De oudste schriftelijke vermelding van een kerk in Hummelo dateert uit het jaar 1328, maar waarschijnlijk beschikte Hummelo al in 828 (het jaar van de eerste vermelding van de nederzetting) over een kerk. De eerste afbeelding van een kerk dateert uit 1743. In dat jaar maakte Jan de Beijer de de hierbij afgebeelde gravure van de voorganger van de huidige kerk.

Kerk Hummelo in 1743, pentekening van Jan de Beyer.
Op 7 juli 1839 werd de huidige N.H. kerk ingewijd. Ze staat temidden van het vroegere kerkhof op de plaats van het vorige kruiskerkje, waarvan alleen resten van fundamenten over zijn. Deze nieuwe kerk is schuin over de oude fundamenten opgetrokken.

In 1989 is gevierd dat het kerkgebouw 150 jaar het middelpunt van Hummelo vormt. Ter gelegenheid daarvan is een boekje gemaakt over de geschiedenis van de kerk in Hummelo.

Klik op deze link om het boekje (in pdf-formaat) te bekijken. 

Ook het het 100-jarig bestaan van de kerk is in 1939 herdacht. Tijdens de dienst die ter gelegenheid van het jubileum werd gehouden hield Ds. Goedhart een preek. De tekst daarvan is hier nog eens na te lezen.

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013