Kinderkerk Voor de kerstvakantie hebben we met kinder- en jeugdkerk een fijn kerstfeest gevierd. Het enige dat niet zo meewerkte was het weer. Omdat het zo hard regende hebben we onze buitenactiviteit naar binnen moeten verplaatsen. Maar ook in de kerk en in de Ruimte werd enthousiast gezocht naar de sterren. Als je een aantal sterren had gevonden vormden de letters die erop stonden samen een woord dat met kerst had te maken. Na deze gezellige aktiviteit hebben we met elkaar gezongen, geluisterd naar een aantal optredens van de kinderen en naar het kerstverhaal. En na afloop was er voor ieder kind een kerstster om mee naar huis te nemen.

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud en met de kinder- en jeugdkerk hebben we alweer een aantal diensten gehad. De dienst van 28 januari hebben we samen gevierd met Drempt en Oldenkeppel. Jammer dat we geen kinderen uit Drempt en Oldenkeppel in de kinderkerk mochten verwelkomen.
Met de jeugdkerkers hebben we het verhaal over de arbeiders in de wijngaard gelezen en geprobeerd om te begrijpen wat Jezus met deze gelijkenis ons duidelijk probeert te maken. Het maakt voor God niet uit of je lang of kort in Hem gelooft, voor iedereen is de “beloning”, de Hemel, hetzelfde. Binnenkort gaan we weer voorbereiden voor de 40-dagentijd en Pasen.
Om alvast in de agenda te noteren: de palmpaasoptocht is dit jaar op 24 maart en de paasmaaltijd op 31 maart.

We hopen jullie allemaal te zien bij de kinder- en jeugdkerk en/of bij een van onze aktiviteiten.

M.vr.gr. Anita Nusselder

30-01-2024