DIENSTEN EN ACTIVITEITEN ROND PASEN 2018 IN HUMMELO

De belofte.
We horen de belofte fluisteren.
Zou het echt waar zijn? Zal het ooit echt Pasen zijn?
Zie het Leven opgestaan uit de dood.
Een stralend Licht verlicht het leven op aarde.
Dit Licht, draag het mee in uw hart, in uw handen, op uw levensweg.
Het is waar!
In stilte, stralend, onverwacht,
herrijst de Levende uit dood en donkere nacht.
Onze Verlosser leeft, de Heer is waarlijk opgestaan!
Het is Pasen. Halleluja!

De kerkenraad wenst u een beloftevolle tijd toe!

Ds. Elise Roth-Wijnands

zondag 25 maart

Palmzondag

10.00 uur Palmpasendienst
Ds. Elise Roth-Wijnands
Organist: dhr. Joop Agelink.
De kinderen komen aan het begin van de dienst met hun versierde Palmpasenstokken in de kerk en vertrekken vervolgens
naar het schoolplein voor het 'eieren zoeken'.

PALMPASENOPTOCHT van de kinderen. Om 10.45 uur gaat
de optocht van start bij de school aan de Keppelseweg.
Muziekvereniging Hummelo en Keppel begeleidt de optocht op
de route Keppelseweg-Groeneweg-Beatrixlaan-Dorpsstraat.
De kinderen gaan tijdens de optocht door de kerk. De muziek-
vereniging Hummelo en Keppel en volwassenen blijven buiten
wachten. De gemeente gaat achter de kinderen aan naar
buiten, waarna de optocht voortgaat naar de Pennekampweg-Brouwerij.

donderdag 29 maart
Witte Donderdag

's Middags om 15.00 uur vieren we in de grote zaal van
woon- en zorgcentrumHyndendael de Maaltijd van de Heer.
Iedereen is daar van harte welkom!
Ds. Elise Roth-Wijnands

19.30 uur - kerkdienst
Ds. Elise Roth-Wijnands
Viering Maaltijd van de Heer ter gedachtenis aan de
laatste maaltijd die Jezus vierde met Zijn leerlingen.
Organist: dhr. Atze Douma


vrijdag 30 maart

Goede Vrijdag

Door de kerkenraadsleden Hermien Langeler, Heleen Hendriksen en
Ingrid van Berkum.
Gedachtenis van het lijden en sterven van Jezus.
Organist: dhr. Atze Douma

zaterdag 31 maart
Paaswake

21.30 uur - kerkdienst
Ds. Elise Roth-Wijnands
In het donker van deze avond/nacht breekt het Licht van Pasen door.
De nieuwe Paaskaars wordt de kerk binnengebracht en
we lezen verhalen over donker en licht.
Muzikale medewerking:
mw. Pieternel van Amelsvoort
en organist: dhr. Hans Schimmel

zondag 1 april
Paasviering

Vanaf 9.45 uur: samenzang van Paasliederen.
10.00 uur kerkdienst.
Ds. Elise Roth-Wijnands
De kinderen van de kinderkerk en JC starten de dienst in de kerk.
Hierna gaan zij in De Ruimte genieten van een heerlijk Paasontbijt.
Hier horen zij het Paasverhaal. Tijdens de collecte komen de kinderen terug.
Organist dhr. Steef Oosterbeek
koffie/theedrinken na de dienst.

PAASMAALTIJD
Op dinsdag 3 april houdt de Dameskrans haar Paasbijeenkomst
in dorpshuis De Ruimte.
Na de paasliturgie gebRuiken we gezamenlijk een broodmaaltijd.
Tijd van samenkomst: van 17.00 tot 19.00 uur.
Ook niet leden (vrouwen èn mannen) zijn daarbij welkom.
Opgave bij: mw. Garretsen, tel. 383100.

Paascollecte 2018

Pasen betekent dat wij als mensen opnieuw kunnen beginnen en dat God een nieuwe toekomst geeft. God is op zoek naar u en er staat niets in de weg. Jezus heeft een weg geopend naar een nieuwe toekomst.

De Hummelose kerk wil samen met u de door Jezus geopende weg in. Met uw bijdrage aan de Paascollecte kunnen wij als gemeente de toekomst aan! Uw bijdrage kunt u delen via de collectezak of op bankrekeningnummer NL91RABO0315002522 ten name van Het College van Kerkrentmeesters.

De kerkrentmeesters.

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013