© Protestantse Gemeente Hummelo

ds. EliseLieve mensen,

Momenteel ben ik met ziekteverlof. Zonder nu het hele medische dossier te delen, wil ik toch even enige informatie hierover geven. Na lang en uitgebreid speurwerk is eindelijk een bron gevonden waar de klachten vandaan komen: Mijn schildklier blijkt niet goed te functioneren. Nu kan er gericht nader onderzoek en behandeling plaatsvinden.
Op dit moment is er helaas nog geen sprake van echte werkhervatting. Gelukkig worden veel taken overgenomen, het laat zo duidelijk zien wat voor krachtige gemeente Hummelo is!
Dankbaar ben ik ook voor alle steun en aandacht die mijn dochters en ik van gemeenteleden mogen ontvangen.
Vol goede moed gaan wij vooruit! Als wij oog en oor voor de mensen en dingen om ons heen hebben, zal af en toe de hemel door breken. In het volgende tekstje wordt dat op een mooie manier beschreven:

Alles in deze wereld dat lieflijk en vriendelijk is, de zuiverheid van de lucht, de schoonheid van de seizoenen, de vreugde van het licht, de melodie van geluiden, de pracht van kleuren, de heerlijkheid van geuren, de schittering van kostbare stenen; het is niets anders dan de hemel die door de sluier van deze wereld heen breekt. (William Law 1686-1761)

In Christus verbonden
Ds. Elise Wijnands

 

Als kerkenraad begrijpen we heel goed dat, naast dat het voor ds. Elise zeer vervelend is dat ze op dit moment haar werk niet kan doen, het ook voor de gemeente een gemis is om geen beroep op de dominee te kunnen doen.
Mocht u toch behoefte hebben aan een pastoraal contactmoment, schroom dan niet om uw wijkouderling of iemand anders van de kerkenraad te benaderen, in onderling overleg kunnen we dan zoeken naar een passende oplossing.
De kerkenraad heeft er alle vertrouwen in dat richting het voorjaar de zon steeds vaker tussen de wolken zal doorbreken.

Hans Nusselder
Voorzitter kerkenraad

28-01-2023