KERKDIENSTEN

Zondag 10 december
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk, 2e zondag van Advent

Zondag 17 december
10.00 uur ds. Siebe Hiemstra uit Amelo, 3e zondag van Advent, koffie/theedrinken na de dienst.

Donderdag 21 december Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Kerstviering m.m.v. John Wils, zang.

Zondag 24 december
18.45 uur Kerstfeest Kinderkerk – Herdertjestocht
20.45 uur mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden, Samenzang aansluitend Kerstavonddienst

Maandag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. Heleen Hendriksen en combo.

Bij de diensten

De kerstfolder met alle informatie rond deze tijd is bij u in de bus gevallen. U kunt deze ook bekijken op www.kerkhummelo.nl. Het enige wat niet vermeld staat in de folder zijn de kosters. Op 10 december is dat Jan Hagenbeek en op 17 december Ab de Vries.

Vredesvlam
Een licht.....
Om de vrede te ontsteken
en de harten te ontdooien.
Om de kilheid te verdrijven
tussen mensen en volken.

Om begrip te doen ontvlammen
en verdraagzaamheid te wekken.
Om het donker te verjagen
in een wereld vol geweld.

bij Advent door Greet Brokerhof-van der Waa.

Het visje van de maand december:

MET KERST LEIDEN ALLE WEGEN NAAR DE STAL

Bovenstaande uitspraak zal gedurende de decembermaand te vinden zijn op de zondagse liturgie èn in de vitrinekast. Alle wegen leiden naar de stal, het deed me denken aan een gedicht van Jaap Zijlstra: Alles of niets.

Alles of niets
De wijzen zijn niet goed wijs
zou je zeggen,
wie maakt op aangeven slechts
van één enkele ster
een zo lange reis
om neer te knielen
voor een kind van niks
en een moeder van niks
in een behuizing van niks,
driemaal niks,
in plaats van hulde te betuigen
aan een prinsheerlijk kind
op een vorstelijke schoot
in een superbe paleis,
een drievoudige glorie.
God opent hun de ogen
dat zij zien
het nieuwe
van dit nieuwgeboren kind,
de minste
die de meeste is,
Gods goedheid uitgestald
in een stal,
Zijn liefde
die ons alles is.

Een gezegende adventstijd gewenst, waarin een ieder Gods goedheid uitgestald in een stal mag ervaren. Gods liefde is ons alles!

Ds. Elise Roth-Wijnands

Nieuws en uitnodiging Kerstviering Hyndendael.
In de maand oktober hebben wij helaas de kerkdienst af moeten blazen, maar donderdag 30 november mochten we weer fijn samen zingen en luisteren naar de woorden van dhr. Dijkman uit Vorden.
En zo gaan we samen naar het einde van 2017, we hebben een jaar achter ons met mooie kerkdiensten in Zorgcentrum Hyndendael.
Deze werden voorgegaan door ds. Elise Roth, ds. Engelage uit Drempt en als gastvoorganger dhr. Dijkman. Namens de bewoners dank dat jullie in ons midden wilden zijn.
En Truus Nusselder voor haar bijzondere hulp tijdens de kerkdiensten.
We hebben relatief minder mensen die de kerkdiensten bezoeken, vergeleken met de jaren die achter ons liggen, hiervoor zijn verschillende redenen, gezondheid is daar een van, maar het is natuurlijk geweldig dat we ook het komende jaar met de bewoners samen mogen komen op de laatste donderdagmiddag van de maand. We doen ons best om dit ook weer mogelijk te maken in het nieuwe jaar dat voor ons ligt.
Samen op weg door de adventstijd, de donkere dagen voor Kerst hoor ik vaak bij de bewoners, die hebben we zeker al gehad en de kou was al regelmatig voelbaar. Zo gaan we weer op weg een ieder op zijn of haar eigen manier naar het nieuws dat we verwachten: de geboorte van Jezus Christus.
Graag nodig ik bewoners van Zorgcentrum Hyndendael en aanleunwoningen uit om dit Kerstfeest samen met ons te vieren op 21 december a.s. ds. Elise Roth zal voorgaan. De dienst zal worden ondersteund met prachtige zang door John Wils, het belooft een fijne Kerstviering te worden, ik hoop u allen te mogen begroeten.
Noteer vast, de eerstvolgende kerkdienst zal zijn donderdagmiddag 25 januari 2018 om 15:00 uur, deze zal worden geleid door ds. Elise Roth.
Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen en een Liefdevol 2018 toe.
Met een hartelijke groet,
Jopie Tankink-Ligtenbarg Wijk/contactpersoon voor Zorgcentrum Hyndendael.

Kinderkerk
Op eerste Advent hebben we uitnodigingen gemaakt voor het kinderkerstfeest op kerstavond. De kinderen kunnen die aan familie en bekenden geven. Ook hangen overal flyers van het kinderkerk kerstfeest. We hopen dan ook dat er veel mensen komen kijken naar het kerstverhaal.
Op tweede Advent, 10 december, komt Gabriel bij Maria op bezoek. Op deze ochtend gaan we weer kerstbakjes maken, waarbij JC ons komt helpen. Een deel van deze kerstbakjes gaan de kinderen (m.b.v. de leiding) weer rondbrengen in de gemeente. Ook gaan we dan knutselen voor de kerstmarkt, waar de kinderkerk, samen met JC, met een kraampje zal staan.
Op derde Advent, 17 december, gaan we het hebben over het lied van Maria. Aansluitend zal de generale repetitie voor het kinderkerk kerstfeest plaatsvinden.
Op zaterdag 16 december staat de kinderkerk dus, samen met JC, op de kerstmarkt. We verkopen diverse spullen waaronder, door de kinderen gemaakte, kerstbakjes en ander leuk knutselwerk. Komt dat zien en vooral kopen! Met de opbrengst kunnen wij de kinderkerk invulling blijven geven en alle andere activiteiten blijven organiseren.
Bij Vera en Thijs Arendsen is op 20 november een dochter geboren. Namens de hele gemeente feliciteren wij Vera, Thijs, Teun, Cato en Chiel van harte met de geboorte van hun dochter en zusje Puck.
En wij hopen dat jullie er allemaal zullen zijn op tweede Advent, dan kunnen we heel veel spullen maken voor de kerstmarkt.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 26 november is de bloemengroet gebracht naar dhr. en mw. Colenbrander, Domineespaadje en op zondag 3 december heeft Dick Brinksma, Rijkweg, de bloemengroet ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Op de kerkenraadsvergadering van 27 november zijn de begrotingen van Diaconie en Kerk besproken en ondertekend. Voor belangstellenden zijn deze in te zien tot 16 december. Voor de diaconie bij Peter Vels, telefoon (0314) 381921 en voor de kerk bij Heleen Hendriksen telefoon (0314 382002).

