© Protestantse Gemeente Hummelo

Stichting Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst en Doetinchem, kortweg STOBD genoemd, houdt zich bezig met het vinden van kleinschalig onderdak voor de vluchtelingen die binnenkomen in beide gemeenten.
Gastgezinnen melden zich bij hen aan, ze bezoeken de gastgezinnen en bespreken met hen de wensen en verwachtingen ten aanzien van de opvang. Vervolgens maken ze een zo goed mogelijke match tussen opvangadres en vluchteling. De taak van de Stichting Thuisopvang Oekraïners beperkt zich tot de bemiddeling tussen gastgezin en vluchteling en de begeleiding, voor zover mogelijk, tot de eerste 2 - 3 weken.

Daarna komen andere instanties in beeld. Klik u hier of op de afbeelding voor de nieuwsbrief.