KERKDIENSTEN

Zondag 28 mei
10.00 uur ds. Reinier Kleijer uit Haren, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 4 juni 1e Pinksterdag
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, bevestiging en afscheid van ambtsdragers, m.m.v. violist Radboud Post, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 11 juni
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk. Thema in deze dienst zijn teksten en muziek van Bob Dylan

Bij de diensten
Op zondag 28 mei verwelkomen we onze vorige predikant ds. Reinier Kleijer. Na zijn emeritaat is dit de eerste keer, dat hij vanuit het 'hoge noorden' weer in onze kerk voorgaat. Een heel goede dienst gewenst. Koster is Chris Vrogten en het orgel wordt bespeeld door Joop Agelink. Na de dienst bent u welkom voor koffie en thee in dorpshuis De Ruimte.

Op 1e Pinksterdag gaat ds. Elise Roth voor. In onderstaand stukje vertelt zij zelf over deze dienst.
Organist is Ap Addink. Na de dienst is er koffie en thee in De Ruimte.

De Pinkstervogel
Zondag 4 juni mogen we met elkaar het Pinksterfeest vieren. Een krachtig feest, dat ons aanzet tot handelen. We vieren dat we van God de Heilige Geest als steun in onze rug hebben gekregen. Thema van de dienst is: Het goede nieuws krijgt vleugels.
3 Ambtsdragers, Siska Scholten, Benno Smeitink en Ab de Vries, zullen hun vleugels uitslaan om terug te treden uit de kerkenraad. Dirk Jan Huntelaar zal zijn vleugels uitslaan om juist ín de kerkenraad plaats te nemen. Het is mooi dat we deze ambtswisseling in één dienst kunnen doen, op deze manier wordt het gaan en komen van kerkenraadsleden zichtbaar gemaakt.
De dienst, die door de betrokken ambtsdragers mede wordt voorbereid, zal door violist Radboud Post, muzikaal worden ondersteund. Samen met gemeentezang en orgel belooft het een feestelijke dienst te worden.
Ik kwam een gedicht van Nel Benschop tegen, dat heel mooi bij de pinksterdienst past:

Vogel van het Woord

Pinkstervogel van het woord
Soms gelijk een duif zo zacht,
Soms een arend in zijn kracht,
Vlieg boven ons leven voort.

Laat de Pinkstervogel in ons leven dagelijks aan het woord zijn.
Met een hartelijke groet,
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Op 21 mei werd het verhaal van Hemelvaart verteld. Hoe Jezus door een wolk aan het zicht van zijn discipelen werd onttrokken. O.l.v. Natalie hebben de kinderen van een bekertje beplakt met watten een mooi knutselwerkje gemaakt, dat dit verhaal verbeeldde.
Nu gaan we op weg naar Pinksteren. Op 4 juni hopen we een fijne Pinksterdienst te beleven. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren door op briefjes, in de vorm van vogeltjes, bij binnenkomst een pinksterboodschap te schrijven. Deze briefjes vindt u onder de toren.
In de Ruimte zal dan door de kinderen, van alle boodschappen die alle kerkgangers hebben opgeschreven, iets moois worden gemaakt.
We hopen dat er veel mensen zullen komen, zodat we heel veel vogeltjes met boodschappen/ wensen zullen hebben. En dat alle kinderen komen zodat we veel handen hebben om al die vogeltjes te verwerken tot een heel mooi............ Ja wat eigenlijk? Dat blijft nog even een verrassing.

Namens de leiding tot ziens op eerste Pinksterdag.
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op 14 mei is de bloemengroet gebracht naar Jan Brussen, Zelhemseweg en op 21 mei naar de familie Vermeer, De Zuylenkamp.

