Deeltje

Het is mooi om af en toe eens te mediteren

over je eigen plaats in het totale alles,

in alles wat onze ogen waarnemen:

zeeën, land en wolken, zonnen, manen en sterren,

bergen en dalen, rivieren en wouden, bomen,

dieren, planten, bloemen.

Het is goed jezelf eens te zien

in dat onuitsprekelijke alles

om je tot het besef te voeren

dat je slechts een deeltje bent in het geheel,

maar wel een noodzakelijk deeltje.

In je kleine hulpeloze lichaam

de grote alles-wereld van God voelen

maakt je niet kleiner,

maar innerlijk groter.

Toon Hermans

De veertigdagentijd is afgelopen woensdag in gegaan. Veertig dagen gaan we op weg naar Pasen. De veertigdagenkalender helpt ons iedere dag even stil te staan. Stil staan, “ach” verzuchten we misschien wel, “sinds de lockdown is er al stilstand genoeg”. Toch en misschien wel juist nu, kunnen we ons richten op wat er echt toe doet. Pasen is een hoopvol feest, zonder hoop geen leven. Ook deze periode komen we door, we hopen op betere tijden.

In de bijbel is veertig een getal voor bezintijd. Het mooie is dat er vanaf Aswoensdag, de start van de veertigdagentijd, 46 dagen zijn. De zes zondagen worden er van af getrokken. De zondag is immers de dag van de opstanding van Jezus. We vieren dan als het ware klein Pasen.

Dit weekend is het wederom prachtig weer. Van stralende strakke blauwe luchten met hagelwitte sneeuw naar stralende strakke blauwe luchten met sneeuwklokjes en krokussen.

Stil staan we dan bij de Grote alles-wereld van God. Het maakt ons niet kleiner, maar juist innerlijk groter. Zeker als je beseft dat je een noodzakelijk deeltje in Gods Schepping bent.

Ds. Elise Wijnands

06-23517979

Kerst in Hummelo

De kerkdeuren zijn helaas gesloten, toch kunnen we een kerstdienst uit Hummelo zien!  Via de volgende link:

https://youtu.be/NQsBII8Zmus

Heleen Hendriksen en Joanne Grooten zang, Erwin Heinen gitaar. De opname is verzorgd door Leander Grooten. Bas Langeweg heeft ervoor gezorgd dat de dienst op Youtube te zien is.

Ergens tussen alle sterren
staat de ster van God
hij heeft geen naam
hij is van licht
ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan
ik kijk omhoog
en denk bij elke ster:
misschien ben jij het wel!

Ergens tussen alle mensen
komt het kind van God
hij heeft een naam
hij is van licht
ik weet niet
hoe ik hem herkennen kan
ik kijk om me heen
en denk bij ieder kind:
misschien ben jij het wel!

Kees van der Zwaard schreef bovenstaande tekst, laten we erdoor geïnspireerd worden om vol hoop en verwondering naar de hemel en naar de mensen om ons heen te kijken. Wetend dat vandaag een kind is geboren. Vandaag schijnt over de hele wereld de glorie van God! Zing over Zijn liefde, Hij is ons licht en onze redding. Onze harten zijn vervuld met blijdschap en met hoop. Hij brengt vrede!

Hoopvolle Kerstdagen gewenst!

Ds. Elise Wijnands

De Protestantse Gemeente van Doesburg-Angerlo,Drempt-Oldenkeppel en Hummelo, de Ooipoortkerk, de Parochie St Willibrordus, de Remonstranten en de Molukse gemeenschap NGPMB uit Doesbrug verzorgen kerkdienst online 

De kerkdienst vanuit Doesburg worden via livestream rechtstreeks uitgezonden op www.kerkomroep.nl

Het bekijken van de online uitzending gaat als volgt:

Ga naar www.kerkomroep.nl vul Doesburg in, Grote of Martinikerk, bij de gewenst datum is het belangrijk: klik op opslaan dan krijgt u een melding de dienst te openen. Zo kijkt u zonder haperingen

Op zondagochtend komt de gemeente bijeen voor de eredienst. Er is kinderkerk als de eigen predikant ds. Elise Wijnands voorgaat en op hoogtijdagen. We beginnen de diensten met elkaar. Na het eerste gedeelte gaan de kinderen naar hun eigen viering (zie ook Kinderkerk)

Een aantal keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer, de gedachtenis aan de laatste maaltijd die Jezus hield met Zijn leerlingen.

