Op zondagochtend komt de gemeente bijeen voor de eredienst. Er is kinderkerk als de eigen predikant ds. Elise Wijnands voorgaat en op hoogtijdagen. We beginnen de diensten met elkaar. Na het eerste gedeelte gaan de kinderen naar hun eigen viering (zie ook Kinderkerk)

Een aantal keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer, de gedachtenis aan de laatste maaltijd die Jezus hield met Zijn leerlingen.

We gedenken dat door brood en beker met elkaar te delen. De kerkgangers lopen naar voren om eraan deel te nemen.
Doopdiensten worden vastgesteld wanneer mensen dat voor hun kind (of voor zichzelf) wensen. Deze diensten worden samen met de predikant voorbereid. Wanneer een kind of volwassene is gedoopt, worden nadien de doopnaam, de geboorte- en doopdatum aangebracht op een waterdruppel die wordt opgehangen aan de regenboog op de achterwand van de kerk.

 

                                                      

Protocol Dorpskerk Hummelo ter vermijding Corona-besmetting

  1. Kom niet bij klachten die op Corona kunnen duiden.                     
  2. Houd voldoende afstand (1,5 meter) tot andere bezoekers.
  3. Volg de aanwijzingen van de coördinator(en).
  4. Begroeten/afscheid zonder handen schudden of andere aanraking.             

                                                       

  1. Gebruik desinfecterende gel bij binnenkomst. Tijdens verplaatsingen wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd.
  2. Bij de dienst:

     Pak zelf een liturgie en neem de liturgie na de dienst mee naar huis.

 

  1. Neem plaats op de voor gebruik beschikbare stoelen en/of banken.

 

  1. Alleen als u tot één huishouden behoort, kunt u naast elkaar gaan zitten.

 

  1. Bij de dienst:

  Leg uw collectebijdrage in de schaal bij het verlaten van de kerk.

  1. Volg bij het verlaten van de kerk de aanwijzingen van de coördinator(en).

                                          

 

Wij volgen het advies van PKN: samenkomsten met maximaal 30 personen (incl. kinderen, excl. medewerkers) en geen samenzang.

Andere diensten

Maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) wordt op de laatste donderdagmiddag van de maand een korte kerkdienst gehouden in de recreatiezaal van zorgcentrum “Hyndendael”. Besloten is i.v.m. het corona dat deze korte kerkdiensten helaas niet gehouden kunnen worden. 

De diensten beginnen om 15:00 uur. Vanaf 14.30 uur wordt u met thee daar ontvangen. (Er kan i.v.m. Kerst en Pasen van deze laatste donderdag worden afgeweken). Ook belangstellenden (van hier of van elders) zijn daarbij van harte welkom.
Informatie: Jopie Tankink Hessenweg 13 382152

Er zijn situaties waarin een dienst aan huis wordt gehouden. Wanneer dat gewenst is, kunt u dat kenbaar maken aan uw wijkouderling of aan de predikant.

Rouwdiensten, in de kerk of in het crematorium, worden door degene die de afscheidsdienst/-plechtigheid zal leiden altijd voorbereid in samenspraak met de nabestaanden.  

Trouwdiensten worden door de voorganger voorbereid in samenspraak met het bruidspaar(zie hiervoor ook Geboorte, Huwelijks(sjubileum), overlijden. 

Kerkenraad en predikant kunnen u te allen tijde informeren over de genoemde diensten.

 

  

 

   

Kerktoren Hummelo  

Kerktoren Hummelo.

   

Facebook  


   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013