KERKDIENSTEN

Zondag 12 juni
10.00 uur mw. Netty Hengeveld uit Eibergen.

Zondag 19 juni
10.00 uur ds Elise Roth-Wijnands, viering Heilig Avondmaal.

Donderdag 23 juni Hyndendael
15.00 uur ds Elise Roth-Wijnands

Zondag 26 juni
10.00 uur dr. G.P.Th. Bosma uit Breda/Ginneken

Bij de diensten
Op zondag 12 juni als mw. Netty Hengeveld voorgaat, is Gerrit Minkhorst koster en bespeelt Ab Addink het orgel. Dit is de eerste maal dat dhr. Addink in een dienst bij ons speelt en we wensen hem dan ook een goed uur toe.

Op zondag 19 juni wordt de maaltijd van de Heer gevierd, waarbij onze eigen predikant ds Elise Roth voorgaat, Benno Smeitink het kosterschap op zich neemt en Atze Douma het orgel bespeelt.

Op donderdagmiddag 23 juni is weer de maandelijkse kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael. Ds Elise Roth leidt de dienst, welke begint om 3 uur. Vanaf half 3 bent u welkom om vooraf een kopje thee of koffie te drinken, na de dienst kunt u onder het genot van weer een kopje koffie of thee wat napraten.

KERKDIENSTEN

Zondag 1 mei
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. muziekgroep Het Anker. Na de dienst koffie/theedrinken in De Ruimte.

Zondag 8 mei
10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen

Zondag 15 mei
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden – 1e Pinksterdag.

Bij de diensten
Op zondag 1 mei gaat ds. Elise Roth-Wijnands voor in de dienst, is Jan Hagenbeek koster en is Steef Oosterbeekorganist. Na de dienst willen we graag samen koffie- en theedrinken in De Ruimte. Muzikale medewerking muziekgroep Het Anker.

Het Anker
In de christelijke traditie is het anker onlosmakelijk met het hart en het kruis verbonden, als symbolen voor geloof (het kruis) hoop (het anker) en liefde (het hart). Toch vinden we in de bijbel maar één tekst die direct verwijst naar het anker als teken van hoop. In de Hebreeënbrief lezen we over mensenlevens die heen en weer geslingerd worden als een schip op de golven. De enige houvast die ze hebben is de hoop die in Christus tot hen is gekomen. Die hoop is als een anker voor de ziel. Het ankerkruis -het kruis in de vorm van een anker- is daarom een geliefd beeld. Hierdoor wordt de hoop verbonden met de kruisdood van Jezus.
Zondag 1 mei verleent muziekgroep Het Anker uit Doetinchem in onze kerk haar muzikale medewerking. Thema van de dienst is Vrede. Een term die de komende dagen veelvuldig gebruikt zal worden, tijdens de diverse 4 mei herdenkingen en bevrijdingsfestiviteiten.
Het belooft een sprankelende dienst te worden.
Wees welkom allemaal!!!

Ds Elise Roth-Wijnands.

Op zondag 8 mei als mw. Netty Hengeveld voorgaat is Theo Schuurman koster en Joop Agelink organist.

KOERKDIENSTEN
Zondag 17 april
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 24 april
10.00 uur mw. ds. N.M. da Costa uit Angeren

Donderdag 28 april Hyndendael
15.00 uur dhr. H. Dijkman uit Vorden

Zondag 1 mei
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. muziekgroep Het Anker. Na de dienst koffie/theedrinken in De Ruimte.

Bij de diensten
Op zondag 17 april, als onze eigen predikant ds. Elise Roth-Wijnands voorgaat, is Gerrit Minkhorst koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Na de dienst wordt u uitgenodigd koffie of thee te drinken in De Ruimte naast de kerk.

Op zondag 24 april gaat ds. Natalie da Costa uit Angeren voor, is Chris Vrogten koster en Jan Voortman organist.

Op donderdagmiddag 28 april is weer de maandelijkse kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael. Vanaf half 3 bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De dienst begint om 3 uur.

KERKDIENSTEN
Zondag 3 april
10.00 uur ds. J.A.D. van der Boon, Wassenaar

Zondag 10 april
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk

Zondag 17 april
10.00 uur ds Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op zondag 3 april als we weer onze oud-predikant ds. van der Boon mogen verwelkomen, bespeelt Steef Oosterbeek het orgel.

Op zondag 10 april is Herman Haan de voorganger, is Jan Teerink koster en bespeelt Charlotte Lindeboom het orgel.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013