De pianokruk
Sinds enkele maanden is de pianokruk verdwenen, na veel vragen en zoeken niet terug gevonden. Het geluk was zondag jl. met ons, de dirigente (Mariët Wassen) van het koor De Lofstem hoorde deze zondag het verhaal van de verdwenen pianokruk en spontaan schonk zij een van haar twee pianokrukken aan de kerk.
Hiervoor zijn wij haar zeer erkentelijk. Als dank heeft zij een attentie ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Dorcas:
Dorcas is een internationale christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Dorcas zet zich in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25:31-46). Dit doen we door hen in staat te stellen hun positie in de samenleving te versterken en hun zelfredzaamheid te vergroten en door het bieden van sociale zorg en het verlenen van hulp in noodsituaties. We steunen de allerarmsten ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
Wie is Dorcas?
Dorcas is een vrouw uit de Bijbel (Handelingen 9). Zij stond bekend om haar gulheid en goede werken. Dorcas dankt haar naam aan deze bijzondere vrouw.
Dorcas-winkels
Dorcas beheert met behulp van meer dan duizend vrijwilligers 29 officiële winkels in Nederland. Hier worden tweedehands goederen verkocht die niet geschikt zijn voor de hulpverlening in het buitenland, zoals boeken, speelgoed, spellen, serviesgoed, meubelen, enzovoort. Met de opbrengst ondersteunen wij verschillende projecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Hoe groot is de 'strijkstok' bij Dorcas?
Wij besteden gemiddeld 85 procent van onze inkomsten aan armoedebestrijding. Het overgrote deel van donaties gaat dus naar hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Aan het organiseren van deze armoedebestrijding — bijvoorbeeld aan salarissen van hulpverleners en ondersteunend personeel, en aan de gebouwen waar zij werken — wordt gemiddeld ongeveer 15 procent van de inkomsten besteed. Volgens de richtlijnen van het CBF mag dit percentage niet hoger dan vijfentwintig procent zijn; wij kiezen er bewust voor om (ver) onder dat percentage te blijven.
Sinds oktober 2017 is er een kringloopwinkel van Dorcas in Doetinchem. De opbrengt van deze winkel gaat naar het project: betere water- en sanitairvoorzieningen in Ethiopië. Er is tot nu al € 14.000,00 naar het project overgemaakt.
Tijdens de openingstijden kunt u uw overbodige spullen afgeven, wij halen en bezorgen.
Diaken Chris Vrogten is er op woensdagen als sales employee aan het werk.
Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken.
CONTACTGEGEVENS DORCAS WINKEL DOETINCHEM
Nijverheidsweg 21, 7005 AS Doetinchem, tel. 0314 820367.
Openingstijden:
Woensdag: 10.00-16.00 uur
Vrijdag: 10.00-16.00 uur
Zaterdag: 12.00-16.00 uur
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 28 mei is voor het pastoraat in Zorgcentrum Hyndendael en op 4 juni wordt voor het werk van de diaconie gecollecteerd.

Collectes in de maand april
In de dienst:
Diaconie € 209,05
Kerk € 332,77
Schaalcollecte 13/04 € 37,15
Hyndendael maart € 12,65
Hyndendael april € 28,35

Uitgangscollectes
02/04 Kerk plaatselijk € 80,27
09/04 Diaconie plaatselijk € 63,20
13/04 Diaconie plaatselijk € 26,75
15.04 Kerk Paascollecte € 53,20
16/04 Kerk Paascollecte € 153,20
23/04 Artsen zonder grenzen € 40,95
30/04 Kerk plaatselijk € 46,10

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad, goede Pinksterdagen gewenst en een stukje van Greet Brokerhof-van der Waa voor Hemelvaartsdag en Pinksteren

Troost

'Staar je niet blind op de hemel',
zei Jezus tegen zijn leerlingen.
'Je denkt toch niet dat het
voorbij is tussen jullie en mij
en tussen God en jullie?'
En hij wees op een kracht
die ze mee zouden dragen,
een kracht waarin ze iets
van hem zouden herkennen.

'Ik blijf bij jullie', zei Jezus.
'Ik zal je aanraken zoals
de wind langs je wang strijkt.
Dan zul je troost vinden.
Je zult mijn stem horen
overal waar stemmen
protesteren tegen onrecht.
Je zult mijn hulp ervaren
in de hulp van mensen,
want ik heb mijn geloof
in een betere wereld
in hun handen gelegd'.

Later zouden zijn leerlingen
ontdekken wat hij bedoelde.
En nog altijd zijn er mensen
die dat opnieuw ontdekken.

Henny van Zadelhoff-Bessselink.

Nagekomen bericht:

Koffieochtend
Op vrijdagmorgen 9 juni is er weer een koffieochtend in dorpshuis De Ruimte.
Om 10 uur staat de vers gezette koffie voor u klaar, verzorgd door de diaconie. U bent van harte welkom.

"""""""""""""""""""""""""""""

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013