© Protestantse Gemeente Hummelo

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdienst de Kinderkerk.
De leiding van de kinderkerk is aanwezig op de zondagen dat ds. Elise Wijnands voorganger is. Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is er jeugdkerk.
We beginnen 19 september met de Startzondag. Dan is er zowel kinder- als jeugdkerk.
Tijdens de adventperiode richten we ons op kerst. We sluiten af op 24 december met een kinderkerstfeest, waarbij iedereen van harte welkom is.

Op 9 april gaan we in de Ruimte samen palmpaasstokken maken. Iedereen, groot en klein, is van harte welkom!

Op Palmzondag gaan we om 10:00 uur eieren zoeken op het schoolplein van obs De Woordhof. Daarna zullen we in optocht door het dorp gaan onder begeleiding van muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Met Pasen is er een paasontbijt voor de kinderen en wordt het paasverhaal verteld.

Na Pinksteren sluiten we het seizoen af met de familiedienst om de 4-jarige kinderen te verwelkomen bij de kinderkerk en hun doopdruppels uit te reiken en om de kinderen die naar de middelbare school gaan, welkom te heten bij de jeugdkerk.

Uiteraard kunnen we alle hulp goed gebruiken, dus als u het leuk lijkt om te helpen bij een van  onze projecten, bent u van harte welkom!

Het hele jaar collecteren wij voor een goed doel, dat in de diensten aangekondigd wordt.

Leiding:

Anita Nusselder-Janssen 06-57208116
Vera Arendsen-Evers 06-42689781
Jessica Verkerk-Schneider 06-42610122

 

Nieuws van de kinderkerk en jeugdkerk

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2022. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen.

Ook in  2021 gingen  door Corona dingen anders dan gedacht. Tot onze spijt kon ook dit jaar het programma voor kinder- en jeugdkerk op kerstavond niet door gaan. We gaan dit jaar een nieuwe poging wagen.

Wel hebben we voor de kinderen het bekende tasje gemaakt en die thuis bezorgd.

Van de oma van een oud- jeugdkerker kregen we een verrassing, in de vorm van een zelfgemaakte kerstman, waarmee we een kind van de kinderkerk blij mochten maken.

Langs deze weg willen we de geefster hartelijk bedanken voor de verrassing.

Wat het nieuwe jaar gaat brengen moeten we afwachten, dat hangt af van hoe het met Corona gaat. Binnenkort hebben we vergadering en gaan we in ieder geval weer proberen nieuwe plannen te maken.

We hopen dat we elkaar gauw weer kunnen zien in de kinder- en jeugdkerk.