KERKDIENSTEN

Zondag 11 oktober
Zangdienst o.l.v. mw. Jopie Tankink

Zondag 18 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 25 oktober
10.00 uur mw. ds. N.M. da Costa uit Angeren

Bij de diensten
Op zondag 11 oktober leidt mw. Jopie Tankink de zangdienst waaraan verschillende gemeente- en kerkenraadsleden meewerken.
Koster is Gerrit Minkhorst en op het orgel wordt de samenzang begeleid door Jan Voortman.

Op zondag 18 oktober als onze eigen predikant ds. Elise Roth voorgaat, is Chris Vrogten koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Na de dienst willen we graag napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tijdens de Israëlzondag hebben we een nieuw lied gezongen: Loof God voor de vruchten van boomgaard en land. Het is de bedoeling dat wij Lied 719 tijdens onze oogstdienst op 15 november ook gaan zingen. Dat duurt dus nog even, daarom nu alvast de tekst van het eerste couplet, temeer omdat menig boer al druk in de weer is met de oogst!

Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,
loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand,
de oogst met de hulp van machines volbracht,
geduldig gedaan met verenigde kracht.

Met een hartelijke groet,
Ds Elise Roth-Wijnands

KERKDIENSTEN

Zondag 13 september
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink, Bathmen

Donderdag 17 september Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zondag 20 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Startzondag, uitreiking doopdruppels/kaarsen, m.m.v. koor De Lofstem, koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Zondag 27 september
10.00 uur mw. ds. Monica Schwarz, Almelo

Bij de diensten
Op zondag 13 september als Jansje Ruiterkamp voorgaat, is Jan Hagenbeek koster en Joop Agelink organist.

Op de startzondag geleid door onze eigen predikant ds. Elise Roth, is Benno Smeitink koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Het koor De Lofstem werkt muzikaal mee aan de dienst en daarna is er koffie/thee/limonade drinken in 'De Ruimte'. Meer over de startzondag leest u bij het stukje van de Kinderkerk.

KERKDIENSTEN

Zondag 30 augustus
10.00 uur ds. A.H. Looman-Graaskamp uit Geldermalsen

Zondag 6 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. Liza Wentink zang en Floortje Deddens piano, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 13 september
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink, Bathmen

Bij de diensten
Op zondag 30 augustus, als ds. Looman-Graaskamp voorgaat, is Gerrit Dolman koster en bespeelt Atze Douma het orgel.

Op zondag 6 september gaat onze eigen predikant, ds. Elise Roth-Wijnands voor. We verheugen ons op de muzikale medewerking van Liza Wentink en Floortje Deddens. Koster is Ab de Vries en organist Steef Oosterbeek. Na de dienst willen we graag samen koffie- en theedrinken.

 

KERKDIENSTEN
Zondag 16 augustus
10.00 uur drs. G. Heijnen-Zemmelink uit Aalten
Zondag 23 augustus
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, viering Heilig Avondmaal, koffie/theedrinken na de dienst.
Zondag 30 augustus
10.00 uur ds. A.H. Looman-Graaskamp uit Geldermalsen

Bij de diensten
Op zondag 16 augustus als mw. Heijnen voorgaat, bespeelt Atze Douma het orgel.
Op donderdag 20 augustus (een week vroeger dan anders) is er een zangdienst in zorgcentrum Hyndendael. De dienst begint om 15.00 uur. Voor en na de dienst is er een kopje koffie of thee. Weet, dat u welkom bent!
Op zondag 23 augustus gaat onze eigen predikant ds. Elise Roth voor. Wij vieren dan het Heilig Avondmaal. Na de dienst willen we graag napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Koster is Jan Hagenbeek en Steef Oosterbeek speelt op het orgel.

 

KERKDIENSTEN
Zondag 15 maart
10.00 uur ds. J.D. de Bruin, krijgsmachtpredikant, Biddag voor Gewas en Arbeid

Donderdag 19 maart Hyndendael
15.00 uur mw. Jopie Tankink

Zondag 22 maart
10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen, 5e zondag in de 40-dagentijd

Zondag 29 maart
10.00 uur mw. ds. R. Reiling, Steenderen, Palmzondag

Bij de diensten
Op zondag 15 maart verwelkomen we ds. J.D. de Bruin. Ds. de Bruin is krijgsmachtpredikant. Uit onderstaand stukje van Henk Greven zult u begrijpen waarom wij in Hummelo met hem kennismaken. Koster is Gerrit Dolman en de organist is Atze Douma.

Zoals velen van u wellicht nog weten, heb ik tussen oktober 2012 en mei 2013 geruime tijd in Afghanistan gewerkt ter ondersteuning van de politie-trainingsmissie in Kunduz. In die maanden heb ik veel gezien, gedaan, gemist en meegemaakt. Weken kropen, weken vlogen, maar steeds was er in de week een ijkmoment; het mijmer-uurtje op vrijdagavond onder leiding van onze dominee in de missie, Jan-Derk de Bruin. (De vrijdag is in Afghanistan de dag waarvoor in ons westerse gebruik de zondag dient) Het uurtje dat tientallen mede-militairen bij elkaar liet komen, het uurtje dat gebruikt werd om achterom te kijken naar de week die voorbij was, maar ook om vooruit te kijken naar de week die voor ons lag. In dat uur werd een ieder vrij gelaten om te bidden, te huilen, te lachen, te missen en te genieten van muziek en een thema dat Jan-Derk voor dat uur steeds had voorbereid. Kortom, voor mij een moment waar ik steeds naartoe leefde die maanden. Maar Jan-Derk was ook de persoon die, daar waar nodig, de ruimte gaf om onder het genot van een bak koffie eens even individueel een luisterend oor te zijn of een goed gesprek met je aan te gaan. Integriteit is dan van groot belang en dat maakte juist het vertrouwen in elkaar tijdens zo'n tijd van huis, een groot goed. Ook de (internationale-) kerkdiensten, minder in getal dan de mijmeruren, werden door Jan-Derk op de spreekwoordelijke kaart gezet, zowel op ons eigen grote militaire kamp, alsook op het Amerikaanse militaire kamp dat direct naast de onze lag. (Ik verwoord in de verleden tijd, want de internationale wereld heeft Kunduz inmiddels verlaten) Ook is de dominee nog steeds een vervend sporter en zelfs in Kunduz rende hij er heel wat kilometers af. In vele opzichten een voorbeeld-collega voor velen, zo heb ik in die tijd mogen ervaren.
Ik ben na al die tijd trots en blij gestemd dat hij op zondag 15 maart in de dienst voor mag gaan. (Ook) ik ben benieuwd waarmee hij ons in de Hummelse kerk gaat verrassen! Graag tot zondag!
Henk Greven.

Op zondag 22 maart als mw. N. Hengeveld voorgaat is Benno Smeitink koster en Joop Agelink organist.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013