KERKDIENSTEN

Zondag 5 maart
10.00 uur ds. Siebe Hiemstra, Almelo, 1e zondag in de 40-dagentijd. Koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 12 maart
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink, Vorden, Biddag voor Gewas en Arbeid

Zondag 19 maart
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, 3e zondag in de 40-dagentijd, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op zondag 5 maart gaat ds. Siebe Hiemstra voor, is Jan Hagenbeek koster en bespeelt Ap Addink het orgel. Het is de eerste zondag in de 40-dagentijd, daarom staat de 40 dagen kandelaar weer in de kerk. Op de kandelaar staan 6 kaarsen. Op deze eerste zondag branden ze allemaal, 1 kaars wordt in deze dienst gedoofd en in de daaropvolgende diensten steeds 1 meer, zodat het op weg naar Pasen steeds iets donkerder wordt. Na de dienst is er koffie en thee in De Ruimte.

Mens
Ik ben geworteld in de aarde,
getekend door het aardse slijk.
Hier ben ik mens. Hier wil ik leven.
Met deze grond ben ik verweven,
Hoewel ik tastend verder reik.

Zoals een boom zijn takken uitstrekt,
de hoogte in, op zoek naar licht,
zo zoek ik naar een glimp van boven,
een teken dat ik kan geloven,
een droom, een hemels vergezicht.

De aarde heeft mij voortgebracht,
maar aan het licht ontleen ik kracht.

Door Greet Brokerhof-van der Waa voor de veertigdagentijd.

Op 12 maart verwelkomen we Jansje Ruiterkamp als voorganger. In deze Biddag voor Gewas en Arbeid is Freek Kok koster en Joop Agelink organist.

Gelezen op internet:
Biddag en dankdag voor gewas en arbeid
In het voorjaar is er de 'biddag voor gewas en arbeid'. Vroeger is deze dag ingesteld om God te vragen om een goede oogst en zo te voorzien in 'ons dagelijks brood'. Tegenwoordig hebben de meeste mensen een andere baan, maar ook daarvan zijn zij afhankelijk voor hun dagelijks brood. Daarom vragen wij God ook ons werk te zegenen. Tijdens de dankdag voor gewas en arbeid in het najaar danken wij God voor alles wat Hij ons gegeven heeft.
Natuurlijk bidden en danken wij God regelmatig, maar tijdens deze twee dagen staan wij hier bewust bij stil. De reden dat we dit doen is dat wij beseffen dat wij afhankelijk zijn van God.

De Groene Bijbel
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een speciale editie van de Nieuwe Bijbelvertaling uitgebracht. Waarom een Groene bijbel? De kopjes van de Bijbelboeken en hoofdstukken zijn in een groene kleur afgedrukt. Teksten die over natuur en duurzaamheid gaan, hebben een groene streep in de kantlijn. Naast mooie natuurfoto's , staan er interviews in met mensen die iets met natuur of milieu hebben, zoals bijvoorbeeld meteoroloog Reinier van den Berg, een biologische boer en fractievoorzitter Partij voor de Dieren Marianne Thieme. Over het papier waar de bijbel op is gedrukt, is nogal wat commotie ontstaan. De bedoeling was dat het papier van de Groene Bijbel gemaakt zou zijn van de 100.000 oude bijbels die speciaal voor dit doel ingezameld werden. Helaas is dit niet gebeurd, de gerecyclede bijbels zijn hiervoor dus niet gebruikt. De Groene Bijbels werden daarop gratis aangeboden. Inmiddels hebben alle exemplaren een goede bestemming gevonden. Ik heb er ook eentje kunnen bemachtigen. De eerst volgende keer dat ik voorga wil ik deze Groene Bijbel in de dienst gebruiken.
Van de Heer is de aarde
en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.
Psalm 24:1

