Naast een dagelijks bestuur maken de ouderlingen en de diakenen deel uit van de kerkenraad.

Moderamen

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad bestaat uit:
Hans Nusselder - voorzitter
Ds. Elise Wijnands - predikant
Barend Verkerk - scriba
Leida Wenneker- kerkrentmeester
Rikie Evers - diaken

Bereikbaarheid predikant 

Ds. Elise Wijnands is bereikbaar onder nummer:
06-23517979
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrije dag : vrijdag.

Meer informatie

Gebruik de linkjes hieronder voor extra informatie over de diaconie, de ouderlingen en de kerkrentmeesters.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Hummelo voor de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2025 kan hier worden ingezien.

Groene Boekje

Het Groene Boekje van de activieiten in en om de Kerk in Hummelo is hier in te zien.

Tarieven

De diverse tarieven van de Protestantse Gemeente Hummelo kunt u hier vinden. 

dat he-w altied zo gedoanEen jaar of 10 terug had ik een rolletje in het Hummelse openluchtspel. Ik speelde daar een oude boer die niet zo van de verandering was. Zijn zoon vond dat het allemaal wel wat moderner mocht, dus dat gaf flinke stof tot discussie, “ut geet toch goed zo, dat he-w altied zo gedoan.”

Is het in de kerk ook niet een beetje zo en dan bedoel ik niet alleen in onze kerk, dat we dingen doen die we altijd zo gedaan hebben en dat we misschien wel eens een beetje vergeten zijn of dat nog wel helemaal aansluit bij de wensen van onze leden. Ook binnen de kerkenraad hebben we ons deze vraag gesteld, hoe zien wij de toekomst van onze Hummelse kerk. Moeten wij ons ook niet eens afvragen waarom de kerkgang terugloopt en waarom wij onze jongere leden niet meer zo heel vaak en in groter aantal in de kerk zien. En met jongere leden denk ik dan aan de dertigers en veertigers, nog niet eens aan de “echte” jeugd. Hoe moeten wij ons als kerk profileren dat ook zij zich meer betrokken voelen bij de kerk, bij het geloof. Stof tot nadenken.
Want als we doorgaan, omdat “we-j dat altied zo hebt gedoan”, dan vrezen we dat het ook een keer “op een endje löp”, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen.

Eigenlijk nog wat los van “de toekomst van de kerk in Hummelo” hebben we afgelopen corona-tijd een mooie samenwerking zien ontstaan tussen verschillende kerken en kerkgenootschappen in de buurt. Samen met Drempt-Oldenkeppel, Doesburg/Angerlo en andere kerkgenootschappen in Doesburg hebben we gezamenlijk de online diensten verzorgd in corona-tijd. Een voortvloeisel hiervan waren de kerkdiensten over de 7 werken van barmhartigheid, verzorgd door een tweetal voorgangers uit de verschillende kerken.
Op 22 mei wordt dit project gezamenlijk afgesloten in de kerk van Doesburg. Alle voorgangers zullen hier een aandeel in hebben, wat ook betekent dat ds. Elise daar ook een deel van de dienst zal verzorgen en dat de kerk in Hummelo, net als alle andere bovengenoemde kerken dan die zondag gesloten zullen zijn.
Nadere informatie volgt te zijner tijd, misschien kunnen we met een clubje op de fiets of carpoolen, laten we in oplossingen denken en niet in problemen. De Hummelse kerk op zondag gesloten, buiten corona-tijd om is dit misschien nog wel nooit voorgekomen en het is ook zeker niet het idee van de kerkenraad dat wij dit als onze toekomst zien maar nooit iets veranderen, “umdat we-j dat altied zo gedoan hebt”, helpt ons ook niet verder.

Hans Nusselder, voorzitter kerkenraad

(bijdrage uit KerkLevenIn van april 2022)

Nieuwe privacywetgeving vanaf 25 mei 2018
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Ook binnen de Protestantse Gemeente Hummelo wordt  deze vernieuwde regelgeving zo goed mogelijk in acht genomen.

   

Kerktoren Hummelo  

De kerktoren van Hummelo.

   

Online dienst (klik op de foto)  

Online-kerkdienst kerk Hummelo

   

Groene Boekje '22 - '23  

Het Groene Boekje van de kerk in Hummelo

   

Jongeren  

Jongeren in Hummelo

   

Facebook  

   

Beleidsplan  

Beleidsplan Protestanse gemeente Hummelo

   

Ontmoeting  

   

Begraafplaats en tarieven  

Ingang begraafplaats Hummelo

   

Vrienden v.d. Hummelose Kerk  

Vrienden van de Hummelose Kerk

   

AVG  

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2022