Op 6 november werd de dankdag weer gevierd met de oogstuitstalling. Er stonden een paar goede verkopers achter de kraam van de kinderkerk, ze hadden in mum van tijd hun waar aan de man/vrouw gebracht.
In de kraam stond een uitstalling van vogelvoederhuisjes. Deze pindakaashuisjes waren door de kinderen vrolijk versierd met bloemetjes, vlinders en andere vrolijke frutsels. En op de dakjes konden de vogels zich te goed doen aan doppinda’s. De opbrengst van de verkoop hebben we overhandigd aan de muziekcommissie.

Op tweede Advent is er weer kinderkerk. Het is al bijna traditie dat we dan iets gaan doen voor de bewoners van Hyndendeal. Ook dit jaar gaan we weer proberen om bij te dragen aan de kerstsfeer op Hyndendeal. We zijn benieuwd hoe dat eruit gaat zien.

Het kinderkerkkerstfeest op 24 december wordt dit jaar een klein gezellig feestje met alleen de kinderen van de kinderkerk.
In de coronatijd wilden we een kerstmaaltijd organiseren maar dat kon telkens niet doorgaan omdat dan alles weer op slot zat. Dus we gaan dit jaar een mooi kerstverhaal vertellen tijdens de kerstmaaltijd.
Omdat de maaltijd wat vroeger in de avond is, om 17.30 uur, is er geen intermezzo voor de kerstnachtdienst.

Hierna heeft de kinderkerk vakantie en hopen we iedereen in januari weer te zien. Hoewel nog wat vroeg, wil de leiding van de kinderkerk iedereen alvast prettige kerstdagen wensen en alle goeds voor 2023.

M.vr.gr. Anita Nusselder

15-11-2022

In de vorige editie van Kerkleven In waren wij al heel enthousiast bezig met Nacht Zonder Dak. De leiding wil namelijk deze oude bekende weer in een nieuw jasje gaan steken. Voor Nacht Zonder Dak was in het verleden altijd veel belangstelling en we hopen dat de jongeren/jeugdkerkers hieraan weer mee willen doen.
De organisatie van zoiets vergt echter meer tijd dan gedacht en het was moeilijk om op zo’n korte termijn een geschikte datum te vinden. Daarom gaan we deze aktiviteit. verschuiven naar het eind van het seizoen en hebben wij de tijd om een en ander goed te organiseren.
Want wij zijn enthousiast en we hopen dat jullie dat ook worden. Want zonder jullie bijdrage kunnen wij deze leuke aktiviteit niet organiseren.

Voor de kinderkerkers zit er nog een uitje in het vat. Dat kon voor de vakantie helaas niet doorgaan omdat we geen geschikte datum konden vinden. Dit gaan we oplossen door binnenkort een datumprikker aan te maken.

De kinderkerk is er op zondagmorgen als ds Elise voorgaat in de dienst.
Dan hopen wij jullie ook weer te zien.

M.vr.gr. Anita Nusselder

13-09-2022

Na een welverdiende vakantie gaan we weer beginnen met de kinderkerk op zondag 18 september, op startzondag. We hopen dat dit het begin wordt van weer een spetterend seizoen. Voor zowel de kinderkerk als voor de jeugdkerk zitten er een aantal leuke dingen in de koker.
De leiding is bezig om een oude bekende weer in een nieuw jasje te steken: we willen namelijk weer een Nacht Zonder Dak gaan organiseren. Hiervoor was in het verleden altijd veel belangstelling en we hopen dat de jongeren/jeugdkerkers hieraan weer mee willen doen. We zijn nog bezig met de organisatie, dus hoe het er precies uit gaat zien en op welke datums dat gaat gebeuren en hoe je je daarvoor kunt opgeven dat komt nog. De info daarover delen we op de site van de kerk, dus houdt de site in de gaten als het je leuk lijkt om hieraan mee te doen.
Wij zijn enthousiast in elk geval en we hopen dat jullie dat ook worden, want zonder jullie bijdrage kunnen wij geen leuke activiteiten neerzetten. Voor de kinderkerkers zit er nog een uitje in het vat. Dat kon voor de vakantie helaas niet doorgaan, omdat we geen geschikte datum konden vinden. Maar wat in het vat zit verzuurt niet, dus gaan we de komende tijd een datum prikken en gaan we er een heel gezellige zondag van maken. Ook dit seizoen is er op de zondagen dat ds. Elise voorgaat in de dienst kinderkerk. De datums voor de jeugdkerk zullen worden vermeld op de site.
Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook, dus tot ziens bij een van onze activiteiten.

