Naar de Kerk

Persbericht Overheid: 

Beste mensen,

Mensen mogen samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging. Wel moet u 1,5 meter afstand houden tot mensen die niet uw huisgenoten zijn. Er is geen verbod op zingen.

1,5 meter afstand houden

U mag met anderen samenkomen voor geloof of levensovertuiging. U houdt hierbij 1,5 meter afstand tot mensen die niet uw huisgenoten zijn. Hierop is een aantal uitzonderingen:

  • Jongeren tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden tot elkaar en tot andere mensen.
  • Jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven onderling ook geen afstand te houden. Zij houden wel afstand tot mensen van 18 jaar en ouder. 

Zang tijdens bijeenkomsten

Er is geen verbod op zingen.

Corona en vrijheid van godsdienst of levensovertuiging

Er is regelmatig overleg met de verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland. De koepels maken zelf afspraken over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of een ander gebedshuis om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en dragen deze afspraken uit naar hun achterban. Veelal sluiten de koepels aan bij de overheidsmaatregelen. 

Zorg goed voor elkaar! Blijf thuis bij klachten.

Hartelijke groeten van de Kerkenraad

 

 Naast de fysieke dienst is de dienst ook te volgen via   https://vimeo.com/event/880208

 Liturgie 26 september 2021

 Liturgie 19 september 2021

 Liturgie 12 september 2021

 

 

 Naast de fysieke kerkdienst zijn deze diensten ook on-line te zien. 

juli      Bijzonderheden/eindcollecte 
04 juli 10.00 uur ds. Deodaat v.der Boom, Hummelo   Plaatselijk jeugdwerk
11 juli 10.00 uur ds. Wilma Onderwaater, Aalten   Zomerpret kansarme kinderen (KiA)
18 juli 10.00 uur ds. Elise Wijnands  Orgelfonds
25 juli 10.00 uur ds. Joop Jansen Schoonhoven  Poor People's Fund, Afrika
augustus
01 augustus 10.00 uur ds. Klaas Bakker  Plaatselijk pastoraat
08 augustus 10.00 uur ds. Jaap van Sloten, Gaanderen  Plaatselijk diaconaal werk
15 augustus  10.00 uur mr. ds. Charlotte Goldschmeding, Hoog-Keppel  Nederlands Bijbelgenootschap
22 augustus  10.00 uur ds. Elise Wijnands  Speciale Kerkdienst "Geef handen en voeten aan je geloof"/World Servants
29 augustus 10.00 uur ds. Monica Schwarz, Almelo  Plaatselijk diaconaal werk
september    

05 september 10.00 uur

ds. Elise Wijnands  Plaatselijk Kerkenwerk

12 september      10.00 uur

dhr Piet Piersma, Vorden  Eindcollecte Handen ineen voor Gambia

 

19 september 10.00 uur

ds. Elise Wijnands 

 

Startzondag/ Diva Dichtbij
26 september 10.00 uur dhr. Henk Dijkman, Vorden  Eredienst en muziek
       
        
   

Kerktoren Hummelo  

Kerktoren Hummelo.

   

Facebook  


   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013