Het Passion, time-outvoorziening voor daklozen en verslaafden in Hummelo heeft sinds twee jaar De Proeftuin. In deze tuin worden groentes en fruit geteeld op een zo duurzaam mogelijke wijze. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en ook geen kunstmest. We voeden de bodem met blad en een beetje mest uit de buurt. De bodem voedt op haar beurt onze planten. Naast dat we op een goede manier telen biedt het project ook kansen voor onze gasten. Af en toe eens flink in de tuin werken doet de mens goed.

Dit jaar starten we in de nabije omgeving van Hummelo weer met het wekelijks bezorgen van groentepakketten.

We bezorgen in Hummelo en omgeving, o.a. Steenderen, Baak, Toldijk, Zutphen, Warnsveld en Eefde. Er zijn 3 soorten groentepakketten te weten:

  • Een éénpersoons pakket (€ 8,50)
  • Een middelpakket voor twee personen (€ 12,50)
  • En een grootpakket voor een gezin met 2 kinderen (€ 14,50)

Aanvullend kan er ook een fruitpakket besteld worden voor € 6,-.

In de pakketten zitten tenminste 5 verschillende dagverse producten van het land. Dit is een voldoende basis voor 3 á 4 maaltijden. De pakketten zijn vanaf half mei leverbaar. Je kan je aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als je benieuwd bent naar Het Passion en De Proeftuin en meer informatie wilt over onze pakketten dan ben je zaterdag 14 mei tussen 10:00 en 12:00 welkom op Het Passion, Torenallee 6 te Hummelo.
Het is fijn als je je van te voren aanmeldt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met hartelijke groet,

Ivo Pouw De Zaaistek 06-11187730
Luuk Krol Het Passion

Stichting Thuisopvang Oekraïners Bronckhorst en Doetinchem, kortweg STOBD genoemd, houdt zich bezig met het vinden van kleinschalig onderdak voor de vluchtelingen die binnenkomen in beide gemeenten.
Gastgezinnen melden zich bij hen aan, ze bezoeken de gastgezinnen en bespreken met hen de wensen en verwachtingen ten aanzien van de opvang. Vervolgens maken ze een zo goed mogelijke match tussen opvangadres en vluchteling. De taak van de Stichting Thuisopvang Oekraïners beperkt zich tot de bemiddeling tussen gastgezin en vluchteling en de begeleiding, voor zover mogelijk, tot de eerste 2 - 3 weken.

Daarna komen andere instanties in beeld. Klik u hier of op de afbeelding voor de nieuwsbrief.

Woensdag 9 maart
is de kerk open
van 17:15-18:15

Om 17.15 zal de klok geluid worden.
Iedereen is van harte welkom een kaarsje aan te steken. Er is ruimte voor ontmoeting en gesprek en er staat een collecteschaal voor de Kerk in Actie collecte voor Oekraïne.

Laten we zo een hoopvol bericht de wereld in sturen!

De Kerkenraad

Met verbijstering en vol afschuw zien we de beelden uit het oorlogsgebied. Machteloosheid en angst voeren de boventoon, maar toch ontstaan er ook tussen alle puinhopen mooie dingen: Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van soep en koffie aan die eindeloze rij mensen die op de vlucht zijn geslagen. In Nederland ontstond er bij een inzameling van goederen voor Oekraïne een grote file.

Het is dan ook mooi en ontroerend dat overal acties worden opgezet om de mensen in Oekraïne te helpen. Ook Hummelo doet mee! Zo was op woensdag 2 maart de kerk open om een kaarsje aan te steken, er werd gecollecteerd (landelijke actie: Kerk in Actie) om de mensen in nood te helpen in Oekraïne. De opbrengst was €870,00. Ook tijdens een dienst zal er gecollecteerd worden voor Oekraïne.

Vrede en alle goeds,
Ds. Elise Wijnands 

HELPT U MEE?

Het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijfelijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Help mee!

Kom naar onze Dorpskerk Hummelo op woensdag 2 maart a.s. vanaf 17:30 tot 18:30 uur is de kerk open.

U kunt een kaarsje aansteken en wij houden ook een speciale collecte voor de mensen in nood te helpen in Oekraïne.

