KERKDIENSTEN
Zondag 20 maart

10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Palmzondag, Palmpaasoptocht

Donderdag 24 maart
Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Paasviering en Heilig Avondmaal

19.30 uur kerk, ds. Elise Roth-Wijnands, Witte Donderdag, viering Heilig Avondmaal.

Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag
19.30 uur, kerkenraad – mw. Jopie Tankink, m.m.v. John Wils zang en gitaar

Zaterdag 26 maart Paaswake
21.30 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbbenk, Vorden

Zondag 27 maart 1e Paasdag
9.45 uur Samenzang, 10.00 uur aanvang dienst, ds. Elise Roth-Wijnands, m.m.v. Heleen Hendriksen en Joanne Grooten zang, Erwin Heinen gitaar

Zondag 3 april
10.00 uur ds. J.A.D. van der Boon, Wassenaar

BIJ DE DIENSTEN
Deze week hebben de inwoners van Hummelo (en een aantal buiten Hummelo) de Paasfolder ontvangen. Hierin staan alle activiteiten en diensten rond Pasen vermeld. Zoals u ziet, is het overzicht van de paasfolder ook onder dit bericht geplaatst.
Graag willen we u en jullie attenderen op de samenzang voorafgaande aan de dienst op 1e Paasdag. Onze predikant vertelt meer hierover in haar bijdrage. Om kwart voor tien beginnen we te zingen en te luisteren.
Dan graag extra aandacht voor de dienst op Goede Vrijdag, waaraan John Wils met zang en gitaar zal deelnemen. Het belooft een bijzondere dienst te worden.
Mocht u willen weten wie de koster is in de diensten, dan kunt u dat even vragen aan de scriba.

KERKDIENSTEN

Zondag 6 maart
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, 4e zondag in de 40-dagentijd, Doopdienst, live muziek, koffie/thee/limonade drinken na de dienst.

Zondag 13 maart
10.00 uur ds. M Leistra uit Steenderen, Biddag voor Gewas en Arbeid

Zondag 20 maart
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Palmzondag, Palmpaasoptocht

Bij de diensten
We zijn verheugd dat op zondag 6 maart 2 kinderen in ons midden gedoopt zullen worden. Ds. Elise Roth leidt de dienst en er zal live muziek ten gehore worden gebracht. Na de dienst willen we graag samen koffie/thee of limonade drinken. Organist is Steef Oosterbeek.

Doopfeest!
Zondag 6 maart zullen we in onze kerk een feestelijke dienst hebben!
Evi, dochter van Iris Diesfeldt en Raoul van den Heuvel
en
Niels, zoon van Anke Jolink en Rob Gerritsen,
zullen gedoopt worden!
Het binnenbrengen van de dopelingen is altijd een heel speciaal moment. Bij ons in Hummelo gaat dat op een extra mooie manier: we kunnen immers bijna een rondje door de kerk maken, iedereen kan de kinderen dan bewonderen. Mirte zal vanuit de Kinderkerk het doopwater binnenbrengen.
Als dan de woorden "ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest" klinken, wordt het geloof als het ware zichtbaar gemaakt. Vanuit die drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, geloven wij en mogen we gemeente zijn voor, door en met elkaar. We mogen dankbaar zijn dat wij dat midden in de 40 dagentijd met elkaar mogen meemaken. De periode van bezinning en inkeer geeft door het dopen van Evi en Niels een extra verdieping en verrijking.
Het belooft dan ook een feestelijke dienst te worden, met veel muziek.

Wees welkom allemaal!

Ds Elise Roth-Wijnands

Doopfeest!
Zondag 6 maart zullen we in onze kerk een feestelijke dienst hebben!

Evi, dochter van Iris Diesfeldt en Raoul van den Heuvel

en

Niels, zoon van Anke Jolink en Rob Gerritsen,

zullen gedoopt worden!
Het binnenbrengen van de dopelingen is altijd een heel speciaal moment. Bij ons in Hummelo gaat dat op een extra mooie manier: we kunnen immers bijna een rondje door de kerk maken, iedereen kan de kinderen dan bewonderen. Mirte zal vanuit de Kinderkerk het doopwater binnenbrengen.
Als dan de woorden "ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest" klinken, wordt het geloof als het ware zichtbaar gemaakt. Vanuit die drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, geloven wij en mogen we gemeente zijn voor, door en met elkaar. We mogen dankbaar zijn dat wij dat midden in de 40 dagentijd met elkaar mogen meemaken. De periode van bezinning en inkeer geeft door het dopen van Evi en Niels een extra verdieping en verrijking.
Het belooft dan ook een feestelijke dienst te worden, met veel muziek.

Wees welkom allemaal!

Ds Elise Roth-Wijnands

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 7 februari, als onze eigen predikant ds. Elise Roth voorgaat, is Gerit Dolman koster en bespeelt Steef Oosterbeek het orgel. Na de dienst koffie- of theedrinken in De Ruimte.
Tijdens het koffiedrinken staat er een mooie groene koffiepot, waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen.

Zondag 14 februari is alweer de 1e zondag in de 40-dagentijd op weg naar Pasen. Mw. Jansje Ruiterkamp, thans woonachtig in Vorden leidt de dienst, Ab de Vries is koster en Jan Voortman organist.

Avondje Tanzania .

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om onze avonturen te beluisteren en onze foto's te zien organiseren we een fotoavond over onze reis naar Tanzania.

Veel informatie kunnen wij aan de hand van de foto's geven over het project met Titus Sikawa en ook het toeristische deel van onze vakantie zal niet onbelicht blijven !

Dus als U een gezellige avond met veel informatie niet wilt missen noteer dan

donderdag 21 januari 2016 om 19.30 uur in de ontmoeting te Lobith

in uw agenda.

Met Tanzaniaanse groet en een welgemeend Karibu

Dirk en Anka Koolmees.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013