KERKDIENSTEN
Zondag 15 maart
10.00 uur ds. J.D. de Bruin, krijgsmachtpredikant, Biddag voor Gewas en Arbeid

Donderdag 19 maart Hyndendael
15.00 uur mw. Jopie Tankink

Zondag 22 maart
10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen, 5e zondag in de 40-dagentijd

Zondag 29 maart
10.00 uur mw. ds. R. Reiling, Steenderen, Palmzondag

Bij de diensten
Op zondag 15 maart verwelkomen we ds. J.D. de Bruin. Ds. de Bruin is krijgsmachtpredikant. Uit onderstaand stukje van Henk Greven zult u begrijpen waarom wij in Hummelo met hem kennismaken. Koster is Gerrit Dolman en de organist is Atze Douma.

Zoals velen van u wellicht nog weten, heb ik tussen oktober 2012 en mei 2013 geruime tijd in Afghanistan gewerkt ter ondersteuning van de politie-trainingsmissie in Kunduz. In die maanden heb ik veel gezien, gedaan, gemist en meegemaakt. Weken kropen, weken vlogen, maar steeds was er in de week een ijkmoment; het mijmer-uurtje op vrijdagavond onder leiding van onze dominee in de missie, Jan-Derk de Bruin. (De vrijdag is in Afghanistan de dag waarvoor in ons westerse gebruik de zondag dient) Het uurtje dat tientallen mede-militairen bij elkaar liet komen, het uurtje dat gebruikt werd om achterom te kijken naar de week die voorbij was, maar ook om vooruit te kijken naar de week die voor ons lag. In dat uur werd een ieder vrij gelaten om te bidden, te huilen, te lachen, te missen en te genieten van muziek en een thema dat Jan-Derk voor dat uur steeds had voorbereid. Kortom, voor mij een moment waar ik steeds naartoe leefde die maanden. Maar Jan-Derk was ook de persoon die, daar waar nodig, de ruimte gaf om onder het genot van een bak koffie eens even individueel een luisterend oor te zijn of een goed gesprek met je aan te gaan. Integriteit is dan van groot belang en dat maakte juist het vertrouwen in elkaar tijdens zo'n tijd van huis, een groot goed. Ook de (internationale-) kerkdiensten, minder in getal dan de mijmeruren, werden door Jan-Derk op de spreekwoordelijke kaart gezet, zowel op ons eigen grote militaire kamp, alsook op het Amerikaanse militaire kamp dat direct naast de onze lag. (Ik verwoord in de verleden tijd, want de internationale wereld heeft Kunduz inmiddels verlaten) Ook is de dominee nog steeds een vervend sporter en zelfs in Kunduz rende hij er heel wat kilometers af. In vele opzichten een voorbeeld-collega voor velen, zo heb ik in die tijd mogen ervaren.
Ik ben na al die tijd trots en blij gestemd dat hij op zondag 15 maart in de dienst voor mag gaan. (Ook) ik ben benieuwd waarmee hij ons in de Hummelse kerk gaat verrassen! Graag tot zondag!
Henk Greven.

Op zondag 22 maart als mw. N. Hengeveld voorgaat is Benno Smeitink koster en Joop Agelink organist.

Enquête Protestantse Kerk Nederland.
De Protestantse Kerk vraagt de ongeveer twee miljoen leden een enquête in te vullen over de toekomst van de Kerk. Het aantal leden loopt terug en de inkomsten dalen. Ook zijn in verschillende gemeenten minder vrijwilligers beschikbaar.
Tot 31 maart kunnen leden een online vragenlijst invullen. U krijgt onder meer vragen over de manier waarop de kerk u inspireert, waarmee een predikant zich moet bezighouden, of er behoefte is aan verandering in de gemeente, enz. De synode bespreekt de bevindingen van het project 'Kerk 2025', zoals het toekomstonderzoek is genoemd, in april.
De enquête is te vinden op pkn.nl/kerk2025.

 

KERKDIENSTEN

Zondag 1 maart
10.00 uur ds. M.H. Leistra uit Steenderen, 2e zondag in de 40-dagentijd

Zondag 8 maart
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Bathmen, 3e zondag in de 40-dagentijd, afscheid kerkenraadslid, koffie/theedrinken na de dienst

Zondag 15 maart
10.00 uur ds. J-D. de Bruin uit Zeewolde, Biddag voor Gewas en Arbeid

Bij de diensten
Op zondag 1 maart verwelkomen we ds. Leistra, wonend in Steenderen. Het zal de eerste keer zijn dat hij in onze kerk voorgaat. Een heel goede dienst samen gewenst. Organist is Steef Oosterbeek. Het is de 2e zondag in de 40-dagentijd op weg naar Pasen.

Op zondag 8 maart nemen we in de dienst afscheid van Gerrit Minkhorst als ouderling-kerkrentmeester. Het afscheid in de kerkenraad zal op maandag 30 maart plaatsvinden in de kerkenraadsvergadering. Mw. Jansje Ruiterkamp leidt de dienst. Koster is Adri Dreves en op het orgel speelt Joop Agelink. Na de dienst willen we graag samen koffie en theedrinken in dorpshuis De Ruimte.

KERKDIENSTEN

Zondag 15 februari
10.00 uur dhr. H. Haan uit Toldijk, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 22 februari
10.00 uur ds. H.M. de Bruijn uit Arnhem, 1e zondag in de 40-dagentijd

Donderdag 26 februari Zorgcentrum Hyndendael
15.00 uur ds. D. Engelage uit Drempt

Zondag 1 maart
10.00 uur ds. M.H. Leistra uit Steenderen, 2e zondag in de 40-dagentijd


Bij de diensten
Op zondag 15 februari verwelkomen we dhr. Herman Haan uit Toldijk weer in onze kerk. Koster is dan Ab de Vries en het orgel wordt bespeeld door Atze Douma. Na de dienst willen we graag samen koffie en theedrinken in dorpshuis De Ruimte.

Op zondag 22 februari is ds. H.M. de Bruijn uit Arnhem in ons midden. Ds. de Bruijn is predikant geweest in Angerlo. Koster is dan Jan Hagenbeek en organist Steef Oosterbeek.

Op donderdagmiddag 26 februari is er een dienst in zorgcentrum Hyndendael. Aanvang 15.00 uur. Voor en na de dienst wordt er een kopje koffie of thee geschonken. Ditmaal zal ds. D. Engelage uit Drempt voorgaan. U bent van harte uitgenodigd.

Kerkdiensten 

Zondag 1 februari
10.00 uur ds. J.W. Wind uit Westervoort

Zondag 8 februari
10.00 uur mw. J.W.  Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Bathmen, m.m.v. John Wils, zang

 

Zondag 15 februari
10.00 uur dhr. H. Haan uit Toldijk, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten 
Op zondag 1 februari is er een eerste kennismaking in Hummelo met ds. Wind uit Westervoort. Een goede dienst samen gewenst.
Koster is Marco Huntelaar en op het orgel wordt de samenzang begeleid door Steef Oosterbeek.

Op zondag 8 februari gaat mw. Jansje Ruiterkamp voor. Aan deze dienst wordt medegewerkt door John Wils zang. Koster is Jan Teerink en organist Hans Goldschmeding.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013