Protestantse gemeente Hummelo
Correspondentieadres:
Barend Verkerk (scriba)
Van der Hardt Abersonlaan 2,
6998 AX  Laag-Keppel
06-51522944
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

B
ezoekadres:
Dorpsstraat 22
6999 AD  Hummelo

Bereikbaarheid predikant
Ds. Elise Wijnands is bereikbaar onder nummer:
06-23517979
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Via telefoon of via de mail kunt u altijd contact met haar opnemen.
Vrije dag : vrijdag

Kerkenraad
Hans Nusselder
voorzitter
Keppelseweg 300, 7009 AD Doetinchem
0314-381973 / 06-12355856
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zie verder onder Kerkenraad

Kerkrentmeesters
Dirk Jan Huntelaar
voorzitter
Keppelseweg 1, 6999 AM Hummelo
0314-382087
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zie verder onder Kerkrentmeesters

Ouderlingen
Zie pagina Ouderlingen

Diaconie
Rita Hector-de Groot
secretaris
Keppelseweg 23, 6999 AN Hummelo
06-54920587
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie op pagina Diaconie

Bankrelatie Hummelose Kerk
NL91RABO031.50.02.522 
t.n.v. Protestantse Gemeente Hummelo, inzake College van Kerkrentmeesters

Begraafplaats
Informatie: Ben de Vries
0314-381428
Kijk hier voor meer informatie

Verhuur kerk voor kerkelijke aangelegenheden zoals uitvaart of huwelijk
Leida Wenneker-Kuperij
0314-381724  06-18061384

Verhuur van multifunctionele kerk en dorpshuis "De Ruimte" voor niet kerkelijke aangelegenheden
Leida Wenneker-Kuperij
coördinator
telefoon 0314-381724
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het is altijd een feest als er een geboorte is. Het is dan ook fijn als de gezinsuitbreiding wordt doorgegeven, dit kan aan de predikant, wijkouderling of contactpersoon.
Als u uw kind wilt laten dopen, of in plaats van de doop, een zegen over uw kind wilt vragen, kunt u contact opnemen met onze predikant.
Als u als volwassene gedoopt wilt worden, of u zou graag belijdenis van het geloof willen doen, dan kunt u ook contact met onze predikant opnemen.

Meer informatie kunt u vinden door te klikken op:

Trouwen is een feestelijk gebeuren. Aan een trouwdienst in de kerk gaan enkele gesprekken met de predikant vooraf. Neem dus in een vroeg stadium contact op met de predikant.
Wanneer mensen iets bijzonders te vieren hebben (bijv. een huwelijksjubileum) kan een dankviering worden gehouden (in de kerk of thuis).
Ook daarvoor is tijdig contact met de predikant gewenst.

Meer informatie kunt u vinden door te klikken op:

Voor een afscheidsdienst / rouwdienst in de kerk, waarna de dienst wordt voortgezet op de begraafplaats, dient u contact op te nemen met de begrafenisondernemer door wie u de uitvaart wilt laten verzorgen.
Met deze uitvaartverzorgers bestaan afspraken over de wijze waarop zowel nabestaanden als onze kerkelijke gemeente (i.c. de predikant of vervangende voorganger) op zorgvuldige wijze betrokken worden bij de uitvaart en de voorbereiding daarop.

Dit geldt ook voor crematieplechtigheden waarbij we als kerkelijke gemeente worden betrokken. Een begrafenis in Hummelo zonder kerkelijke uitvaartdienst wordt geregeld door de begrafenisondernemer.
De diaconie heeft zwarte overjassen e.d. beschikbaar voor dragers bij begrafenissen.

Meer informatie kunt u vinden door te klikken op:

De Hummelose kerk heeft haar eigen begraafplaats even buiten de bebouwde kom aan de Zelhemseweg. Omdat het eigendom en beheer bij de kerk ligt, is sprake van een bijzondere begraafplaats en niet van een algemene begraafplaats. Iedereen die zich verbonden voelt met Hummelo kan hier zijn of haar laatste rustplaats vinden.

Meer informatie kunt u vinden door te klikken op:

   

Kerktoren Hummelo  

De kerktoren van Hummelo.

   

Online dienst (klik op de foto)  

Online-kerkdienst kerk Hummelo

   

Groene Boekje '22 - '23  

Het Groene Boekje van de kerk in Hummelo

   

Jongeren  

Jongeren in Hummelo

   

Facebook  

   

Beleidsplan  

Beleidsplan Protestanse gemeente Hummelo

   

Ontmoeting  

   

Begraafplaats en tarieven  

Ingang begraafplaats Hummelo

   

Vrienden v.d. Hummelose Kerk  

Vrienden van de Hummelose Kerk

   

AVG  

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2022