KERKDIENSTEN

Zondag 24 december
18.45 uur Kerstfeest Kinderkerk – Herdertjestocht
20.45 uur mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden, Samenzang aansluitend Kerstavonddienst

Maandag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. Heleen Hendriksen met haar groep

Zondag 31 december – Oudjaar
19.30 uur ds. Elise Roth-Wijnands, gedachtenis overledenen, m.m.v. de koperblazers van muziekvereniging De Eendracht.

Zondag 7 januari
Vanaf kwart voor 10 gezamenlijk koffie/theedrinken in De Ruimte. Kwart over 10 dhr. Herman Haan uit Toldijk. Na de dienst napraten in De Ruimte onder het genot van een drankje.

Bij de diensten
De diensten staan vermeld op pag. 2. Hoewel u de bijzonderheden kunt vinden in de Kerstfolder en op www.kerkhummelo.nl, toch even aandacht voor het nieuwe jaar. Op 7 januari bent u welkom vanaf kwart voor 10 in De Ruimte voor koffie en thee en wat lekkers, waarbij wij elkaar het beste voor het nieuwe jaar kunnen wensen. Om kwart over 10 begint dan de dienst en na de dienst kunnen we in De Ruimte napraten onder het genot van een drankje.

De stal.
Met kerst leiden alle wegen naar de stal, dat is het visje van de maand december. De stal is de plaats waar het wonder zich voltrekt. Een gedicht over de stal kan dan ook niet uitblijven. Michel van der Plas maakte het volgende gedicht:

Ik ben de stal. Ik sta onder de bomen
nog altijd van het wonder na te dromen.
Ik was al oud, je gaf geen cent voor mij,
een lelijk ding, – je liep me zo voorbij.
Ik was maar arm, bouwvallig en vol kieren.
Ik was alleen nog goed voor een paar dieren,
een luie ezel en een zieke os.
Het lekte door mijn dak, mijn deur zat los.
Er lag wat oud nat stro in een paar hoeken,
en verder viel er hier echt niks te zoeken.
Maar in die nacht, maar in die ene nacht
ben ik opeens door wonderen bedacht,
werd ik een huis dat koesteren mocht, verwarmen
en mensen, even arm als ik, omarmen,
werden wij samen onuitsprekelijk rijk
op deze aarde een hemeltje gelijk,
stond ik in 't licht van duizend nieuwe sterren,
kreeg ik bezoek van heinde en van verre,
hoorde ik liederen van lof en prijs
en had ik marmer aan als een paleis.
Ik ben de stal. Ik sta onder de bomen.
Ik heb het wonder naar mij toe zien komen.
Ik zie er uit zoals ik vroeger was,
een arme bouwval in verwilderd gras.
Maar ik straal leven uit naar alle zijden.
Ik ben het mooiste huis van alle tijden.

Alle wegen leiden naar de stal, want daar in die oude stal is het Kindje Jezus geboren, het Kind waar iedereen van zal horen.
In de kerstmorgendienst zullen Heleen Hendriksen, Joanne Grooten en Erwin Heinen met zang en gitaar ons ook muzikaal over Jezus laten horen. Er staan ons prachtige liederen te wachten. Waaronder een lied over de stal, namelijk: In de stal van mijn hart.
Ik wens u allemaal een hele mooie betekenisvolle Kerst toe. Waarin u net als de stal ervaart dat het wonder naar u toekomt, Jezus is voor ons allen op aarde gekomen.
Ds. Elise Roth-Wijnands

