Enquête Protestantse Kerk Nederland.
De Protestantse Kerk vraagt de ongeveer twee miljoen leden een enquête in te vullen over de toekomst van de Kerk. Het aantal leden loopt terug en de inkomsten dalen. Ook zijn in verschillende gemeenten minder vrijwilligers beschikbaar.
Tot 31 maart kunnen leden een online vragenlijst invullen. U krijgt onder meer vragen over de manier waarop de kerk u inspireert, waarmee een predikant zich moet bezighouden, of er behoefte is aan verandering in de gemeente, enz. De synode bespreekt de bevindingen van het project 'Kerk 2025', zoals het toekomstonderzoek is genoemd, in april.
De enquête is te vinden op pkn.nl/kerk2025.

 

KERKDIENSTEN

Zondag 1 maart
10.00 uur ds. M.H. Leistra uit Steenderen, 2e zondag in de 40-dagentijd

Zondag 8 maart
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Bathmen, 3e zondag in de 40-dagentijd, afscheid kerkenraadslid, koffie/theedrinken na de dienst

Zondag 15 maart
10.00 uur ds. J-D. de Bruin uit Zeewolde, Biddag voor Gewas en Arbeid

Bij de diensten
Op zondag 1 maart verwelkomen we ds. Leistra, wonend in Steenderen. Het zal de eerste keer zijn dat hij in onze kerk voorgaat. Een heel goede dienst samen gewenst. Organist is Steef Oosterbeek. Het is de 2e zondag in de 40-dagentijd op weg naar Pasen.

Op zondag 8 maart nemen we in de dienst afscheid van Gerrit Minkhorst als ouderling-kerkrentmeester. Het afscheid in de kerkenraad zal op maandag 30 maart plaatsvinden in de kerkenraadsvergadering. Mw. Jansje Ruiterkamp leidt de dienst. Koster is Adri Dreves en op het orgel speelt Joop Agelink. Na de dienst willen we graag samen koffie en theedrinken in dorpshuis De Ruimte.

KERKDIENSTEN

Zondag 15 februari
10.00 uur dhr. H. Haan uit Toldijk, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 22 februari
10.00 uur ds. H.M. de Bruijn uit Arnhem, 1e zondag in de 40-dagentijd

Donderdag 26 februari Zorgcentrum Hyndendael
15.00 uur ds. D. Engelage uit Drempt

Zondag 1 maart
10.00 uur ds. M.H. Leistra uit Steenderen, 2e zondag in de 40-dagentijd


Bij de diensten
Op zondag 15 februari verwelkomen we dhr. Herman Haan uit Toldijk weer in onze kerk. Koster is dan Ab de Vries en het orgel wordt bespeeld door Atze Douma. Na de dienst willen we graag samen koffie en theedrinken in dorpshuis De Ruimte.

Op zondag 22 februari is ds. H.M. de Bruijn uit Arnhem in ons midden. Ds. de Bruijn is predikant geweest in Angerlo. Koster is dan Jan Hagenbeek en organist Steef Oosterbeek.

Op donderdagmiddag 26 februari is er een dienst in zorgcentrum Hyndendael. Aanvang 15.00 uur. Voor en na de dienst wordt er een kopje koffie of thee geschonken. Ditmaal zal ds. D. Engelage uit Drempt voorgaan. U bent van harte uitgenodigd.

Kerkdiensten 

Zondag 1 februari
10.00 uur ds. J.W. Wind uit Westervoort

Zondag 8 februari
10.00 uur mw. J.W.  Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Bathmen, m.m.v. John Wils, zang

 

Zondag 15 februari
10.00 uur dhr. H. Haan uit Toldijk, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten 
Op zondag 1 februari is er een eerste kennismaking in Hummelo met ds. Wind uit Westervoort. Een goede dienst samen gewenst.
Koster is Marco Huntelaar en op het orgel wordt de samenzang begeleid door Steef Oosterbeek.

Op zondag 8 februari gaat mw. Jansje Ruiterkamp voor. Aan deze dienst wordt medegewerkt door John Wils zang. Koster is Jan Teerink en organist Hans Goldschmeding.

KERKDIENSTEN

Zondag 21 december
10.00 uur dhr. H.G. Dijkman uit Vorden, 4e zondag van Advent

Woensdag 24 december
19.00 uur Kerstfeest Kinderkerk
21.30 uur mw. Jansje Ruiterkamp, Bathmen, Kerstavonddienst m.m.v. Marjo Harmsen, sopraan. Vanaf 21.15 uur samenzang.

Donderdag 25 december
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp, Bathmen, Kerstfeest m.m.v. Hummelo's Gemengd Koor.

Zondag 28 december
10.00 uur ds. S. Hiemstra, Almelo (voorheen Voorthuizen)

Woensdag 31 december
19.30 uur mw. Jansje Ruiterkamp, Bathmen, Oudejaarsviering, gedachtenis overledenen, m.m.v. de koperblazers van muziekvereniging De Eendracht.

Zondag 4 januari
10.15 uur dhr. H. Haan, Toldijk. Vanaf 9.45 uur koffie/theedrinken in dorpshuis De Ruimte. Na afloop dienst gezellig samenzijn in De Ruimte.

Bij de diensten
Alle inwoners van Hummelo en de gemeenteleden buiten Hummelo, hebben de kerstfolder met de vieringen en andere activiteiten rond Kerst en Nieuwjaar in de brievenbus gekregen. Op pagina 2 van deze editie staan de eerstkomende diensten eveneens vermeld.
Wel is in de vorige editie per abuis vermeld dat dhr. Dijkman 14 december zou voorgaan, maar hij gaat a.s. zondag voor. Soms wordt er bij de verkeerde datum gekeken! Mocht u willen weten welke koster(s) er bij de verschillende vieringen dienst doen, dan kunt u bij de scriba (tel. 381224) of Freek Kok (tel. 382053) hiernaar informeren.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013