Op zondagochtend komt de gemeente bijeen voor de viering van de eredienst. Er is kinderkerk als de eigen predikant ds. Elise Roth voorgaat en op hoogtijdagen. We beginnen de diensten met elkaar. Na het eerste gedeelte gaan de kinderen naar hun eigen viering (zie ook Kinderkerk)

Een aantal keren per jaar vieren we het Heilig Avondmaal, de gedachtenis aan de laatste maaltijd die Jezus hield met Zijn leerlingen.

We gedenken dat door brood en beker met elkaar te delen. Dat zijn lopende vieringen.
Doopdiensten worden vastgesteld wanneer mensen dat voor hun kind (of voor zichzelf) wensen. En deze vieringen worden samen met de predikant voorbereid.


Andere vieringen

Maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) wordt op de laatste donderdagmiddag van de maand een korte kerkdienst gehouden in de recreatiezaal van zorgcentrum “Hyndendael”. 

De diensten beginnen om 15:00 uur. Vanaf 14.30 uur wordt u met thee daar ontvangen. (Er kan i.v.m. Kerst en Pasen van deze laatste donderdag worden afgeweken). Ook belangstellenden (van hier of van elders) zijn daarbij van harte welkom.
Informatie: Jopie Tankink Hessenweg 13 382152

Rouwdiensten, in de kerk of in het crematorium, worden door degene die de afscheidsdienst/-plechtigheid zal leiden altijd voorbereid in samenspraak met de nabestaanden.  

Trouwdiensten worden door degene die daarin voorgaat voorbereid in samenspraak met het bruidspaar.

 

  

 

   

Kerktoren Hummelo  

Kerktoren Hummelo.

   

Facebook  


   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013