Oudjaar
Tijdens de oudejaarsdienst staan wij stil bij datgene wat het afgelopen jaar ons gebracht heeft: verwondering, blijdschap en verdriet. Op de Avondmaalstafel staan een witte en een rode roos. De witte roos symboliseert het nieuwe leven. Afgelopen jaar werd binnen onze gemeente Puck Arendsen geboren. Tegelijk staan we stil bij al het nieuwe leven dat dit jaar op aarde kwam. Met de rode roos staan wij stil bij de huwelijken die dit jaar in onze kerk door mij zijn bevestigd: Renate en Bareld, Sabine en Harmjan gaven hun ja woord. Ook denken we aan huwelijken die buiten onze gemeente zijn gesloten. Daarnaast noemen we de namen van onze gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. In de dienst krijgt iedereen de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor zijn of haar eigen herinneringen. De koperblazers van De Eendracht zullen hun medewerking verlenen. Dit jaar voor het laatst in deze samenstelling onder leiding van Johan van Schijndel. Op 31 december zal muziekvereniging "De Eendracht" Hummelo na 90 jaar ophouden te bestaan en op 1 januari 2018 zal muziekvereniging "Hummelo en Keppel" een feit zijn. We hopen dat we in het nieuwe jaar veel zullen horen van "Hummelo en Keppel"!
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kerkleven
U zult het vast op meerdere plekken in deze editie lezen: het is de laatste keer dat Kerkleven door de firma Weevers gedrukt wordt. Samen met Drempt/Oldenkeppel en Wichmond is besloten in zee te gaan met De Zalige Zalm in Deventer. Het gaat echter niet lukken om in januari al een Kerkleven nieuwe stijl aan u te sturen. Dit boekwerkje gaat 11 x per jaar verschijnen en degenen die de redactie gaan vormen, moeten eerst ingewerkt worden in het systeem. Het is de bedoeling om voor u als abonnee, tot het verschijnen van de eerste uitgave, een nieuwsbrief samen te stellen.
We hebben van Weevers een lijst van alle abonnees gekregen van de editie Doesburg, abonnee per 1 juli 2017. Van onze eigen leden kunnen we zien wie Kerkleven krijgt, maar misschien zijn er anderen die ook in het nieuws vanuit Hummelo geïnteresseerd zijn/waren en er kunnen ook leden zijn, die alsnog een nieuwsbrief en het nieuwe blad willen ontvangen. Mocht dit zo zijn wilt u dit dan doorgeven aan Heleen Hendriksen, tel. 0314 382002, mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hieronder worden de diensten vanaf 14 tot en met 28 januari vermeld:
14 januari 10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.
Organist: Joop Agelink
Uitgangscollecte: Plaatselijk diaconaal werk.
21 januari 10.00 uur ds. Charlotte Goldschmeding uit Hoog-Keppel
Organist: Atze Douma
Uitgangscollecte: Kerk plaatselijk jeugdwerk.
Donderdag 25 januari Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands
28 januari 10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Maaltijd van de Heer, koffie/theedrinken na de dienst
Organist: Joop Agelink
Uitgangscollecte: Pax Kinderhulp ...als je om kinderen geeft...

Kinderkerk
Op zondag 17 december hebben we geoefend voor het kinderkerk kerstfeest. Er zijn weer veel kinderen die het leuk vinden om aan ons kerstfeest mee te doen. We hopen dat er ook veel mensen en kinderen komen om met ons het kerstverhaal te beleven. Het begint om 18.45 uur bij de Ruimte. Meer informatie vindt u in de kerstfolder.
De collecte tijdens het kinderkerk kerstfeest, deze keer een uitgangscollecte, gaat naar muziekvereniging de Eendracht. De muziekvereniging heeft het niet altijd makkelijk en op deze manier willen wij ze steunen, want wij vinden het ook altijd heel fijn dat ze de palmpaasoptocht met muziek komen opluisteren. En we hopen dat ze ook volgend jaar, als ze samen zijn gegaan met Olden Keppel, weer komen spelen bij de palmpaasoptocht. Dus van harte bij u aanbevolen.
Tussen het kinderkerk kerstfeest en de kerstnachtdienst kunt u, tijdens het intermezzo, onder het genot van koffie of chocolademelk met een stukje kerststol, napraten over de herdertjestocht.
Op zaterdag 16 december stond de kinderkerk, samen met JC, met een kraampje op de kerstmarkt. We hebben door de kinderen gemaakte kerstbakjes verkocht en diverse andere zelfgemaakte kerstspullen. De opbrengst, € 80,00, helpt ons om de verhalen uit de Bijbel aan de kinderen te kunnen blijven vertellen.
Ook hebben we een deel van de kerstbakjes die de kinderen hebben gemaakt bezorgd op Hyndendeal. De mensen vinden het altijd fijn om iets te krijgen dat door de kinderen is gemaakt.
De herdertjestocht is de laatste activiteit van de kinderkerk voor dit jaar, hierna hebben wij vakantie tot in januari 2018.

