KERKDIENSTEN

Zondag 26 november
10.00 uur pastor Rien Baauw uit Wichmond, laatste zondag kerkelijk jaar.

Donderdag 30 november Hyndendael
15.00 uur dhr. H. Dijkman uit Vorden

Zondag 3 december
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, 1e zondag van Advent, viering Maaltijd van de Heer, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 10 december
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk, 2e zondag van Advent

Bij de diensten
Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidzondag genoemd. In deze dienst gedenken wij in stilte de mensen die ons ontvallen zijn, hierbij worden 3 kaarsen aangestoken. In de dienst op oudejaarsavond worden de namen genoemd van hen die dit jaar overleden zijn en wordt bij iedere naam een kaars aangestoken. Na de dienst kunnen dan de kaars en gedenksteen door de nabestaanden meegenomen worden.
Voorganger: Pastor Rien Baauw, koster: Marco Huntelaar, organist: Joop Agelink.

Op donderdagmiddag 30 november is er weer een kerkdienst op Hyndendael. Vanaf half 3 bent u welkom voor een kopje koffie of thee, waarna de dienst om 3 uur begint. Voorganger is dhr. Dijkman uit Vorden.

Op de zondag van de 1e Advent vieren we de Maaltijd van de Heer, gaat onze eigen predikant voor en bespeelt Charlotte Lindeboom het orgel. Na de dienst bent u uitgenodigd samen koffie of thee te drinken in De Ruimte.

Eerste advent
3 december is het de eerste zondag van de advent. De tijd voor Kerst, waarin we ons voorbereiden op de komst van Christus op aarde. Het thema is: Uitkijken naar het Licht. Iedere zondag steken we een adventskaars aan en zingen we een couplet van het projectlied. De woorden van dit lied zijn op de melodie gezet van het bekende adventslied: Nu daagt het in het oosten.

Advent 1
Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

De kaars die wij ontbranden
wijst ons het lichtend spoor:
hier en in alle landen
breekt Gods bevrijding door.

Een inspirerende tijd gewenst!

Hartelijke groet, Ds. Elise

Kinderkerk
Tijdens de kinderkerkvergadering op 8 november jl. konden we kennismaken met de actieve inbreng van Jessica Verkerk. Zij komt de leiding van de kinderkerk versterken, waar wij heel blij mee zijn. Jessica van harte welkom bij de kinderkerk en we hopen op een gezellige en prettige samenwerking.
Op 26 november is er geen kinderkerk maar is er oppas.
Tijdens Advent zal er op drie zondagen kinderkerk zijn.
Op 3 december, eerste Advent, staat de kinderkerk onder leiding van Anita. Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin de komst van Jezus Christus wordt verwacht. Op eerste Advent gaan we het hebben over een zoon voor Zacharias en Elisabeth. We gaan deze ochtend uitnodigingen maken voor het kinderkerk kerstfeest.
Op tweede Advent, 10 december, gaan we weer kerstbakjes maken, waarbij JC ons komt helpen. Ook gaan we dan knutselen voor de kerstmarkt, waar de kinderkerk, samen met JC, op zaterdag 16 december met een kraampje zal staan.
We hopen er, samen met jullie, weer een gezellige Adventtijd van te maken, dus tot ziens op zondag 3 december, op eerste Advent.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