We gedenken dat door brood en beker met elkaar te delen. De kerkgangers lopen naar voren om eraan deel te nemen.
Doopdiensten worden vastgesteld wanneer mensen dat voor hun kind (of voor zichzelf) wensen. Deze diensten worden samen met de predikant voorbereid. Wanneer een kind of volwassene is gedoopt, worden nadien de doopnaam, de geboorte- en doopdatum aangebracht op een waterdruppel die wordt opgehangen aan de regenboog op de achterwand van de kerk.

 

 

 

 

                        

Protocol Dorpskerk Hummelo ter vermijding Corona-besmetting

  1. Kom niet bij klachten die op Corona kunnen duiden.                     
  2. Houd voldoende afstand (1,5 meter) tot andere bezoekers.
  3. Volg de aanwijzingen van de coördinator(en).
  4. Begroeten/afscheid zonder handen schudden of andere aanraking.             

                                                       

  1. Gebruik desinfecterende gel bij binnenkomst. Tijdens verplaatsingen wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd.
  2. Bij de dienst:

     Pak zelf een liturgie en neem de liturgie na de dienst mee naar huis.

 

  1. Neem plaats op de voor gebruik beschikbare stoelen en/of banken.

 

  1. Alleen als u tot één huishouden behoort, kunt u naast elkaar gaan zitten.

 

  1. Bij de dienst:

  Leg uw collectebijdrage in de schaal bij het verlaten van de kerk.

  1. Volg bij het verlaten van de kerk de aanwijzingen van de coördinator(en).

                                          

 

Wij volgen het advies van PKN: samenkomsten met maximaal 30 personen (incl. kinderen, excl. medewerkers) en geen samenzang.

Andere diensten

Maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) wordt op de laatste donderdagmiddag van de maand een korte kerkdienst gehouden in de recreatiezaal van zorgcentrum “Hyndendael”. Besloten is i.v.m. het corona dat deze korte kerkdiensten helaas niet gehouden kunnen worden. 

De diensten beginnen om 15:00 uur. Vanaf 14.30 uur wordt u met thee daar ontvangen. (Er kan i.v.m. Kerst en Pasen van deze laatste donderdag worden afgeweken). Ook belangstellenden (van hier of van elders) zijn daarbij van harte welkom.
Informatie: Jopie Tankink Hessenweg 13 382152

Er zijn situaties waarin een dienst aan huis wordt gehouden. Wanneer dat gewenst is, kunt u dat kenbaar maken aan uw wijkouderling of aan de predikant.

Rouwdiensten, in de kerk of in het crematorium, worden door degene die de afscheidsdienst/-plechtigheid zal leiden altijd voorbereid in samenspraak met de nabestaanden.  

Trouwdiensten worden door de voorganger voorbereid in samenspraak met het bruidspaar(zie hiervoor ook Geboorte, Huwelijks(sjubileum), overlijden. 

Kerkenraad en predikant kunnen u te allen tijde informeren over de genoemde diensten.

 

  

 

  Maand  Tijd Voorganger    Bijzonderheden
 oktober      
  4 oktober  10.00 uur Ds. Elise Wijnands   Israëlzondag
 11 oktober  10.00 uur Mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Abbink, Vorden
 18 oktober  10.00 uur Ds. Elise Wijnands
 25 oktober  10.00 uur Mw. Gea Haan-Oostra, Toldijk
 november
   1 november  10.00 uur Ds. Elise Wjjnands Dankzondag voor de oogst
   8 november  10.00 uur Ds. M. Treuren, Pijnacker
  15 november  10.00 uur Ds. Elise Wijnands
  22 november   10.00 uur Dhr. Herman Haan, Toldijk Laatste zondag kerkelijk jaar
  29 november   10.00 uur Ds. Monica Schwartz 1e Advent
  december
    6 december  10.00 uur Ds. Elise Wijnands 2e Advent 
  13 december  10.00 uur Mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Abbink, Vorden 3e Advent
  20 december  10.00 uur Ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem 4e Advent Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  24 december  19:00 uur Kinderkerk Kerstfeest Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  24 december  20:45 uur Ds. Elise Wijnands Samenzang, aansluitend Kerstavonddienst Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  25 december  09.45 uur Ds. Siebe Hiemstra Samenzang, aansluitend Kerstdienst Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  27 december  10:00 uur Ds. M. Leistra, Steenderen Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
  31 december  19:30 uur Ds. Elise Wijnands Herdenking overledenen, Koperblazers H&K. Gaat helaas niet door ter voorkoming van verdere virusspreiding
   
Roosterdiensten Hyndeldael Helaas geen kerkdienst i.v.m. corona

 

 

   

Kerktoren Hummelo  

Kerktoren Hummelo.

   

Facebook  


   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013