Er is ook dit jaar weer veel te doen rond Pasen dit jaar. Hieronder vindt u een korte opsomming en als u de paasfolder van de Protestantse Gemeente Hummelo wilt bekijken, klikt u dan hier, of op de afbeelding.

Zondag 2 april - Palmzondag
10:00 uur Palmpasendienst
ds. Elise Wijnands
Organist: dhr. Broer de Boer

De kinderen gaan paaseieren zoeken op het schoolplein. Om 10:50 uur komen ze met hun versierde Palmpasenstokken in de kerk en start de 

PALMPASENOPTOCHT

De kinderen lopen door de kerk naar buiten achter muziekvereniging Hummelo en Keppel aan. Deze begeleidt de optocht op de route: Dorpsstraat - Pennekampweg - Brouwerij - Keppelseweg - Groeneweg - Beatrixlaan - Bakkerstraat - Dorpsstraat - Kerk.
De gemeente gaat achter de kinderen aan naar buiten.

Donderdag 6 april - Witte Donderdag
19:30 uur kerkdienst
ds. Elise Wijnands
Organist: dhr. Atze Douma

Viering Maaltijd van de Heer ter gedachtenis aan de laatste maaltijd die Jezus vierde met zijn leerlingen.

Vrijdag 7 april - Goede Vrijdag
19:30 uur kerkdienst
Door de kerkenraadsleden: Hermien Langeler, Heleen Hendriksen en Ingrid van Berkum.
Organist: dhr. Ap Addink

Gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus.

Zaterdag 8 april - Paaswake
21:30 uur kerkdienst
ds. Elise Wijnands
Organist: dhr. Atze Douma

In het donker van deze avond/nacht breekt het Licht van Pasen door. De nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnengebracht en we lezen verhalen over donker en licht.

Zondag 9 april - Paasviering
Vanaf 9:45 uur samenzang van Paasliederen en om 10:00 uur kerkdienst
ds. Deodaat van der Boon
Organist: dhr. Broer de Boer m.m.v. trompettist

De kinderen van de kinder- en jeugdkerk starten de dienst in de kerk. Hierna gaan zij in De Ruimte genieten van een heerlijk Paasontbijt. Hier horen zij het Paasverhaal. Tijdens de collecte komen de kinderen terug.

Dinsdag 11 april - Paasmaaltijd
Op dinsdag 11 april houdt de Dameskrans haar Paasbijeenkomst in dorpshuis De Ruimte.
Na de paasliturgie gebruiken we gezamenlijk een broodmaaltijd.
Tijd van samenkomst: van 17:00 tot 19:00 uur.
Ook niet-leden (vrouwen èn mannen) zijn daarbij welkom.
opgave bij mw. Diny Weevers, telefoon (0314) 382303.

  

24-03-2023