KERKDIENSTEN

Zondag 21 december
10.00 uur dhr. H.G. Dijkman uit Vorden, 4e zondag van Advent

Woensdag 24 december
19.00 uur Kerstfeest Kinderkerk
21.30 uur mw. Jansje Ruiterkamp, Bathmen, Kerstavonddienst m.m.v. Marjo Harmsen, sopraan. Vanaf 21.15 uur samenzang.

Donderdag 25 december
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp, Bathmen, Kerstfeest m.m.v. Hummelo's Gemengd Koor.

Zondag 28 december
10.00 uur ds. S. Hiemstra, Almelo (voorheen Voorthuizen)

Woensdag 31 december
19.30 uur mw. Jansje Ruiterkamp, Bathmen, Oudejaarsviering, gedachtenis overledenen, m.m.v. de koperblazers van muziekvereniging De Eendracht.

Zondag 4 januari
10.15 uur dhr. H. Haan, Toldijk. Vanaf 9.45 uur koffie/theedrinken in dorpshuis De Ruimte. Na afloop dienst gezellig samenzijn in De Ruimte.

Bij de diensten
Alle inwoners van Hummelo en de gemeenteleden buiten Hummelo, hebben de kerstfolder met de vieringen en andere activiteiten rond Kerst en Nieuwjaar in de brievenbus gekregen. Op pagina 2 van deze editie staan de eerstkomende diensten eveneens vermeld.
Wel is in de vorige editie per abuis vermeld dat dhr. Dijkman 14 december zou voorgaan, maar hij gaat a.s. zondag voor. Soms wordt er bij de verkeerde datum gekeken! Mocht u willen weten welke koster(s) er bij de verschillende vieringen dienst doen, dan kunt u bij de scriba (tel. 381224) of Freek Kok (tel. 382053) hiernaar informeren.

Zoals velen weten is in de Tweede Wereldoorlog het Haags Hervormde Weeshuis geëvacueerd naar kasteel Enghuizen in Hummelo. Echter, nadat het kasteel door de Duitsers gevorderd werd, werden de kinderen ondergebracht bij diverse gezinnen in Hummelo en omgeving. Eén van de toenmalige wezen, de heer Hierck, nu wonend te Enschede, heeft onlangs een brief geschreven aan "de burgerij van het Dorp Hummelo" en daarvoor de kerk als postadres gebruikt. 
Wat mooi om deze brief zo'n zeventig jaar na de oorlog te mogen ontvangen.

 

KERKDIENSTEN

Zondag 26 oktober
10.00 uur ds. J. Goldschmeding uit Hoog-Keppel

Donderdag 30 oktober Hyndendael
15.00 uur mw. J. Tankink-Ligtenbarg

Zondag 2 november
10.00 uur mw. ds. N. da Costa uit Angeren

Zondag 9 november
10.00 uur mw. J. Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Bathmen, Dankzondag met oogstuitstalling en koffie/theedrinken na de dienst

KERKDIENSTEN

Zondag 28 september
10.00 uur mw. ds. J. van Zoelen, Steenderen, viering Heilig Avondmaal.

Zondag 5 oktober
10.00 uur. Dienst verzorgd door de Diaconie m.m.v. van ds. Titus Sikawa uit Tanzania van het project Shehata, koffie/thee drinken na de dienst.

Zondag 12 oktober
10.00 uur ds. J. Goldschmeding uit Hoog-Keppel

Bij de diensten
In de dienst op 28 september delen we brood en wijn (en druivensap) en zal mw. ds. J. van Zoelen, predikant in Steenderen voorgaan.
Organist: Jan Voortman.

Op 5 oktober wordt de dienst verzorgd door onze Diaconie. Samen met Gemeente Rijnwaarden wordt het project SHEHATA ondersteund. Shehata staat voor Stichting Helping Hand to Tanzania. Deze Stichting is opgericht in 1994 en heeft tot doel om weeskinderen en kansloze jongeren uit Tanzania in Oost Afrika te helpen. Ds. Titus Sikawa uit Tanzania zal medewerking verlenen aan de dienst. Voor vertaling wordt gezorgd.
Organist is Ben Veldkamp.

oogstfeest1200

 Wat een geweldige oogstuitstalling was er te zien
op zondag 10 november, het was dan ook
dankdag voor gewas en arbeid. Het jaar 2013
heeft veel vruchten opgeleverd. Met een in alle opzichten goed gevulde kerk werd deze dienst gehouden. Na afloop konden de appels, peren,
jams, chutney's, wortels, enz. meegenomen
worden voor een vrijwillige gift.

 

 € 338,60 was de opbrengst, deze is overhandigd
 aan de muziekcommissie om te besteden aan muziek
 of een koor tijdens een kerkdienst.                          

 Alle gulle gevers hartelijk dank namens de
 oogstcommissie.

 

  

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013