieplechtigheden waarbij we als kerkelijke gemeente worden betrokken. Een begrafenis in Hummelo zonder kerkelijke uitvaartdienst wordt geregeld door de begrafenisondernemer.
De diaconie heeft zwarte overjassen e.d. beschikbaar voor dragers bij begrafenissen.

Meer informatie kunt u vinden door te klikken op:

De Hummelose kerk heeft haar eigen begraafplaats even buiten de bebouwde kom aan de Zelhemseweg. Omdat het eigendom en beheer bij de kerk ligt, is sprake van een bijzondere begraafplaats en niet van een algemene begraafplaats. Iedereen die zich verbonden voelt met Hummelo kan hier zijn of haar laatste rustplaats vinden.

Meer informatie kunt u vinden door te klikken op: