KERKDIENSTEN

Zondag 10 december
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk, 2e zondag van Advent

Zondag 17 december
10.00 uur ds. Siebe Hiemstra uit Amelo, 3e zondag van Advent, koffie/theedrinken na de dienst.

Donderdag 21 december Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Kerstviering m.m.v. John Wils, zang.

Zondag 24 december
18.45 uur Kerstfeest Kinderkerk – Herdertjestocht
20.45 uur mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden, Samenzang aansluitend Kerstavonddienst

Maandag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. Heleen Hendriksen en combo.

Bij de diensten

De kerstfolder met alle informatie rond deze tijd is bij u in de bus gevallen. U kunt deze ook bekijken op www.kerkhummelo.nl. Het enige wat niet vermeld staat in de folder zijn de kosters. Op 10 december is dat Jan Hagenbeek en op 17 december Ab de Vries.

Vredesvlam
Een licht.....
Om de vrede te ontsteken
en de harten te ontdooien.
Om de kilheid te verdrijven
tussen mensen en volken.

Om begrip te doen ontvlammen
en verdraagzaamheid te wekken.
Om het donker te verjagen
in een wereld vol geweld.

bij Advent door Greet Brokerhof-van der Waa.

KERKDIENSTEN

Zondag 26 november
10.00 uur pastor Rien Baauw uit Wichmond, laatste zondag kerkelijk jaar.

Donderdag 30 november Hyndendael
15.00 uur dhr. H. Dijkman uit Vorden

Zondag 3 december
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, 1e zondag van Advent, viering Maaltijd van de Heer, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 10 december
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk, 2e zondag van Advent

Bij de diensten
Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidzondag genoemd. In deze dienst gedenken wij in stilte de mensen die ons ontvallen zijn, hierbij worden 3 kaarsen aangestoken. In de dienst op oudejaarsavond worden de namen genoemd van hen die dit jaar overleden zijn en wordt bij iedere naam een kaars aangestoken. Na de dienst kunnen dan de kaars en gedenksteen door de nabestaanden meegenomen worden.
Voorganger: Pastor Rien Baauw, koster: Marco Huntelaar, organist: Joop Agelink.

Op donderdagmiddag 30 november is er weer een kerkdienst op Hyndendael. Vanaf half 3 bent u welkom voor een kopje koffie of thee, waarna de dienst om 3 uur begint. Voorganger is dhr. Dijkman uit Vorden.

Op de zondag van de 1e Advent vieren we de Maaltijd van de Heer, gaat onze eigen predikant voor en bespeelt Charlotte Lindeboom het orgel. Na de dienst bent u uitgenodigd samen koffie of thee te drinken in De Ruimte.

KERKDIENSTEN

Zondag 12 november
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Lutherzondag, met muzikale medewerking van jeugdgroep Ad Fontes uit Oldebroek, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 19 november
10.00 uur ds. B. Vijfvinkel uit Oostzaan, Koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 26 november
10.00 uur pastor Rien Baauw uit Wichmond, laatste zondag kerkelijk jaar.

Bij de diensten
Op zondag 12 november, als ds. Elise Roth voorgaat, is Jan Teerink koster en bespeelt Joop Agelink het orgel. Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door jeugdgroep Ad Fontes uit Oldenbroek. Na de dienst is er koffie en thee in De Ruimte.

Op zondag 19 november verwelkomen we onze oud-predikant ds. Bart Vijfvinkel. Jan Hagenbeek is dan koster en Atze Douma organist. Na de dienst is er wederom koffie en thee in De Ruimte. Hummelo was de eerste gemeente van ds. Vijfvinkel. Hij heeft in maart jl. zijn 25-jarig ambtsjubileum gevierd in de kerk van Assendelft, waaraan hij nu verbonden is.

KERKDIENSTEN

Zondag 29 oktober Dankzondag
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, oogstuitstalling en verkoop, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 5 november
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden

Zondag 12 november
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Lutherzondag, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op de dankzondag voor gewas en arbeid – 29 oktober - gaat onze eigen predikant ds. Elise Roth voor, is Ab de Vries koster en bespeelt Steef Oosterbeek het orgel. In de dienst is er een oogstuitstalling. Na de dienst kunt u hiervan tegen een vrijwillige bijdrage, bestemd voor de Muziekcommissie, de producten meenemen. In De Ruimte is koffie en thee.

Op zaterdag 28 oktober van 10.00 -12.00 uur kunt u de producten naar De Ruimte brengen.
Het kan van alles zijn: jam, chutney, zelfgemaakte advocaat, lemon curd, bietjes uit eigen tuin of gekocht, boerenkool [de wintertijd begint dit weekend], iets bakken , fruit, bloemen en wat maar bedacht kan worden.
Voor informatie bellen naar Hermien Jolink tel. 381927 of Diny Veldhorst tel. 06-30929454.

Op zondag 5 november verwelkomen we mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden. Koster is Gerrit Minkhorst en op het orgel speelt Joop Agelink.

KERKDIENSTEN

Zondag 15 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 22 oktober
10.00 uur ds. J.A.D. van der Boon uit Wassenaar

Donderdag 26 oktober Hyndendael
15.00 uur dhr. H. Dijkman uit Vorden

Zondag 29 oktober Dankzondag
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, oogstuitstalling en verkoop, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op zondag 15 oktober, als ds. Elise Roth voorgaat, is Chris Vrogten koster en bespeelt Atze Douma het orgel.

Op zondag 22 oktober gaat onze oud-predikant ds. van der Boon voor, is Jan Teerink koster en speelt Steef Oosterbeek op het orgel.

Op donderdagmiddag 26 oktober is er weer een dienst in zorgcentrum Hyndendael. U bent welkom vanaf half 3 voor een kopje koffie of thee. De dienst, die om 3 uur begint, wordt geleid door dhr. Dijkman uit Vorden. Na de dienst kunt u napraten onder het genot van nog een kopje koffie of thee.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013