KERST 2017 EN JAARWISSELING  2017-2018

 

UITKIJKEN NAAR HET LICHT

 

Mensen kijken in het donker

Naar een wereld vol verdriet.

Steek een kaars aan, die vertelt je

Van het licht dat je straks ziet.

Het wordt anders,

Het wordt lichter.

Het wordt licht voor jou en mij

En voor iedereen op aarde.

Het wordt Kerst. God is dichtbij.

In de periode voor Kerst kijken we uit naar het Licht.

Met Kerst vieren we dat Jezus geboren is op aarde. We zien het licht dat voor iedereen straalt.

God is dichtbij!

Stralende dagen gewenst!

Ds. Elise Roth-Wijnands

 

 

ADVENTSTIJD

 

Knusse kerstmarkt in de dorpskerk van Hummelo

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december a.s. zal in en rondom de dorpskerk van Hummelo wederom een gezellige kerstmarkt plaats- vinden. Op vrijdag zal de kerk geopend zijn van 11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

De organisatie, Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk, maakt het mogelijk om diverse kerst-, maar ook grafstukken te kopen, die in de voorafgaande week gemaakt worden door vele creatieve vrijwilligers. Daarnaast zijn er de lekkerste wafels, Nieuwjaarsrolletjes en glühwein te proeven. Verder zijn er in en rondom de kerk diverse kraampjes van mensen die hun eigen producten verkopen. Ook een rit met dehuifkar is mogelijk. Het geheel zal muzikaal omlijst worden door diversemuzikanten. Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk is in het leven geroepen om de kerk van Hummelo in onder- houd te kunnen voorzien. Alle opbrengsten van de kerstmarkt zullen dus ten goede komen aan het onderhoud van de kerk te Hummelo.

 

 

Kerkdiensten

 

Op de tweede Adventszondag (10 december) wordt de dienst geleid door dhr. Herman Haan uit Toldijk. Aanvang 10.00 uur. 

Organist: Ap Addink.

 

Op de derde Adventszondag (17 december) zal ds. Siebe Hiemstra uit Almelo voorgaan. Aan-

vang 10.00 uur. Koffiedrinken na de dienst. Organist: Atze Douma.

 

 

Kinderkerk

 

De Advent (het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' is 'adventus') is de tijd van voor-bereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht.

 

De eerste Advent was op 3 december. We hebben het over een zoon voor Zacharias en Elisabeth gehad en hebben deze ochtend uitnodigingen gemaakt voor het Kinderkerstfeest.

Tweede Advent, 10 december: Gabriël komt bij Maria. We gaan deze ochtend kerstbakjes ma-ken en knutselen voor de kerstmarkt van zater- dag 16 december. JC komt ons weer helpen deze morgen. Een deel van de kerstbakjes brengen de kinderen (met hulp van de leiding) weer rond in de gemeente. Tijdens de derde Advent op 17 december gaan we het hebben over het lied van Maria. Aansluitend zal de generale repetitie voor het kinderkerstfeest plaatsvinden.

KERSTVIERINGEN

 

Dameskrans

Op donderdag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis De Ruimte. Gasten zijn bij deze viering hartelijk welkom.

 

Hyndendael

Op donderdagmiddag 21 december in de Grote Zaal van het woon- en zorgcentrum aan de Keppelseweg.  Aanvang: 15.00 uur. Ds. Elise Roth-Wijnands zal de dienst leiden. John Wils verleent muzikale medewerking. Ook wie niet in of bij ‘Hyndendael’ woont is daar van harte welkom.

 

Kinderkerk

Elk jaar wordt er een kinderkerkkerstfeest georganiseerd op kerstavond, zondag 24 december. De inloop is deze zondag tussen 18.45 en 19.00 uur bij De Ruimte. Het is een feest door en voor kinderen, maar ook voor ouders en andere belangstellenden. Dit jaar willen we het kerstverhaal in en om de kerk tot leven brengen. We beginnen buiten met een wandeltocht langs de verschillende scènes uit het kerstverhaal en we eindigen binnen, in de kerk. Daar luisteren we naar het kerstverhaal en zingen we kerstliedjes. Deze interactieve viering, die mede tot stand komt door de kinderkerk en jongeren contact, maakt dat veel kinderen en hun ouders een warm  en blij gevoel aan dit kerstfeest overhouden. We eindigen dit feest rond 20.00 uur met iets te drinken, krentenbrood en marshmallows (en natuurlijk veel gezelligheid) rondom vuurkorven.

 

Kerstavonddienst
Op diezelfde avond, maar dan wat later (vanaf 20.45 uur samenzang, aanvang dienst 21.00 uur) vieren we de geboorte van Christus. Mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden leidt de dienst. Organist Kees van Dusseldorp.

Kerstochtend
De Kerstdienst, geleid door ds. Elise Roth-Wijnands, begint om 10.00 uur. Muzikale medewerking door Heleen Hendriksen met combo en organist Atze Douma.

ROND DE JAARWISSELING

Oudejaarsdienst
Op de laatste avond van het jaar komen we bij elkaar om als gemeente in geloof terug te kijken op het jaar 2017 en wat dat ons heeft gebracht aan vreugde en verdriet. We noe-men de blijde gebeurtenissen bij name en ook wat ons verdriet deed en doet: we lezen de namen van hen die ons door de dood ontvallen zijn. Bij elk van hen van wie het levenslicht is gedoofd, ontsteken wij een kaars van geloof en hoop dat Gods licht over hen nooit zal ondergaan.
Het koperensemble van 'De Eendracht' en organist Ap Addink verlenen muzikale medewerking. De dienst wordt geleid door ds. Elise Roth-Wijnands. Aanvang: 19.30 uur.

Nieuwjaarsconcert: 1 januari 15.30 uur: het traditionele Nieuwjaarsconcert met 'Fuse'. Zoals u kunt zien op de website nieuwjaarsconcerthummelo.nl, is het concert reeds uitverkocht. U kunt een mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om op een wachtlijst geplaatst te worden.
Van iedere verkochte kaart gaat € 2.50 naar de Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk.

Nieuwjaarsdienst en – begroeting
Op 7 januari zal de dienst worden geleid door dhr. Herman Haan uit Toldijk en bespeelt Broer de Boer het orgel. We nodigen u uit om vanaf kwart voor 10 gezamenlijk koffie/thee te drinken (met wat lekkers) in dorpshuis De Ruimte en elkaar een goed nieuw jaar te wensen. De dienst begint dan om kwart over 10. Na de dienst willen we graag onder het genot van een drankje napraten, eveneens in De Ruimte.

EN VERDER

It's the most wonderful time of the year, klinkt het in een bekend kerstlied. De tijd van warmte en gezelligheid is weer aangebroken. En daarbij ook de tijd waarin goede doelen een beroep op u doen. Wilt u daarbij ook nadenken over de Hummelose kerk? Pak deze kans om mee te helpen onze mooie dorpskerk in stand te houden!

Wij hopen uw bijdrage voor de eindejaarscollecte te mogen ontvangen op bankrekening nummer NL91RABO0315002522 t.n.v. Protestantse Gemeente Hummelo.

De kerkrentmeesters

Voor contact met onze kerkgemeenschap kunt u zich in verbinding stellen met de scriba van de kerkenraad, mw. H. van Zadelhoff-Besselink (tel. 381224). U kunt ons ook vinden op www. kerkhummelo.nl.

De kerkenraad wenst u
gezegende kerstdagen
vrede en alle goeds voor 2018

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013