M.vr.gr. Anita Nusselder

05-08-2022

De kerkdienst van 26 juni was de laatste voor de zomervakantie. Er waren dit keer geen overstappers en ook geen kinderen om een doopdruppel aan uit te reiken. Wel hebben we in deze dienst ons langlopende project afgerond. Harriet Hiddink kwam vertellen over haar zorgboerderij die ze benoemde als een minimaatschappij omdat ze verschillende doelgroepen hebben, ze werken met zowel kinderen als volwassenen.
Omdat door de Coronacrisis omstandigheden en inzichten zijn veranderd heeft Harriët aan gegeven dat ze het geld graag voor een ander apparaat zou willen gebruiken. De Bult wil ook graag iets doen voor natuur en milieu en daarom willen ze een ozonapparaat aanschaffen dat kan worden gebruikt bij schoonmaken en wassen. Door dit apparaat kan er op lagere temperaturen worden gewassen, hoeft er minder waspoeder te worden gebruikt en ook schoonmaken kan met minder chemische reinigingsmiddelen, wat een stuk milieuvriendelijker is.

De kinderen hadden de spaarpotjes, die ze een poos geleden al op een zondag hadden gemaakt, weer meegebracht. Door allerlei klusjes te doen hadden ze een leuk bedrag bij elkaar gespaard.
Na de dienst was er zelfgemaakt lekkers bij de koffie, (er werd ook van mee naar huis genomen), waar we een kleine bijdrage voor vroegen. De kinderen hadden tijdens de kinderkerk nog erg hun best gedaan om de cakejes mooi te versieren. Dit lekkers viel erg in de smaak en resulteerde in een bedrag van €150,22 voor de zorgboerderij.
Samen met eerdere collectes voor dit goede doel kunnen we in totaal een bedrag van €350,00 overmaken naar de Bult.
Alle taartbakkers en alle gulle gevers hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Voor de kinderkerk is het nu vakantie. We wensen iedereen een fijne vakantie toe en hopen jullie in september, met de startzondag, weer te zien.

M.vr.gr. Anita Nusselder

27-06-2022

De kinderkerk is er tot aan de zomervakantie op de volgende datums:

29-05


12-06
26-06
:


:
:
in deze dienst gaat niet ds. Elise voor maar Jansje Ruiterkamp. In deze dienst gaan we de verhalen van Hemelvaart en Pinksteren vertellen.
Met Pinksteren zijn we er dan niet.
dan is de openluchtdienst.
dit is de laatste zondag van het seizoen en gaan we ons langlopende goede doel afronden.

Al in 2019 zijn we bezig geweest met een goed doel dicht bij huis. Maar omdat tijdens de coronacrisis alles stil lag zijn we nog steeds bezig met dat goede doel dicht bij huis.
De opbrengst voor dit goede doel is (nog steeds) bestemd voor Zorgboerderij de Bult in Toldijk. Bij de Bult komen zowel kinderen als volwassenen voor dagbesteding. Voor kinderen/ volwassenen die moeite hebben met communiceren/ contact maken, zoals mensen met autisme, verstandelijke beperking of dementie, willen ze een apparaat aanschaffen dat contact weer mogelijk maakt.
Het gaat om een houten object dat d.m.v. aanraken, zoals bijv. tikken, strelen of kloppen, geluiden laat horen. Het kan geluiden uit de natuur of stad, geluid van muziekinstrumenten of dierengeluiden of huis- tuin- keukengeluiden laten horen. Ook kunnen er persoonlijke geluiden worden toegevoegd.
Dit houten instrument kost veel geld om aan te schaffen. Daarom willen wij de Bult helpen om de aanschaf mogelijk te maken.
Nu willen we dus in de kerkdienst van 26 juni dit langlopende project afronden. In de dienst komt er iemand over de zorgboerderij vertellen en over het instrument waar ze mee willen gaan werken.
We hopen dat de kinderen de spaarpotjes, die ze een poos geleden op zondag hebben gemaakt, dan weer meebrengen en dat daar dan een leuk bedrag voor de zorgboerderij uit komt.
Na de dienst is er zelfgemaakt lekkers bij de koffie, (mee naar huis nemen mag ook), waar we een kleine bijdrage voor vragen. Ook deze bijdrage komt ten goede aan de zorgboerderij.
We hopen op deze manier een mooi bedrag bij elkaar te krijgen.

Van harte bij u aanbevolen.

M.vr.gr. Anita Nusselder

Nu de coronaregels allemaal zijn afgeschaft kunnen we weer de palmpaasoptocht organiseren. Een palmpaasoptocht met alles erop en eraan, eieren zoeken, met de stokken door de kerk, muziek.

Op de zaterdag voor de optocht, dat is 9 april, tussen 14.00 en 15.00 uur gaan we in de Ruimte palmpaasstokken maken. Al het materiaal is aanwezig. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage om de onkosten te dekken.

Op zondag 10 april beginnen we om 10.00 uur op het schoolplein waar de eieren verstopt liggen. Alle kinderen zijn van harte welkom om mee te helpen zoeken. Als alle eieren zijn gevonden gaan we om 10.45 naar de kerk met de stokken. Om 10.50 is de muziek bij de kerk en kan de optocht beginnen.
De route is als volgt: Dorpsstraat, Pennekampweg, Brouwerij, Keppelseweg, Groeneweg, Beatrixlaan, Bakkerstraat, Dorpsstraat.
Na afloop van de optocht is er voor ieder kind met stok een verrassing.