De kerkklokken zullen luiden om 17:30 uur en 18:00 uur.

Graag tot ziens.
De Kerkenraad PKN Dorpskerk Hummelo


Samen met de gemeente zet de diaconie zich in voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. We bieden niet alleen financiële hulp maar kunnen ook "de wegwijzer" zijn naar de juiste professionele hulp, als dat nodig is.

 

Diaconaal werk plaatselijk
De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die, door wat voor een oorzaak dan ook, in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een  (financieel) beroep op de diaconie doen. 

De diakenen bezoeken in overleg met en ter vervanging van de wijkouderlingen, de zieken uit Hummelo en bieden hen ter bemoediging een bloemetje aan. Rond Kerst en Pasen ontvangen de bewoners van “Hyndendael” een attentie. Gemeenteleden die rond die tijd in het ziekenhuis liggen of in een verpleeghuis verblijven, worden bezocht en hen wordt een fruitmandje aangeboden.

Ook collecteert de diaconie tijdens en na de eredienst. In de dienst in één rondgang voor diaconie en kerk. De diaconie of de kerkrentmeesters geven iedere week aan voor welk specifiek doel de opbrengst van de uitgangscollecte bestemd is. Wanneer voor welk doel wordt gecollecteerd wordt gepubliceerd in ons kerkblad Kerkleven in onder Hummelo.

Al ruim 50 jaar verzorgt een groep Hummeloërs op zondag het vervoer van bewoners van Verpleeghuis “Den Ooiman” naar de kerkzaal. Iedere zondag is er om 9.30 uur een groep aanwezig om mensen (veelal in rolstoel) naar de kerkzaal te brengen. Eens per 4 weken ben je aan de beurt. Info: Anne Marie Smeitink-Oosterink, 0314-382341. In verband met corona kan dit helaas niet meer doorgaan. 

 

Omzien naar elkaar

Bezoek van de kerk

Omzien naar elkaar is een heel belangrijk element van gemeente zijn.

Elkaar ontmoeten verstevigt de onderlinge verbondenheid.

diaconie_3.jpg 

Als er sprake is van een opname in ziekenhuis, revalidatiedatum of verpleeghuis, wilt u dit dan ook aan uw predikant/wijkouderling/contactpersoon doorgeven? In verband met de nieuwe wetgeving rondom privacy worden uw gegevens niet langer aan de kerk doorgegeven. Het is dus belangrijk zelf wijzigen door te (laten) geven.

Het is fijn dat we in onze gemeente naast predikant en ouderlingen een ouderenbezoekgroep hebben. De leden van de ouderenbezoekgroep brengen namens de kerk enkele keren per jaar een bezoek aan een aantal gemeenteleden. Tweemaal per jaar komt de bezoekgroep bijeen voor overleg en ondersteuning. Wie aan dit bezoekwerk wil meedoen of graag bezoek ontvangt kan zich opgeven bij:

Rikie Evers-Maalderink, Korte Broekstraat 1, 06-45226417  

De diaconie organiseert ook koffieochtenden op zondagen na de kerkdienst als onze eigen predikant ds. Elise Wijnands voorgaat. Op deze ochtenden is er koffie, thee en limonade en ook aandacht voor u; vanaf 11:00 tot 12:00 in “De Ruimte” naast onze kerk. Tijdens de kerkdienst wordt aangegeven of deze activiteit wel of niet kan doorgaan in verband met de corona. 

Tijdens de Kerstmarkt hoopt de diaconie u ook weer koffie-/thee te kunnen aanbieden in “De Ruimte” naast de kerk.

Informatie over de gehouden en te houden collectes wordt maandelijks weergegeven onder het kopje Kerkleven in

 

KLEDINGINZAMELING OP ZATERDAG was op 25 september 2021 in HUMMELO  

10:00-12:00 uur BASISSCHOOL DE WOORDHOF, Keppelseweg 56

Ook dit najaar is er weer een kledinginzamelingsactie gehouden van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw gebruikte kleding, schoeisel en knuffels kunnen de kinderen in Oeganda, na Covid-19, weer terug naar school

Graag de goederen in gesloten zakken inleveren op de bovenstaande locatie.