Inzamelingsactie Voedselbank.
Dit jaar organiseren de diaconieën van de Protestantse Gemeente Hummelo en de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel een inzamelingsactie voor de voedselbank in Doeinchem.
Er zijn een aantal manieren om mee te doen:
Dinsdag 12 december a.s. in Hummelo: u kunt op deze dag tijdens de openingstijden van de Spar artikelen kopen en in de daarvoor bestemde winkelwagen deponeren en tussen 15.00 en 20.00 uur kunt u losse artikelen of een pakket inleveren in de kerk. U wordt daar onthaald met Gluhwein en kerststol.
Zondag 17 december a.s. kerk in Drempt om 10.00 uur: u levert losse spullen of een kerstpakket in tijdens de kerkdienst achter in de kerk.
Maandag 18 december a.s. u levert losse spullen of een kerstpakket (al of niet door uzelf samengesteld) in tussen 17.00 en 18.00 uur in Drempt, Sint Joriskerk of Hoog-Keppel: Kerkhuis
Bent u op de genoemde dagen en tijdstippen niet in de gelegenheid om een pakket aan te bieden, maar u wilt dit wel graag doen, dan kunt u contact opnemen voor Drempt en Oldenkeppel met Toon Folmer (tel. 0314-380885) of Geeske van der Veen (0313-482828) en voor Hummelo met Chris Vrogten (tel. 0314-381602)

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 10 december is voor De Stichting Helping Hand to Tanzania (Shehata) opgericht in 1994 en heeft tot doel om weeskinderen en kansloze jongeren uit Tanzania in Oost-Afrika te helpen. Dit project heeft onze predikant Elise Roth ons aanbevolen. Dit project doen wij samen met de diaconie van de Protestantse Gemeente Rijnwaarden.

Op zondag 17 december is de uitgangscollecte voor - Geef hoop aan een kind op de vlucht.
In onze tijd zijn 65 miljoen mensen op de vlucht. De helft is kind, net als Jezus. Ook de helft van de vier miljoen Syriërs die de bloedige oorlog in hun land ontvluchtten, is kind. In de komende adventstijd staan we stil bij Syrische kinderen in Libanon, Griekenland en Nederland die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven

BIJEENKOMSTEN

Dameskrans
Op donderdagmiddag 14 december viert de Dameskrans het Kerstfeest van 2 tot 4 uur in De Ruimte. Gasten zijn van harte welkom. U denkt misschien op 14 december al, maar dit komt omdat een week later op 21 december het Kerstfeest gevierd wordt in een dienst in Hyndendael.

Koffieochtend.
Vrijdag 15 december wordt er in De Ruimte naast de kerk weer koffie geschonken. De koffie staat om 10:00 vers gezet voor u klaar.

Op deze ochtend begint om 11:00 uur de knusse kerstmarkt in en om de kerk met kerststukken, wafels, muziek en meer.
De koffieochtenden zijn een initiatief van de diaconieën Oldenkeppel –Drempt en Hummelo.

Knusse kerstmarkt in de dorpskerk van Hummelo
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december a.s. zal in en rondom de dorpskerk van Hummelo wederom een gezellige kerstmarkt plaatsvinden. Op vrijdag zal de kerk geopend zijn van 11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
De organisatie, Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk maakt het mogelijk om diverse kerst-, maar ook grafstukken te kopen, die in de voorafgaande week gemaakt worden door vele creatieve vrijwilligers. Daarnaast zijn er de lekkerste wafels, Nieuwjaarsrolletjes en glühwein te proeven. Verder zijn er in en rondom de kerk diverse kraampjes van mensen die hun eigen producten verkopen. Ook een rit met de huifkar is mogelijk. Het geheel zal muzikaal omlijst worden door diverse muzikanten.
Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk is in het leven geroepen om de kerk van Hummelo in onderhoud te kunnen voorzien. De gehele opbrengst van de kerstmarkt zal dan ook ten goede komen voor onderhoud van de kerk te Hummelo.

Gevarieerd kerstconcert
Op zaterdag 16 december geeft het Oost-Nederlands Kamerkoor zijn jaarlijkse kerstconcert. Dit staat in het teken van een muzikale kerstreis langs verschillende landen. Er klinkt Engelse, Zweedse, Franse, Russische en Amerikaanse kerstmuziek, soepel en toegankelijk, met hier en daar wat pittige stukjes om het geheel op smaak te brengen. Kaarten kosten € 15 (voorverkoop € 12,50) en zijn verkrijgbaar via www.oostnederlandskamerkoor.nl
Het Kerstconcert vindt plaats op zaterdag 16 december in de Catharinakerk te Doetinchem (aanvang 20:00 uur).

Tenslotte
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad door

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013