vanaf 01-01-2022 tot nadere besluitvorming.

       
       
       
Rubriek Omschrijving Eenmalig  
Huur graf (grafrecht) graf €1.025,00  
(voor periode van 30 jaar) kindergraf (op nieuwe deel van de begraafplaats) €   504,50  
  urnengraf €   504,50  
  bijplaatsing urn bij graf €   246,50  
  verlenging met 10 jaar voor graf €   250,00  
  verlenging met 10 jaar voor urnengraf €   137,50  
Reserveren (voor periode van 10 jaar)  graf (op oude deel van de begraafaplaats) €   252,50  
Algemeen onderhoud graf €1.850,00  
(voor periode van 30 jaar) geplaatste urn / asbus €   912,50  
  elke bijgeplaatste urn / asbus in kelder of graf €   461,50  
  uitstrooien as €   461,50  
  verlenging met 10 jaar voor graf €   502,50  
  verlenging met 10 jaar voor urnengraf graf €   250,00  
       
    Leden niet-leden
Begrafenis / crematie grafdelven €   484,00 €   726,00
  herbegraven €   964,00 €1.446,00
  plaatsen urn met urnenkelder €   209,00 €   313,50
  plaatsen urn zonder urnenkelder €   165,50 €   248,25

 

bijzetten van volgende urn €   185,50 €   278,25
  uitstrooien as €   129,50  €   194,25
  overluiden €     00,00 €     84,00
  luiden bij begrafenis  €     56,50 €     84,75 
Gebruik kerk rouwdienst incl overluiden/ds/organist/koster *) €    461,50 €   692,25
  huwelijksdienst incl ds/organist/koster *) €    461,50 €   692,25
  huwelijksjubileum incl ds/organist/koster*)

€   461,50

€  692,25 

 

geluidsman                    Leden    €    00,00

online dienst                  Leden    €    50,00

      

€    50,00

 €   75,00

Kerkelijk bijstand predikant bij begrafenis/crematie, niet vanuit onze kerk €   330,50 €   495,75
  predikant bij huwelijk (niet vanuit onze kerk) wel bijbel €   330,50 €   495,75
       
Drukwerk liturgie per stuk €      1,30 €       2,45
       
  *) Totaaltarief is opgebouwd uit:    
  gebouw, incl. koster €  134,00 €   201,00
  predikant €  227,50 €   341,25
  organist €  100,00 €   150,00
  Totaal €  461,50 €  692,25
  Wanneer geen predikant en/of organist wordt ingehuurd wordt het betreffende deel van het tarief niet in rekening gebracht.    
       

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013