Op paasmorgen, zondag 17 april, beginnen we gezamenlijk in de kerk om 10.00 uur. Daarna staat in de Ruimte de paasmaaltijd klaar. Onder het genot van een glaasje drinken en het eten van de matzes gaan we luisteren naar het paasverhaal. Het verhaal dat de discipelen op paasmorgen een leeg graf vinden. En hoe dat verder gaat horen jullie tijdens het paasontbijt.

Omdat in coronatijd het collectedoel wat was ondergesneeuwd gaan we ook dit seizoen nog een keer proberen om Zorgboerderij de Bult te helpen. Zij willen graag een instrument aanschaffen waarmee zij makkelijker contact kunnen maken met mensen die daar moeite mee hebben.
De kinderen hebben daarvoor een spaarpotje gemaakt waarmee ze de komende weken geld kunnen sparen, misschien kunnen ze wel een klusje doen of gaan ze lege flessen verzamelen. We hopen op een mooi bedrag voor de zorgboerderij.

Namens de Kinder- en Jeugdkerk,
Anita Nusselder

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er tijdens de kerkdienst de Kinderkerk.
De leiding van de kinderkerk is aanwezig op de zondagen dat ds. Elise Wijnands voorganger is. Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar is er jeugdkerk.
We beginnen 19 september met de Startzondag. Dan is er zowel kinder- als jeugdkerk.
Tijdens de adventperiode richten we ons op kerst. We sluiten af op 24 december met een kinderkerstfeest, waarbij iedereen van harte welkom is.

Op 9 april gaan we in de Ruimte samen palmpaasstokken maken. Iedereen, groot en klein, is van harte welkom!

Op Palmzondag gaan we om 10:00 uur eieren zoeken op het schoolplein van obs De Woordhof. Daarna zullen we in optocht door het dorp gaan onder begeleiding van muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Met Pasen is er een paasontbijt voor de kinderen en wordt het paasverhaal verteld.

Na Pinksteren sluiten we het seizoen af met de familiedienst om de 4-jarige kinderen te verwelkomen bij de kinderkerk en hun doopdruppels uit te reiken en om de kinderen die naar de middelbare school gaan, welkom te heten bij de jeugdkerk.

Uiteraard kunnen we alle hulp goed gebruiken, dus als u het leuk lijkt om te helpen bij een van  onze projecten, bent u van harte welkom!

Het hele jaar collecteren wij voor een goed doel, dat in de diensten aangekondigd wordt.

Leiding:

Anita Nusselder-Janssen 06-57208116
Vera Arendsen-Evers 06-42689781
Jessica Verkerk-Schneider 06-42610122

 

Nieuws van de kinderkerk en jeugdkerk

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2022. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen.

Ook in  2021 gingen  door Corona dingen anders dan gedacht. Tot onze spijt kon ook dit jaar het programma voor kinder- en jeugdkerk op kerstavond niet door gaan. We gaan dit jaar een nieuwe poging wagen.

Wel hebben we voor de kinderen het bekende tasje gemaakt en die thuis bezorgd.

Van de oma van een oud- jeugdkerker kregen we een verrassing, in de vorm van een zelfgemaakte kerstman, waarmee we een kind van de kinderkerk blij mochten maken.

Langs deze weg willen we de geefster hartelijk bedanken voor de verrassing.

Wat het nieuwe jaar gaat brengen moeten we afwachten, dat hangt af van hoe het met Corona gaat. Binnenkort hebben we vergadering en gaan we in ieder geval weer proberen nieuwe plannen te maken.

We hopen dat we elkaar gauw weer kunnen zien in de kinder- en jeugdkerk.

De godsdienstles wil kinderen helpen:

· om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
· om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie;
· om te ervaren wat geloof in het leven kan betekenen;
· om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven,
  levensovertuigingen en culturen.  

De kinderen moeten zich hiervoor, ruim vóór het nieuwe schooljaar,
opgeven via een brief die door de school aan de kinderen meegegeven
wordt voor de ouders.

De lessen worden gegeven door mevrouw Lily Mulder uit Doetinchem, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

   

Kerktoren Hummelo  

De kerktoren van Hummelo.

   

Online dienst (klik op de foto)  

Online-kerkdienst kerk Hummelo

   

Groene Boekje '22 - '23  

Het Groene Boekje van de kerk in Hummelo

   

Jongeren  

Jongeren in Hummelo

   

Facebook  

   

Beleidsplan  

Beleidsplan Protestanse gemeente Hummelo

   

Ontmoeting  

   

Begraafplaats en tarieven  

Ingang begraafplaats Hummelo

   

Vrienden v.d. Hummelose Kerk  

Vrienden van de Hummelose Kerk

   

AVG  

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2022