Kerkdiensten

Zondag 19 februari
10. 00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, m.m.v. koor Nieuw Leven uit Zelhem. Koffie/thee na de dienst

Donderdag 23 februari Hyndendael
15.00 uur ds. D. Engelage, Drempt

Zondag 26 februari
10.00 uur mw. Gea Haan, Toldijk

Zondag 5 maart
10.00 uur ds. Siebe Hiemstra, Almelo, 1e zondag in de 40-dagentijd

Bij de diensten
Op zondag 19 februari met als voorganger onze eigen predikant ds. Elise Roth, is Marco Huntelaar koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Koor Nieuw Leven uit Zelhem werkt mee aan de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in De Ruimte.

Op donderdagmiddag 23 februari is er weer de maandelijkse kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael. Vanaf half 3 bent u welkom voor een kopje koffie of thee, waarna de dienst om 3 uur begint, waarin ds. Engelage voor gaat. Na de dienst kunt u napraten onder het genot van nog een kopje koffie of thee.

Op zondag 26 februari met mw. Gea Haan uit Toldijk, is Jan Teerink koster en Ap Addink organist.

Nieuw Leven!

Zondag 19 februari verwelkomen we het koor Nieuw Leven uit Zelhem in onze dienst.
De lezingen van die zondag zijn: Exodus 22: 20-26 en Mattheüs 5: 33-48
Het thema is: Het kan echt anders.
De lezingen gaan over: 'het omzien naar elkaar'. Vooral ook naar de mensen die je misschien niet zo aardig behandelen. En dat is een moeilijke opgave, maar we leren uit de bijbel dat we er niet alleen voor staan.
Hoe koud en kil het soms in de wereld ook kan zijn, we mogen de moed nooit verliezen. Zoals we telkens verwonderd staan als na een sneeuwlaag de krokussen en sneeuwklokjes tevoorschijn komen. Zo mogen we altijd hoop putten uit de kracht van het nieuwe leven. En ook uit de kracht van Nieuw Leven. Muziek kan ons immers enorm raken en bemoedigen.

Hartelijke groet,
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Op 19 februari is er weer kinderkerk, de leiding is dan in handen van Natalie. Daarna is er een aantal weken geen kinderkerk mede omdat daar de voorjaarsvakantie in valt. De eerstvolgende keer is dan weer op 19 maart.
Tijdens het kinderkerk kerstfeest hebben we gecollecteerd voor YOIN & Juzt, voor jonge vluchtelingen in Nederland. Iedereen weet dat er veel vluchtelingen naar Europa komen en dus ook naar Nederland. Wat veel minder bekend is, is dat tussen deze vluchtelingen zich ook vaak jonge alleenstaande minderjarige kinderen bevinden. Kinderen die vaak een lange en onvoorstelbare reis achter de rug hebben en alleen in Nederland zijn aangekomen. Voor deze jonge alleenstaande vluchtelingen hebben we gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte was € 321,50. Van dit geld zijn er kerstpakketten gemaakt met spullen zoals zeep, shampoo, pennen/stiften, kaarsen. Spullen die deze jonge vluchtelingen niet snel zelf zullen aanschaffen omdat ze daar de middelen niet voor hebben.
Ook hebben we in december, samen met JC, op de kerstmarkt gestaan. De opbrengst van de verkoop van o.a. kunstbloemen, jam en vuurblokken was € 87,00.
Binnenkort houden wij weer onze jaarlijkse collecte. In week 8 of week 9 komen onze collectanten weer bij u langs met de vraag of u het werk van de kinderkerk wilt steunen. Van harte bij u aanbevolen.
Ook zijn er bij de Spar nog Dvd's te koop van onze film, getiteld "het lege boek". Voor € 6,00 kunt u genieten van dit leuke kerstverhaal. Nogmaals van harte bij u aanbevolen.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 5 februari is de bloemengroet gegaan naar de familie Nusselder, Neerheide en op zondag 12 februari naar Freek Jansen van de Brouwerij.

Vitrinekast
Facebook, internet, Kerkleven en natuurlijk de vieringen op zondagmorgen.
Op allerlei manieren zijn wij als Hummelse Kerk bezig om u van het wel en wee van de kerk op de hoogte te houden.
Al jaren maakt ook het vitrinekastje voor aan de kerk onderdeel uit van de informatievoorziening.
Maar wij liepen er steeds vaker tegenaan dat we nóg meer wilden melden dan dat er ruimte was in het kastje.
Vandaar dat de wens geuit werd of er niet een wat groter vitrinekastje kon komen.
Mooi daarbij was dat er op hetzelfde moment de mogelijkheid was om via de classis een subsidie aan te vragen voor projecten waarbij o.a. de verbinding tussen de kerk, haar leden maar ook de samenleving centraal staan.
Met de juiste argumenten hebben we de classis kunnen overtuigen om ook voor Hummelo een bedrag te reserveren.
Gelukkig hebben twee van onze vele vrijwilligers, te weten Theo Tankink en Jan Teerink een bovengemiddelde vaardigheid met hamer en soldeerbout, zodat we het nieuwe vitrinekastje budgetneutraal hebben kunnen realiseren.
U begrijpt dat onze Kerkrentmeesters met een glimlach op het snuutje hier kennis van genomen hebben.
Wij hopen dan ook dat er veel gebruik wordt gemaakt van de vitrinekast om te zien wat de Hummelose kerkgemeenschap te bieden heeft.

Hans Nusselder.

(Nb. onze gemeente valt onder classis Achterhoek West)

UIT DiACONIE EN KERKENRAAD

Verjaardagsfonds 2016
Op uw verjaardag ontvangt u een felicitatie namens de kerk van Hummelo Velen van u beantwoorden deze felicitatie met een gift voor het Verjaardagsfonds. In 2016 is het mooie bedrag van € 2.269,- ontvangen. Het bedrag is bestemd voor het onderhoud van het orgel in de kerk. Alle gevers hartelijk dank! In het bijzonder dank aan Gerrit Smeitink die er trouw voor zorgt dat de jarige de felicitatiekaart ontvangt!

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangcollecte op 19 februari is bestemd voor het pastoraat in Zorgcentrum Hyndendael en op 26 februari voor het werk van de diaconie.

Opbrengst collectes in januari 2017

In de dienst:
Kerk € 165,13
Diaconie € 110,08
Kerkdienst Hyndendael € 21,50

Uitgangscollectes:
08/01 Kerk plaatselijk € 74,10
15/01 Diaconie Den Ooiman € 69,50
22/01 Kerk plaatselijk jeugdwerk € 46,00
29/01 Diaconie plaatselijk € 56,75

Tenslotte
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad en een gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa voor Valentijnsdag:

Tinteling van boven

Liefde, groots en veelbeschreven,
dóét iets met je, raakt je leven.
Ze beweegt je diepste zijn.
Liefde stuurt je blik, je dromen,
laat gevoelens bovenkomen:
rozengeur en maneschijn.

Liefde treft je diep vanbinnen,
woelt je om, beroert je zinnen,
tinteling van hart en huid.
Is iets wat je wordt gegeven.
Iemand tilt jouw mensenleven
boven alle kleinheid uit.

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013