KERKDIENSTEN:

Zon. 1 juli 10.00 uur ds. J.A.D. van der Boon uit Wassenaar.
Zon. 8 juli 10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands
Zon. 15 juli 10.00 uur mw. Gea Haan uit Toldijk
Zon. 22 juli 10.00 uur ds. J. Jansen Schoonhoven uit Doetinchem
Zon. 29 juli 10.00 uur mw. G. Heijnen-Zemmelink uit Aalten
Zon. 5 augustus 10.00 uur pastor R. Baauw uit Wichmond
Zon. 12 augustus 10.00 uur ds. Reinier Kleijer uit Haren, viering Maaltijd van de Heer, koffie- en theedrinken na de dienst
Zon. 19 augustus 10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, bevestiging ambtsdrager, koffie- en theedrinken na de dienst
Zon. 26 augustus 10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden

In de maanden juli en augustus zijn er geen kerkdiensten in zorgcentrum Hyndendael

Bij de diensten
Omdat op dit moment voor de maanden juli en augustus nog geen kosterrooster 

Op 1 juli verwelkomen we Broer de Boer als organist.
Op 8 juli, wanneer heel Hummelo in de ban is van Vive la France, bespeelt Joop Agelink het orgel; op 15 juli Atze Douma; op 22 juli Steef Oosterbeek; op 29 juli Joop Agelink en op 5 augustus wederom Steef Oosterbeek.
Op 12 augustus wordt de Maaltijd van de Heer gevierd, voorganger is dan ds. Reinier Kleijer en organist Charlotte Lindeboom. Na de dienst bent u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in De Ruimte.
Op zondag 19 augustus vindt de bevestiging plaats van een nieuwe diaken mw. Rita Hector- de Groot. Voorganger is onze eigen predikant ds. Elise Roth-Wijnands. Organist Atze Douma. Na de dienst is er koffie en thee in De Ruimte.
Tot slot bespeelt op 26 augustus Ap Addink het orgel.

 

EEN ZUCHT VAN GOD.

Het Pinksterfeest ligt achter ons, de windvlaag en vlammen van vuur zijn hopelijk nog voelbaar en zichtbaar. Laten we dat Pinkstervuur ook brandende houden! De Heilige Geest is over ons uitgestort, wij zijn er door aangeraakt, maar zijn we er ook door geraakt?
In de brief aan de Efeziërs staat het zo mooi: Efeziërs 1: 14: De heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen, en dat Hij ons wil redden. Soms is het weleens moeilijk voor te stellen, als we overspoeld raken door slechte berichten. Erik Idema heeft in zijn tekst "een zucht van God' enkele lastige dingen verwoord waar we soms mee te maken krijgen.

Een zucht van God,

Als er grote woorden klinken en je voelt jezelf maar klein,
er gebeuren nare dingen, mensen doen een ander pijn.
Als je weg zou willen kruipen, zodat niemand je meer ziet,
als je nauwelijks durft te huilen, ook al heb je wel verdriet.
Je probeert je groot te houden, maar je weet niet hoe dat moet
want je kunt niet meer vertrouwen, je denkt: dit komt nooit meer goed;

Weet dat er iets in je hoopt,
iets in je gelooft,
iets dat geplant is, diep binnenin
dat met je meegaat vanaf het begin.
God maakte mensen met adem van Hem
en als je zucht, klinkt Hij door in je stem.

Als je schrikt van alle ruzies in de wereld om je heen
en de mensen bouwen muren, zo zit iedereen alleen.
Als je weg zou willen dromen, maar ze schreeuwen erdoorheen
dat de vrede nooit kan komen en ze klinken zo gemeen.
Je probeert naar iets te kijken waar je vrolijk van wordt,
maar hoe moet je dat bereiken als de liefde zich verstopt?

Weet dat er iets in je hoopt,
iets in je gelooft,
iets dat geplant is, diep binnenin
dat met je meegaat vanaf het begin.
God maakte mensen met adem van Hem
en als je zucht, klinkt Hij door in je stem.

Laten we God voor zijn goedheid danken!

Ds. Elise Roth-Wijnands

8 juli Vive la France dienst!
Op 7 en 8 juli is Hummelo weer omgetoverd tot een Frans dorp. Onze Hummelse kerk zal het stralend middelpunt zijn! Op zondag 8 juli zal de kerkdienst ook in het teken staan van Vive la France. Vive la vie, leve het leven is het thema van de dienst. Het lied à Toi la Gloire zal zeker niet ontbreken!
Au revoir! Tot ziens!
Ds. Elise

Vakantie Ds. Elise:
Maandag 16 juli tot maandag 6 augustus.

DIACONIE

Collecte zondag 8 juli
BARMUJA
De stichting Barmuja is een kleine organisatie, die hoofdzakelijk wordt gerund door Rik en Ineke Luimes vanuit Nederland en Tessema Wachemo vanuit Ethiopië. De stichting heeft als hoofddoel de inwoners van het Ethiopische plaatsje Barmuja te ondersteunen bij hun dagelijks leven. De stichting is gevestigd in Breedenbroek, de woonplaats van Rik en Ineke.

De stichting helpt op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door extra voedselhulp te organiseren in tijden van droogte. Maar ook door middel van stucturele projecten, die de levensstandaard van de mensen in Barmuja ook voor de langere termijn verbeteren.

Stichting Barmuja zamelt op verschillende manieren geld in. Er zijn verkooppunten waar in Ethiopië gemaakte shawls en speelgoed worden verkocht. De stichting houdt regelmatig acties met regionale scholen, kerken en instellingen waarbij geld bijeen wordt gebracht. Daarnaast ontvangt de stichting giften van particulieren en instellingen.

Collecte zondag 5 augustus
SHEHATA
De Stichting Helping Hand to Tanzania (Shehata) opgericht in 1994 heeft tot doel om weeskinderen en kansloze jongeren uit Tanzania in Oost-Afrika te helpen. Dit project heeft onze predikant Elise Roth ons aanbevolen. Dit project doen wij samen met de diaconie van Protestantse Gemeente Rijnwaarden.

Bloemengroet

Vanuit de dienst op 13 mei is de bloemengroet gebracht naar dhr. en mw. Gerrit en Tonnie Smeitink, op 20 mei naar mw. Gersen, op 27 mei naar mw. Janny Bouman en op 3 juni naar dhr. Andries Eggink.


Opbrengst collectes in april

In de dienst:
Kerk € 255,05
Diaconie € 170,05
Dienst Hyndendael € 14,00
Uitgangscollectes:
01/04 Paascollecte Kerk € 133,10
08/04 Plaatselijk Kerkenwerk € 43,10
15/04 Plaatselijk Jeugdwerk € 56,57
22/04 Time-out voorziening Het Passion € 130,25
29/04 Echos Homes (voor militairen) € 58,30


Jaarrekening Diaconie
In de kerkenraadsvergadering van 22 mei jl. is de jaarrekening 2017 van de diaconie besproken en akkoord bevonden. Belangstellenden kunnen deze jaarrekening tot 20 juli inzien bij dhr. Peter Vels, telefoon 0314 – 381921.


Gift
Via één van onze ouderlingen is een gift van € 40,- ontvangen . Namens de kerkrentmeesters willen wij de gever heel hartelijk bedanken!
Opbrengst Kerkje in het portaal
In het portaal staat een prachtige maquette van onze kerk. Het kerkje staat er niet alleen maar mooi te wezen maar heeft ook een functie. Bezoekers van onze kerk hebben de mogelijkheid een gift achter te laten. En dat is in de afgelopen tijd veelvuldig gedaan en heeft een bedrag van € 57,- opgeleverd!

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013