KERKDIENSTEN
Zondag 25 oktober
10.00 uur mw. ds. N.M. da Costa uit Angeren

Donderdag 29 oktober Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zondag 1 november
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 8 november
10.00 uur dhr. J. Baars uit Dinxperlo

Bij de diensten
Op zondag 25 oktober, als mw. ds. da Costa voorgaat, is Theo Schuurman koster en bespeelt Hans Goldschmeding het orgel.

Op donderdagmiddag 29 oktober is er weer een dienst in zorgcentrum Hyndendael, waarin ds. Elise Roth voorgaat. Aanvang 15.00 uur. Voor en na de dienst wordt een kopje koffie of thee gedronken.

Op zondag 1 november met ds. Elise Roth, is Jan Teerink koster en Steef Oosterbeek organist. Na de dienst bent u welkom in De Ruimte voor een kopje koffie of thee.

Oogstdankdienst zondag 15 november
Op zaterdag 14 november van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw oogstproducten komen brengen. Het kan van alles zijn: fruit, groente, bloemen, noten, jam, cake of koek en wat u maar bedenken kunt.
Na de dienst van 15 november kunnen dan producten meegenomen worden tegen een vrijwillige gift. De opbrengst is voor de muziekcommissie.

KERKDIENSTEN

Zondag 11 oktober
Zangdienst o.l.v. mw. Jopie Tankink

Zondag 18 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 25 oktober
10.00 uur mw. ds. N.M. da Costa uit Angeren

Bij de diensten
Op zondag 11 oktober leidt mw. Jopie Tankink de zangdienst waaraan verschillende gemeente- en kerkenraadsleden meewerken.
Koster is Gerrit Minkhorst en op het orgel wordt de samenzang begeleid door Jan Voortman.

Op zondag 18 oktober als onze eigen predikant ds. Elise Roth voorgaat, is Chris Vrogten koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Na de dienst willen we graag napraten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Tijdens de Israëlzondag hebben we een nieuw lied gezongen: Loof God voor de vruchten van boomgaard en land. Het is de bedoeling dat wij Lied 719 tijdens onze oogstdienst op 15 november ook gaan zingen. Dat duurt dus nog even, daarom nu alvast de tekst van het eerste couplet, temeer omdat menig boer al druk in de weer is met de oogst!

Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,
loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand,
de oogst met de hulp van machines volbracht,
geduldig gedaan met verenigde kracht.

Met een hartelijke groet,
Ds Elise Roth-Wijnands

KERKDIENSTEN

Zondag 13 september
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink, Bathmen

Donderdag 17 september Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zondag 20 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Startzondag, uitreiking doopdruppels/kaarsen, m.m.v. koor De Lofstem, koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Zondag 27 september
10.00 uur mw. ds. Monica Schwarz, Almelo

Bij de diensten
Op zondag 13 september als Jansje Ruiterkamp voorgaat, is Jan Hagenbeek koster en Joop Agelink organist.

Op de startzondag geleid door onze eigen predikant ds. Elise Roth, is Benno Smeitink koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Het koor De Lofstem werkt muzikaal mee aan de dienst en daarna is er koffie/thee/limonade drinken in 'De Ruimte'. Meer over de startzondag leest u bij het stukje van de Kinderkerk.

KERKDIENSTEN

Zondag 30 augustus
10.00 uur ds. A.H. Looman-Graaskamp uit Geldermalsen

Zondag 6 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. Liza Wentink zang en Floortje Deddens piano, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 13 september
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink, Bathmen

Bij de diensten
Op zondag 30 augustus, als ds. Looman-Graaskamp voorgaat, is Gerrit Dolman koster en bespeelt Atze Douma het orgel.

Op zondag 6 september gaat onze eigen predikant, ds. Elise Roth-Wijnands voor. We verheugen ons op de muzikale medewerking van Liza Wentink en Floortje Deddens. Koster is Ab de Vries en organist Steef Oosterbeek. Na de dienst willen we graag samen koffie- en theedrinken.

 

KERKDIENSTEN
Zondag 16 augustus
10.00 uur drs. G. Heijnen-Zemmelink uit Aalten
Zondag 23 augustus
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, viering Heilig Avondmaal, koffie/theedrinken na de dienst.
Zondag 30 augustus
10.00 uur ds. A.H. Looman-Graaskamp uit Geldermalsen

Bij de diensten
Op zondag 16 augustus als mw. Heijnen voorgaat, bespeelt Atze Douma het orgel.
Op donderdag 20 augustus (een week vroeger dan anders) is er een zangdienst in zorgcentrum Hyndendael. De dienst begint om 15.00 uur. Voor en na de dienst is er een kopje koffie of thee. Weet, dat u welkom bent!
Op zondag 23 augustus gaat onze eigen predikant ds. Elise Roth voor. Wij vieren dan het Heilig Avondmaal. Na de dienst willen we graag napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Koster is Jan Hagenbeek en Steef Oosterbeek speelt op het orgel.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013