 
“Oog voor voedsel, hart voor mensen”

Ook dit jaar was er weer een inzameling voor de voedselbank.

Er is was dinsdag 7 december 2021 vanaf 16:00 tot 19:00 weer een voedselbank. U kunt hiervoor houdbaar voedsel in onze kerk afgeven. Bij de Spar stond die week ook een winkelwagen voor de Voedselbank.

De Diaconie van onze Kerk te Hummelo doet mee aan Niet Alleen.

Overal in Nederland zetten talloze lokale organisaties en kerken zich in voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? U bent #Nietalleen.


Stichting Diva Dichtbij

De Diva treden op in huiskamers van onder andere verpleegtehuizen. Op één middag treedt ze in twee of drie verschillende ruimtes op. De bewoners zitten in een kring, zodat de Diva met iedereen makkelijk contact kan maken. Zodra de Diva binnenkomt, heeft ze door haar mooie verschijning meteen van vrijwel iedereen de aandacht. Ze gaat alle bewoners af om hen een hand te geven en zich voor te stellen. Dan zet ze de muziek aan en begint te zingen. Dit heeft op iedere toehoorder zijn uitwerking. De één begint te stralen, een ander zingt mee en bij weer een ander stromen de tranen over de wangen. De Diva strekt haar handen uit. Ze reageert op wat er gebeurt en nodigt uit om deel te nemen. Ze maakt een dansje en biedt een troostende arm. Ze knielt om mensen in de de ogen te kijken. Zo maak ze oprecht contact met de mensen achter hun ziekte of beperking. Voor meer informatie klik op: www.divadichtbij.nl.

 

De telefonische voorleesbrigade:

Wij ontmoeten u via de telefoon 

Wilt u ook voorgelezen worden door de telefoon?

Of kent u iemand voor wie dit iets is?  

Een vrijwilliger van de telefonische voorleesbrigade belt u dan op voor een gesprekje en een verhaal. Samen met de vrijwilliger spreekt u af wanneer u voorgelezen wordt. En samen kiest u een verhaal of een gedicht uit. Dit kan ook in het dialect. Zo bent u er toch even uit terwijl u in uw eigen huis zit. Na afloop praat u nog even na met de vrijwilliger en spreekt u af voor de volgende keer. 

Het telefonisch voorlezen is gratis en wordt u aangeboden door de Gruitpoort in samenwerking met Kruiswerk Achterhoek en Liemers.

U kunt zich hiervoor aanmelden via telefoonnummer:
0314-340943 of 0314-357430

   

Er was een speciale kerkdienst op 22 september 2021 

Jongeren World Servants tien dagen in Hummelo

Naast dat de jongeren aan het werk gaan bij Het Passion en Iriszorg willen ze ook graag de mensen in Bronckhorst ontmoeten. Dit was onder andere op zondag 22 augustus vanaf 10 uur tijdens een speciale kerkdienst in de Protestantse Dorpskerk in Hummelo.

Vooral jongeren waren uitgenodigd om tijdens deze kerkdienst met het thema “Geef handen en voeten aan je geloof” de World Servants te ontmoeten en meer te horen over hun werk.

Ds. Elise Wijnands ging in deze dienst voor en iedereen was van harte welkom!

Een groep van 19 jongeren van World Servants gaan deze zomer in samenwerking met Present projecten doen in de Achterhoek. De jongeren gaan aan de slag bij Het Passion, een time-out voorziening voor dak- en thuislozen in Hummelo en de crisisopvang van Iriszorg in Doetinchem. De jongeren zijn in totaal tien dagen in de Achterhoek en logeren en kamperen bij Het Passion.