Hartelijke groet,
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
De kinderkerk heeft op dit moment vakantie. De eerst volgende keer dat we er weer zijn is op 19 maart.
De afgelopen weken hebben we onze jaarlijkse collecte weer gehouden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor o.a. werkmateriaal voor leiding en kinderen ( abonnement op Bonnefooi, papier, potloden, lijm etc.), het aanschaffen van het paas- en kerstproject, traktaties, Bijbels voor de kinderen die de overstap naar JC maken. Ook organiseert de kinderkerk de palmpaasoptocht in Hummelo. Aan het eind van het seizoen hebben we met de kinderen een uitstapje en eenmaal in de vier jaar gaan we naar een museum dat aansluit bij een onderwerp waar we het over hebben gehad.
Er is kinderkerk op zondagmorgen als ds. Elise Roth voorgaat in de dienst. We beginnen dan in de kerk en gaan na ongeveer tien minuten naar de Ruimte waar we uitleg geven over een Bijbelverhaal. Er vinden korte gesprekjes plaats en er is een verwerking. Vaak komen we aan het eind van de dienst weer terug in de kerk.
De ideeën voor dit alles halen we uit de Bonnefooi. Ook hebben we regelmatig overleg met ds. Elise.
De kinderkerk is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Iedereen is van harte welkom om op zondagmorgen, tussen 10.00 en 11.00 uur, een kijkje te komen nemen.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op 19 februari heeft de fam. Boschman, Muldershof, de bloemengroet ontvangen en op 26 februari Adri Dreves, Stokhorsterweg.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Gemeenteavond:
Vanaf 12 maart kunt u een uitnodiging in de brievenbus verwachten voor de gemeenteavond op dinsdagavond 21 maart. Weet u allen uitgenodigd!

KOFFIEOCHTEND
Vrijdag 17 maart wordt er in De Ruimte naast de kerk weer koffie geschonken. De koffie staat om 10:00 uur vers gezet voor u klaar.
De koffieochtenden zijn een initiatief van de diaconieën van Drempt en Oldenkeppel en van Hummelo.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangcollecte op 5 maart is voor Kerk in Actie: Steun kinderen en jongeren in De Glind

In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassen.

Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.

Op 12 maart is de uitgangscollecte voor het plaatselijk pastoraat.

BIJEENKOMSTEN

FILMHUIS HUMMELO
Film: La famille Bélier, "Emouvant, épatant, en chantant!"
Op vrijdagavond 3 maart sluiten we het filmseizoen 2016-2017 af met de Franse hit La famille Bélier. Deze even hilarische als sentimentele feel-good film is een mooie opmaat naar de lente.
Opgroeien als enige horende in een doof gezin
De film neemt je mee naar het Franse platteland, waar de familie Bélier woont. Vader, moeder en zoon zijn alle drie doof. Dochter Paula is de tolk van het gezin. Met zijn vieren runnen ze een boerderij en verkopen ze kaas op de plaatselijke markt. Paula is een pubermeisje op de middelbare school, die naast haar taak als familietolk met haar eigen leven in de knoop zit. Tijdens de zangles die zij volgt ontdekt haar zangleraar bij toeval haar zangtalent en geeft haar op voor een belangrijke auditie voor een zangschool in Parijs. Maar kan Paula wel weg, is ze niet onmisbaar voor het gezin, en durft ze eigenlijk wel naar Parijs?
Mooie stiltes en prachtige muziek
De film vindt perfect het midden tussen komedie en drama. De stille familiediscussies vormen een mooi contrast met de prachtige stem van de hoofdrolspeelster, die in Frankrijk tweede werd in de finale van 'The Voice'. Kortom "Emouvant, épatant, en chantant!". Wil je weten wat we daarmee bedoelen, dan moet je komen kijken!
Filmhuis Hummelo
De activiteitencommissie van Dorpshuis Hummelo organiseert in de wintermaanden filmavonden onder de noemer 'Filmhuis Hummelo'. We willen de bezoekers laten meegenieten van films waar je normaal gesproken misschien niet zo snel naar toe zou gaan. De films beginnen om 20:30 uur en om 20:00 uur gaat de deur open. Kaarten kosten € 5,- en zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij de Spar en gewoon aan de deur. Reserveren kan ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Dameskrans
Op donderdagmiddag 16 maart komen we weer van 2 tot 4 uur bij elkaar in dorpshuis De Ruimte. Deze keer komen dhr. en mw. van der Vlies uit Doesburg vertellen over hun fietstocht naar Rome.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad.

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013