Namens de leiding van de kinderkerk wens ik iedereen fijne kerstdagen toe en alvast de beste wensen voor 2018.
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE
B
loemengroet
Vanuit de dienst op zondag 10 december is de bloemengroet gebracht naar Jan Hoogkamp, Korte Broekstraat en op 17 december heeft Loes Vels, Tolstraat de bloemengroet ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD
Kerstmarkt 2017
Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk, kan terug kijken op een zeer geslaagde kerstmarkt.
Het weer werkte gelukkig mee. Een beetje kou hoort er bij.
De sfeer op de kerstmarkt was dan ook optimaal.
Heel veel dank aan alle vrijwilligers. Alleen met de inzet van al die vrijwilligers lukt het ieder jaar weer om de kerstmarkt van de grond te krijgen. En ook bedankt al degenen die de kerstmarkt bezocht hebben en inkopen hebben gedaan.

Er is dan ook goed verkocht, we zijn op een verkoopbedrag van € 2.425 uitgekomen. Het eindresultaat is nog niet bekend, nu nog geen volledig zicht op de kosten. Maar het ziet er naar uit dat we hoger uitkomen dan vorig jaar. En daar zijn we heel blij mee.
Fijn om met z'n allen als dorpsgenoten, bezig te zijn om ons kerkgebouw in stand te houden.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 24, 25 en 31 december is de jaarlijkse kerst/eindejaarscollecte en op 7 januari wordt gecollecteerd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Giften
Het is niet de eerste keer dat één van onze gemeenteleden de opbrengst van de eigen fruitstal aan de kerk schenkt. De kerkrentmeesters mochten een bedrag van € 80,= in ontvangst nemen.
Hartelijk dank voor deze bijzondere bijdrage

Via ouderling Hermien Langeler is een gift van € 50,- ontvangen.
Namens de kerkrentmeesters willen wij de geefster van dit bedrag heel hartelijk bedanken!

BIJEENKOMSTEN

Dameskrans:
Op donderdagmiddag 18 januari houden we van 2 tot 4 uur onze jaarvergadering. Voor de pauze het huishoudelijk gedeelte en na de pauze bingo met leuke kleine prijsjes.

Gedichtenwedstrijd
Donderdag 25 januari 2018 is het weer Gedichtendag en daarmee begint de Poëzieweek die duurt van 25 januari tot en met 3 februari. Overal in Nederland en Vlaanderen organiseren liefhebbers van gedichten die week poëtische activiteiten, zo ook in Doesburg, waar de Protestantse Gemeente Angerlo/Doesburg traditiegetrouw haar jaarlijkse gedichtenwedstrijd organiseert.
Voor de poëzieweek 2018 is landelijk gekozen voor het thema 'Theater" en dat is ook het thema van onze poëziewedstrijd. We hopen dat het velen inspireert tot het schrijven van een verrassend gedicht, want je kunt er werkelijk alle kanten mee uit. Daarnaast stellen wij het zeer op prijs als binnen de uitwerking van het thema ook iets verteld wordt over de wereld waarin we leven en hoe wij ons daartoe verhouden.
Het winnende gedicht zal bekend gemaakt worden op Gedichtendag, 25 januari dus, tijdens een feestelijke avond in het kerkje van Angerlo. Bovendien zal het winnende gedicht ruim driekwart jaar op groot formaat aan een van de muren van de Martinikerk in Doesburg komen te hangen.
Ervaring heeft ons geleerd dat er op het doek waarop het winnende gedicht wordt afgedrukt niet meer dan veertien regels kunnen. Uw gedicht mag wel langer zijn, maar dan kunt u niet hangen en dus ook niet winnen.
Inzendingen kunnen tot 18 januari worden gestuurd naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad, gezegende kerstdagen en een goed nieuw jaar gewenst door

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013