 

Diakenen: Rikie Evers-Maalderink, Rita Hector-de Groot 

ANBI:

Baten en lasten 2020

Zie hiervoor Menu onder ANBI voor een aparte verantwoording van de Diaconie over het jaar 2020

Contactpersoon: Rita Hector-de Groot
(secretaris)
Keppelseweg 23, 6999 AN Hummelo
06-54920587
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De diaconie van de Protestanse kerk in Hummelo heeft o.a. de volgende projecten, waaraan zij extra aandacht besteedt:

“Poor People’s Fund”
De doelstelling van deze stichting is financiële bijstand te geven voor medische behandeling en basisonderwijs in o.a. Zambia. Via onze gemeenteleden de familie Mante zijn wij met deze stichting in contact gekomen. Ter plaatse wordt hulp geboden aan meer dan 50 weeskinderen voor scholing in het basis- en voortgezet onderwijs en in de zorg. Zo kunnen zij bouwen aan hun toekomst.
Meer info op: www.poorpeoplesfund.com

“Handen ineen voor Gambia”
De Stichting die dit behartigt is opgericht in 1999. Ze zet zich in voor onderwijs en gezondheidszorg voor kansarme kinderen in Gambia (West Afrika). Contact is tot stand gekomen via Ida Klaver uit Beek.
Meer info op: www.gambia-hah.nl

“Stichting Barmuja”
Deze stichting zet zich in voor het welzijn van de mensen die wonen in Etiopië. Tot maart 2015 was dat voornamelijk in Barmulja, een klein dorp in het zuiden zo'n 330 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Abeba in Ethiopië. Zij hebben een nieuwe school laten bouwen en zijn bezig geweest met waterprojecten. Zij richten zich nu op het dorp Ababy Bisare, ook in het zuiden van Ethiopië, 75 km verwijderd van Sodo. Er leven ongeveer 10.000 mensen in het midden van de Rift Valley in ongelofelijk moeilijke omstandigheden. Honger en dorst zijn er de orde van de dag. Zij willen zich ervoor inzetten om ook daar schoon drinkwater voorzieningen te maken. Dit project heeft ons gemeentelid mevrouw Leneman ons aanbevolen op grond van haar eigen persoonlijke contacten.
Meer info: www.barmuja.nl

"SHEHATA" (Stichting Helping Hand to Tanzania)
De Stichting Helping Hand to Tanzania (Shehata) opgericht in 1994 heeft tot doel om weeskinderen en kansloze jongeren uit Tanzania in Oost-Afrika te helpen. Dit project heeft onze predikant Elise Wijnands ons aanbevolen. Dit project doen wij samen met de diaconie van Protestantse Gemeente "Rijnwaarden" waar Elise ook predikant is.
Meer info op: www.Stichtingshehata.wordpress.com

Stichting "SONOM" Malawi
De Stichting Ondersteuning Neurologisch Onderwijs Malawi steunt het neurologisch onderwijs op academisch niveau in met name Malawi.
Een noodkreet van College of Medicin van de University of Malawi zorgde ervoor dat Chuck van de Vlasakker, neuroloog in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem in 2017 naar Malawi reisde om zich enkele weken in te zetten voor de artsenopleiding. Dat moest voor eigen rekening, in Malawi was daar geen geld voor. 
Het was de aanzet om steun te vergaren voor de missie van Hummeloër Chuck. Mede door onze financiële bijdrage kunnen elk jaar nieuwe artsen hun opleiding voltooien. Ook doelen die daarmee verband houden worden ondersteund.
Meer info op: www.sonom.nl

In alle bovengenoemde gevallen gaat het om kleinschalige projecten, waarbij rechtstreekse contacten tussen gevers en ontvangers ervoor zorgen dat er weinig tot geen gelden “onderweg” blijven hangen.

Ook zijn er verschillende projecten waar landelijk aan mee gewerkt wordt in het kader van Kerk in Actie, o.a.: Werelddiaconaat, Kinderen in de knel, Noodhulp en de Zending. Hiermee bereiken wij in zeer hoge mate de gestelde doelen.

 

   

Kerktoren Hummelo  

De kerktoren van Hummelo.

   

Online dienst (klik op de foto)  

Online-kerkdienst kerk Hummelo

   

Groene Boekje  

Het Groene Boekje van de kerk in Hummelo

   

Jongeren  

Jongeren in Hummelo

   

Facebook  

   

Beleidsplan  

Beleidsplan Protestanse gemeente Hummelo

   

Ontmoeting  

   

Begraafplaats en tarieven  

Ingang begraafplaats Hummelo

   

Vrienden v.d. Hummelose Kerk  

Vrienden van de Hummelose Kerk

   

AVG  

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2022