De Protestantse Gemeente van Doesburg-Angerlo,Drempt-Oldenkeppel en Hummelo, de Ooipoortkerk, de Parochie St Willibrordus, de Remonstranten en de Molukse gemeenschap NGPMB uit Doesbrug, verzorgen 4 adventsvespers op vrijdagen van 19.30-20.00 uur. Het thema is: “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.”

27 november vanuit de Martinikerk te Doesburg

4 december vanuit Joriskerk te Drempt

11 december vanuit de dorpskerk te Hummelo

18 december vanuit de Ooipoortkerk te Doesburg

De vespers worden via livestream rechtstreeks uitgezonden op www.kerkomroep.nl

De diensten kunnen ook live in de kerk meegemaakt worden, tot 30 kerkgangers mogen wij verwelkomen. Uiteraard in achtneming van de bekende maatregelen

Het bekijken van de online uitzending gaat als volgt:

Ga naar www.kerkomroep.nl vul Doesburg in, Grote of Martinikerk, bij de gewenst datum is het belangrijk: klik op opslaan dan krijgt u een melding de dienst te openen. Zo kijkt u zonder haperingen

Oecumenische Kerstnachtdienst:

24 december online vanuit de Martinikerk te Doesburg via kerkomroep.nl

 

Op zondagochtend komt de gemeente bijeen voor de eredienst. Er is kinderkerk als de eigen predikant ds. Elise Wijnands voorgaat en op hoogtijdagen. We beginnen de diensten met elkaar. Na het eerste gedeelte gaan de kinderen naar hun eigen viering (zie ook Kinderkerk)

Een aantal keren per jaar vieren we de Maaltijd van de Heer, de gedachtenis aan de laatste maaltijd die Jezus hield met Zijn leerlingen.

We gedenken dat door brood en beker met elkaar te delen. De kerkgangers lopen naar voren om eraan deel te nemen.
Doopdiensten worden vastgesteld wanneer mensen dat voor hun kind (of voor zichzelf) wensen. Deze diensten worden samen met de predikant voorbereid. Wanneer een kind of volwassene is gedoopt, worden nadien de doopnaam, de geboorte- en doopdatum aangebracht op een waterdruppel die wordt opgehangen aan de regenboog op de achterwand van de kerk.

 

                                                      

Protocol Dorpskerk Hummelo ter vermijding Corona-besmetting

  1. Kom niet bij klachten die op Corona kunnen duiden.                     
  2. Houd voldoende afstand (1,5 meter) tot andere bezoekers.
  3. Volg de aanwijzingen van de coördinator(en).
  4. Begroeten/afscheid zonder handen schudden of andere aanraking.             

                                                       

  1. Gebruik desinfecterende gel bij binnenkomst. Tijdens verplaatsingen wordt het dragen van een mondkapje geadviseerd.
  2. Bij de dienst:

     Pak zelf een liturgie en neem de liturgie na de dienst mee naar huis.

 

  1. Neem plaats op de voor gebruik beschikbare stoelen en/of banken.

 

  1. Alleen als u tot één huishouden behoort, kunt u naast elkaar gaan zitten.

 

  1. Bij de dienst:

  Leg uw collectebijdrage in de schaal bij het verlaten van de kerk.

  1. Volg bij het verlaten van de kerk de aanwijzingen van de coördinator(en).

                                          

 

Wij volgen het advies van PKN: samenkomsten met maximaal 30 personen (incl. kinderen, excl. medewerkers) en geen samenzang.

Andere diensten

Maandelijks (met uitzondering van de maanden juli en augustus) wordt op de laatste donderdagmiddag van de maand een korte kerkdienst gehouden in de recreatiezaal van zorgcentrum “Hyndendael”. Besloten is i.v.m. het corona dat deze korte kerkdiensten helaas niet gehouden kunnen worden. 

De diensten beginnen om 15:00 uur. Vanaf 14.30 uur wordt u met thee daar ontvangen. (Er kan i.v.m. Kerst en Pasen van deze laatste donderdag worden afgeweken). Ook belangstellenden (van hier of van elders) zijn daarbij van harte welkom.
Informatie: Jopie Tankink Hessenweg 13 382152

Er zijn situaties waarin een dienst aan huis wordt gehouden. Wanneer dat gewenst is, kunt u dat kenbaar maken aan uw wijkouderling of aan de predikant.

Rouwdiensten, in de kerk of in het crematorium, worden door degene die de afscheidsdienst/-plechtigheid zal leiden altijd voorbereid in samenspraak met de nabestaanden.  

Trouwdiensten worden door de voorganger voorbereid in samenspraak met het bruidspaar(zie hiervoor ook Geboorte, Huwelijks(sjubileum), overlijden. 

Kerkenraad en predikant kunnen u te allen tijde informeren over de genoemde diensten.

 

  

 

  Maand  Tijd Voorganger    Bijzonderheden
 oktober      
  4 oktober  10.00 uur Ds. Elise Wijnands   Israëlzondag
 11 oktober  10.00 uur Mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Abbink, Vorden  
 18 oktober  10.00 uur Ds. Elise Wijnands  
 25 oktober  10.00 uur Mw. Gea Haan-Oostra, Toldijk  
 november      
   1 november  10.00 uur Ds. Elise Wjjnands Dankzondag voor de oogst
   8 november  10.00 uur Ds. M. Treuren, Pijnacker  
  15 november  10.00 uur Ds. Elise Wijnands  
  22 november   10.00 uur Dhr. Herman Haan, Toldijk Laatste zondag kerkelijk jaar
  29 november   10.00 uur Ds. Monica Schwartz 1e Advent
  december      
    6 december  10.00 uur Ds. Elise Wijnands 2e Advent 
  13 december  10.00 uur Mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Abbink, Vorden 3e Advent
  20 december  10.00 uur Ds. J. Jansen Schoonhoven, Doetinchem 4e Advent
  24 december  19:00 uur Kinderkerk Kerstfeest
  24 december  20:45 uur Ds. Elise Wijnands Samenzang, aansluitend Kerstavonddienst
  25 december  09.45 uur Ds. Siebe Hiemstra Samenzang, aansluitend Kerstdienst 
  27 december  10:00 uur Ds. M. Leistra, Steenderen  
  31 december  19:30 uur Ds. Elise Wijnands Herdenking overledenen, Koperblazers H&K 
       
Roosterdiensten Hyndeldael Helaas geen kerkdienst i.v.m. corona  

 

 

   

Kerktoren Hummelo  

Kerktoren Hummelo.

   

Facebook  


   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013