In memoriam.
Op vrijdag 10 november hielden we in de kerk van Hummelo de dankdienst voor het leven van Anton Wiltink. 96 Jaar geleden werd Anton op De Koeweide geboren, de boerderij die sinds 1849 bewoond is door een Wiltink. Nadat de Landbouwschool met goed gevolg was afgerond, werd Anton boerenknecht in de Luur, bij Steenderen. Later werd hij vrachtwagenchauffeur bij de coöperatie. Toen zijn vader ziek werd kwam Anton op de boerderij en werd de boerderij uitgebreid. In die tijd waren er grote veranderingen in de sector: het melken met de hand en de melkbussen aan de weg maakte plaats voor de melkmachine en een melktank. In 1951 trouwde Anton met Jo Wechgelaer. Ben en Gert werden geboren, daarna kwam Johan, helaas is hij maar 9 maanden geworden. Na dit verdriet werd wederom een zoontje geboren, Johan. Ook nu kreeg het gezin het zwaar te verduren, toen Johan 6 jaar was, werd hij geschept door een auto bij het wegbrengen naar school. De tijdgeest was toen hard werken en doorgaan, gepraat werd er niet zoveel. Ieder gezinslid probeerde zo goed en zo kwaad als het ging de draad op te pakken. Toen twee jaar later Anja werd geboren, brak de zon voor ieder weer een beetje door. Veel vreugde beleefden Anton en Jo later ook aan de kleinkinderen, wat werd er van hen ook volop genoten. Voor Anton werd het tijd om met pensioen te gaan, niet dat hij nu achter de geraniums ging zitten.. maar er zou wel wat meer rust en tijd om te genieten aanbreken. Helaas werd Jo ziek en stierf 17 juni 1993. Ook nu liet Anton zich niet uit het veld slaan, hij bleef erop uit trekken en het contact met Manny Hendriksen, het vroegere buurmeisje van Jo, werd hechter. De band werd zo goed dat Manny naar De Koeweide verhuisde. Er brak een fijne tijd aan: uitstapjes, zwemmen, gymnastiek en natuurlijk de liefhebberij van de paardjes. Tot het laatst toe was vader betrokken bij alles wat hij lief had, staat boven de rouwkaart. Anton had kort voor zijn overlijden enkele hoofdlijnen voor de dienst aan mij doorgegeven: de liederen de Heer is mijn Herder, Dank dank nu allen God, Ga nu heen in vrede en...een waarschuwende preek. Dat laatste klinkt dreigend, maar hij bedoelde geen donderpreek. De waarschuwing bestaat uit: pas op mensen: voor je het weet is het leven op aarde voorbij. De tijd is kort op aarde. Een mens heeft een bestemde tijd, gebruik haar goed. En wat is dat indrukwekkend als een 96 jarige dat tegen je zegt! Het leven gaat zo snel voorbij. Geniet van de dingen om je heen. Iedereen die Anton heeft gekend zal kunnen beamen dat hij écht van de dingen kon genieten. De natuur, vogels, paarden, maar ook de mensen om hem heen.
Anton leefde vanuit het gelovige besef dat wat er ook gebeurt, God bij ons is, Gods liefde gaat niet verloren. Wij leven uit Zijn hand. Dag aan dag. En dat vertrouwen mag de overhand hebben. Met name de eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus is hem dan ook vaak tot steun geweest. Wat is uw enige troost zowel in leven als in sterven? Een gedeelte uit het antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe Heiland Jezus Christus.
God staat aan het begin van ons leven en ook aan het einde. Ons leven kan soms aan een zijden draadje hangen, toch mogen wij ons getroost weten dat God altijd bij ons is. Als een Herder is God bij ons.
Dank dank nu allen God die ons van het begin zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.
Bidden we Manny, zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die Anton in het hart hebben gesloten, Gods nabijheid toe.
Ds. Elise Roth-Wijnands

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 12 november is de bloemengroet gebracht naar Ep Schierboom, Nachtegaalplein en op zondag 19 november heeft Han van Zadelhoff, Torenallee de bloemengroet ontvangen.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 26 november is voor Eredienst en Muziek en op 3 december wordt gecollecteerd voor 'Stichting Barmuja'
Al meer dan 10 jaar zet onze stichting zich in voor de eerste levensbehoeften van mensen in Ethiopië.
Tot maart 2015 was dat voornamelijk in Barmuja, een klein dorp in het zuiden zo'n 300 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Ababa
Toen we zelf in 2005 in Ethiopië waren, maakten we kennis met de mensen uit Barmuja. De projecten die we in de loop der tijd daar hebben gerealiseerd zijn te vinden op onze website. Na vele jaren op dezelfde plek gewerkt te hebben werd het tijd voor iets anders.
We richten ons nu op het dorp Ababy Bisare, ook in het zuiden van Ethiopië, 75 km verwijderd van Sodo. Er leven ongeveer 10.000 mensen in het midden van de Rift Valley in ongelofelijk moeilijke omstandigheden. Honger en dorst zijn er de orde van de dag. We willen ons ervoor inzetten om ook daar schoon drinkwater voorzieningen te maken.
Helpt U ons mee? Hartelijk bedankt!
Ineke en Rik Luimes, Stichting Barmuja.

Als u niet in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen en u wilt wel een bijdrage geven voor het diaconale doel van de betreffende zondag, dan kunt u uw gift altijd overmaken op rekeningnummer:NL34RABO 0315000929 van de diaconie onder vermelding van het doel van de collecte. De diaconie telt uw gift dan bij de opbrengst van de collecte.

Opbrengst collectes oktober

In de dienst:
Kerk € 226,44
Diaconie: € 150,96

Uitgangscollectes:
01.10 Kerk en Israël € 69,80
08/10 Orgelfonds € 51,45
15/10 Werelddiaconaat € 65,40
22/10 Plaatselijk jeugdwerk € 88,00
29/10 Diaconie plaatselijk € 87,70

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad door

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013