RSIN nummer: 816868402

Secretariaat:
Henri Heijting
Broekstraat 22
6999 DH Hummelo
e-mail adres: hhwheijting@gmailDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel. 0314 359753

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
mevr. Heleen Hendriksen wonende te Hummelo voorzitter
dhr. Henri Heijting wonende te Hummelo secretaris
mevr. Aleida Hermina Wenneker-Kuperij wonende te Hummelo
penningmeester

 

Beleidsplan:
Het beleidsplan is in lijn met het doel van de stichting zoals omschreven in de oprichtingsakte De stichting beheert financiën. Dit houdt in dat na goedkeuring door het stichtingsbestuur geldelijke middelen beschikbaar kunnen worden gesteld ten behoeve van de instandhouding van de dorpskerk in Hummelo. De stichting draagt in financiële zin niet bij in de exploitatiekosten van de kerk, nog in de religieuze functie.

Om over geldelijke middelen te kunnen beschikken heeft de stichting als inkomstenbron het organiseren van diverse acties en maakt zij gebruik van mogelijkheid te putten uit financiële fondsen.

Beloningsbeleid:
De stichting kent geen uitgaven die zijn aan te merken als beloning, er zijn geen betaalde functies in de stichtingsstructuur.

Doelstelling:
Het doel van de Stichting is het bieden van morele en financiële ondersteuning aan het kerkgemeenschap de PKN Gemeente Hummelo, in het bijzonder de instandhouding van het kerkgebouw in Hummelo en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Als acties waarvoor de stichting in de afgelopen jaren verantwoordelijkheid heeft gedragen, en waarmee zij beoogde aan haar doelstellingen te voldoen, kunnen worden genoemd:
diverse markten en sponsoracties, werving van donateurs onder de bevolking en bij bedrijven, aanschrijvingen met verzoeken om bijdragen uit financiële fondsen, medewerking verlenen t.b.v. subsidieverleningen.

Financiële verantwoording:
Als financiële verantwoording geldt het financieel jaaroverzicht van het jaar 2016 zoals hieronder vermeld.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN
STICHTING VRIENDEN VAN DE HUMMELOSE KERK 2020

Baten
Activiteiten                        € 1.952
Giften e.d.                         -      
Rente                                - 2.133 

Totaal Baten                                  € 4.085

Lasten
Bankkosten                       €   156
Kosten activiteiten             -    110
Algemene kosten               -    222
Bijdrage onderhoud kerk    -        -         

Totaal Lasten                                -  488 -/-

Resultaat                                     € 3.597

Uitgebreid verslag van de jaarcijfers ligt ter inzage bij de penningmeester. Voor een afspraak tel 0314-381724.

 

   

Kerktoren Hummelo  

Kerktoren Hummelo.

   

Facebook  


   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013