De gezamenlijke kerken regio Doesburg, houden vanaf het najaar kerkdiensten en bijeenkomsten rondom het thema “Zeven wegen….. een manier van leven”. Gebaseerd op Matteüs 25:37-40: “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op. Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”.
De oplettende lezer zal het al gemerkt hebben: er wordt in de tekst gesproken van zes werken van barmhartigheid, waar is dan toch de zevende? Pas in 1207 werd door Paus Innocentius het begraven van de doden eraan toegevoegd.

Elke maand staat één van de zeven werken van barmhartigheid centraal.
De maand april staat in het teken van het vierde werk van barmhartigheid: vreemdelingen herbergen. Zondag 3 april zal de dienst in Hummelo rond dit thema verzorgd worden door ds. Elise Wijnands (Hummelo) en Marjan van Zadelhoff (PG Drempt en Oldenkeppel).

zeven werken van barmhartigheid

De zeven werken van barmhartigheid van De Meester van Alkmaar (Rijksmuseum Amsterdam)

 

Waar
Wanneer 
Tijd
:
:
:
Dorpskerk in Hummelo
Zondag 3 april 2022
10:00 uur
   

Online dienst (klik op de foto)  

Online-kerkdienst kerk Hummelo

   

Groene Boekje  

Het Groene Boekje van de kerk in Hummelo

   

Jongeren  

Jongeren in Hummelo

   

Facebook  

   

Ontmoeting  

   

AVG  

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2022