Kerktoren Hummelo.

De Protestantse Gemeente Hummelo is het kerkgenootschap in het dorp Hummelo, één van de kernen van de burgerlijke gemeente Bronckhorst. Hummelo is een relatief kleine gemeenschap (ca. 1600 inwoners) in een landelijke omgeving. Het dorp kent een groot buitengebied en had vroeger een overwegend agrarisch karakter.

Ondanks veranderingen is de agrarische inslag nog in hoge mate bepalend voor de sfeer van de Hummelose samenleving. Men is gehecht aan traditie, er is een sterke gemeenschapszin en er is een goed ontwikkeld verenigingsleven.
Naar vermogen probeert de kerk bij te dragen aan deze onderlinge betrokkenheid. Ongeveer de helft van de inwoners van het dorp is op enigerlei wijze bij de Protestante Gemeente aangesloten.

KERKDIENSTEN

Zondag 1 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 8 oktober
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkmap-Klein Lebbink, Vorden

Zondag 15 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 1 oktober, als onze eigen predikant ds. Elise Roth voorgaat, bespeelt Ap Addink het orgel. Na de dienst bent u uitgenodigd koffie of thee te drinken in De Ruimte.

KERKDIENSTEN

Zondag 17 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Startzondag – thema Kerkproeverij, o.a. koffie/thee/limonade na de dienst

Zondag 24 september
10.00 uur Herman Haan uit Toldijk, m.m.v. koor Enjoy uit Steenderen, koffie/theedrinken na de dienst.

Donderdag 28 september Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zondag 1 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 17 september is de Startzondag, begin van het nieuwe seizoen. De Kinderkerk komt na de zomervakantie voor het eerst weer onder leiding van Natalie bij elkaar. Ds. Elise Roth gaat voor, Marco Huntelaar is koster en Atze Douma bespeelt het orgel. Het thema van deze dienst is Kerkproeverij, even een herhaling van wat hierover geschreven is in de vorige editie van Kerkleven:

KERKDIENSTEN

Zondag 3 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 10 september
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden, m.m.v. Floottje Deddens, Rhodé Bulten en Liza Jaspers zang en Danny Bulten piano. Na de dienst koffie/thee/limonade.

Zondag 17 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Startzondag, o.a. koffie/thee/limonade na de dienst

Bij de diensten
Op zondag 3 september als onze eigen predikant ds. Elise Roth voorgaat bespeelt Ap Addink het orgel. Na de dienst is er koffie en thee in De Ruimte.

Op 10 september, na Nacht zonder dak, gaat mw. Jansje Ruiterkamp voor, is Jan Hagenbeek koster en bespeelt Joop Agelink het orgel. Floortje Deddens en anderen (zie pagina 2) verlenen muzikale medewerking. Koffie en thee na de dienst.

Nacht zonder dak
In het weekend van 9 op 10 september is er weer Nacht zonder dak.
We kruipen dan weer in de huid van straatarme kinderen die de nacht op straat door moeten brengen in een zelfgemaakt hutje, vaak in levensgevaarlijke situaties door dreiging van geweld en drugs.
Door in zo'n zelfde hutje te slapen ervaren wij zelf hoe zij iedere nacht doorbrengen en kunnen wij er op deze manier voor zorgen dat deze kinderen naar school kunnen en zo later een baan kunnen krijgen en niet meer op straat hoeven te leven.
Natuurlijk gaan we ons best doen zoveel mogelijk geld op te brengen door rond te gaan met sponsor lijsten. Mochten er jongeren zijn die aan deze "Nacht Zonder Dak" van Tear mee willen doen, neem dan contact op met Gerbrand Hilhorst (telefoon (0314)382593 of Ingrid van Berkum (telefoon (0314)382080.
Ook kunt u contact met ons op nemen als u onze jongeren wilt sponseren.
Op de zondag na Nacht Zonder Dak is er na de dienst de gelegenheid om met ons een kopje koffie te drinken en de mogelijkheid ons te sponsoren.

KERKDIENSTEN

Zondag 20 augustus
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 27 augustus
10.00 uur mw. G. Heijnen-Zemmelink uit Aalten

Zondag 3 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op zondag 20 augustus als ds. Elise Roth na haar vakantie weer voorgaat, is Ab de Vries koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Na de dienst staan koffie en thee klaar in De Ruimte.

Op zondag 27 augustus verwelkomen we mw. Heijnen-Zemmelink uit Aalten. Koster is dan Jan Hagenbeek en Charlotte Lindeboom is de organist.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013