KERKDIENSTEN:
Zon. 3 juni 10.00 uur ds. B. Vijfvinkel uit Oostzaan

Zon. 10 juni 10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, terugtreding ambtsdragers, koffie en thee na de dienst

Zon. 17 juni 10.00 uur dr. G.P.Th. Bosma uit Breda/Ginneken

Zon, 24 juni 10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands. Openluchtdienst bij de fam. Veeneman aan de van Heeckerenweg in Hummelo. Koffie en thee na de dienst.

Don. 28 juni 15.00 uur kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael, ds. Elise Roth Wijnands.

 

Bij de diensten
Op zondag 3 juni verwelkomen we ds. Bart Vijfvinkel uit Oostzaan Een jaarlijks terugkerende ontmoeting met onze oud-predikant. Organist is Steef Oosterbeek.

Zondag 10 juni wordt een bijzondere dienst. In deze dienst, geleid door ds. Elise Roth-Wijnands, treden 2 diakenen, te weten Chris Vrogten en Jo Remmelink terug uit de kerkenraad van onze gemeente, evenals wijkouderlingen Dinie Veldhorst en Jan Remmelink. Na de dienst bent u welkom om samen een kopje koffie of thee te drinken. Koster is Jan Teerink en organist Ap Addink.

Zondag 17 juni gaat dr. Gerlof Bosma uit Breda/Ginneken voor, koster is dan Ab de Vries en organist Atze Douma.

Zondag 24 juni is weer een bijzondere dienst en wel een openluchtdienst, geleid door ds. Elise Roth-Wijnands. Plaats van samenkomst: familie Veeneman aan de van Heeckerenweg. We hopen op mooi weer, zo niet dan gaan we onderdak. Steef Oosterbeek zal de samenzang begeleiden. Koster is Marco Huntelaar. Er is koffie en thee na de dienst.

Donderdag 28 juni is er om 15.00 uur een kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael, geleid door ds. Elise Roth-Wijnands. Vanaf half 3 bent u welkom voor een kopje koffie of thee.

Kinderkerk

Er is deze keer niet zoveel nieuws. In de maand juni is er op twee datums kinderkerk: 10 juni beginnen we, zoals gewoonlijk, in de kerk en gaan daarna naar De Ruimte voor een verhaal en een verwerking. De dienst van 24 juni is de openluchtdienst. Daarin zullen  de doopdruppels worden uitgereikt. Ook wordt in deze dienst de overstap gemaakt van de kinderkerk naar JC door Sjoerd Nusselder. We hopen dat jullie er allemaal weer zullen zijn op deze zondagen.
Vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder, tel 0314-323505

HEUGLIJK NIEUWS!
De kerkenraad is zeer verheugd u te kunnen vertellen dat mevrouw Rita Hector-de Groot een positief antwoord heeft gegeven op de vraag of zij de kerkenraad wil komen versterken.
Zondag 10 juni zullen vier ambtsdragers hun taak neerleggen: twee diakenen en twee ouderlingen. Dat is een flinke aderlating! Wees gerust, het heeft niets te maken met de sfeer in de kerkenraad. In tegendeel, het feit dat iemand 'ja' zegt tegen het ambt, geeft wel aan dat het goed toeven is in de kerkenraad! De reden van vertrek van de vier ambtsdragers is dat de ambtstermijnen er op zitten...
Als er geen bezwaren tegen de bevestiging zijn, zal overgegaan worden tot de bevestiging. We zoeken met elkaar een geschikte datum. En in een zondagse dienst zal het aanstaande kerkenraadslid 'ja' zeggen tegen de taak als ambtsdrager. Het zijn altijd feestelijke diensten. Het is toch ook prachtig als je in de wijngaard van de Heer, je talenten mag gebruiken!
Ds. Elise Roth-Wijnands

BLOEMENGROET
Vanuit de dienst op 15 april is de bloemengroet gebracht naar mw. Alie Weenink, op 22 april naar mw. Toos Remmelink, op 29 april naar dhr. en mw. Verheul en op 6 mei naar mw. Trijn Maandag.

ACTIVITEITEN
Vrijdag 15 juni, 10 uur, koffie in De Ruimte.

21 juni Langste Dag Wandeling!
Op donderdag 21 juni vindt onze eerste Langste Dag wandeling plaats, georganiseerd door de Protestantse gemeenten Drempt&Oldenkeppel en Hummelo.
Om 19.00 starten we in de kerk van Hummelo. Met woord-beeld-geluid staan we stil bij de langste dag van het jaar, die overigens toch ook net als alle andere dagen 24 uur heeft...Vanuit Hummelo wandelen we naar de kerk in Hoog-Keppel. Hier staat koffie/thee klaar. Na een kort woord-beeld-geluid moment lopen we terug naar Hummelo, waar we om ongeveer 22 uur in de kerk de avond gezamenlijk afsluiten, daarna is er in De Ruimte (naast de kerk) gelegenheid met elkaar na te praten, waarbij hapjes en drankjes natuurlijk niet ontbreken.

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013