KERKDIENSTEN

Zondag 12 november
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Lutherzondag, met muzikale medewerking van jeugdgroep Ad Fontes uit Oldebroek, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 19 november
10.00 uur ds. B. Vijfvinkel uit Oostzaan, Koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 26 november
10.00 uur pastor Rien Baauw uit Wichmond, laatste zondag kerkelijk jaar.

Bij de diensten
Op zondag 12 november, als ds. Elise Roth voorgaat, is Jan Teerink koster en bespeelt Joop Agelink het orgel. Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door jeugdgroep Ad Fontes uit Oldenbroek. Na de dienst is er koffie en thee in De Ruimte.

Op zondag 19 november verwelkomen we onze oud-predikant ds. Bart Vijfvinkel. Jan Hagenbeek is dan koster en Atze Douma organist. Na de dienst is er wederom koffie en thee in De Ruimte. Hummelo was de eerste gemeente van ds. Vijfvinkel. Hij heeft in maart jl. zijn 25-jarig ambtsjubileum gevierd in de kerk van Assendelft, waaraan hij nu verbonden is.

Luther.
Zeg Luther en menigeen zal Hervormingsdag zeggen, zeker in het Luther jaar 2017 waarin stil gestaan wordt dat het op 31 oktober 500 jaar gelden is dat de stellingen op de kerkdeur in Wittenberg werden geslagen. Het begin van grote kerkelijke veranderingen. Wij willen in de dienst van 12 november aandacht aan Luther besteden. Mocht u nou denken, waarom dan pas, waarom niet de zondag voor 31 oktober? Tsja dat komt omdat we keuzes moeten maken. Op die zondag hadden we immers de oogstdienst. Toch is 12 november ook een geschikte 'Luther datum' het ligt namelijk dicht bij de geboortedag van Maarten Luther. Op 10 november 1483 zag hij het levenslicht.
Zondag 12 november zullen we in woord en lied stilstaan bij de kerkhervormer. Muziek was voor Luther dé manier om het geloof bij de mensen te brengen. Het is dan ook extra feestelijk dat in de dienst de jeugdgroep Ad Fontes uit Oldebroek met hun bandje ook muziek zal maken. Laat u verrassen!
Hartelijke groet,
Ds. Elise

Kinderkerk
Op zondag 29 oktober was het dankzondag met de oogstuitstalling.
Onder leiding van Natalie werden er heel veel pompoenen gemaakt. De jongeren van JC hebben geholpen met het uithollen van de pompoenen en daarna konden de kinderen ze mooi versieren. En daar hebben ze allemaal heel erg hun best op gedaan.
Na de kerkdienst konden de kerkgangers de pompoenen kopen. Het duurde maar even voor alle pompoenen waren verkocht. Aan de muziekcommissie konden we het mooie bedrag van € 50,00 overhandigen.
Op 12 november is er weer kinderkerk en is de leiding in handen van Anita. Op 19 en op 26 november is er oppas.
Dus we hopen dat jullie er op 12 november allemaal weer zijn.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Overleden.
Op zaterdag 4 november is in de leeftijd van 96 jaar overleden Antony Herman Wiltink, wonende aan de Zelhemseweg. In de volgende editie van Kerkleven zal hij herdacht worden.

In memoriam mw Dengerink-Besselink
Op 24 oktober overleed in de leeftijd van 95 jaar
Gerda Lammerdina Dengerink-Besselink
Weduwe van Herman Dengerink en eerder weduwe van Theet Meijer.
Op de rouwkaart staat het gedicht:
Sterven doe je niet ineens, maar elke dag een beetje.
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt: "ik ben wat moe!"
Maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe.
Deze woorden van Toon Hermans, werden vorig jaar tijdens de afscheidsdienst van Herman Dengerink gelezen. Elementen uit die dienst hebben we ook voor haar afscheidsdienst gekozen: zo klonk de Heer is mijn Herder en werd Veilig in Jezus' armen gezongen. Liederen die door haar als trouwe bezoekster van de Hyndendael diensten dikwijls gezongen werden. Veilig in Jezus armen, Vrij van het gewoel van de wereld, vrij van verdriet en zorg. Troostrijke liederen, want het valt soms allemaal niet mee. Vooral het steeds minder zelfstandig kunnen, was voor Gerda Dengerink moeilijk te accepteren. Want ach wat was het een harde werker! Dingen weggooien? Dat gebeurde niet, tot op hoge leeftijd werden de kleren versteld. Zuinig zijn op spullen is iets wat ze vanuit huis natuurlijk met de paplepel heeft meegekregen. In het grote gezin waar ze uit kwam, moest je wel zuinig zijn met alles. Maar hoe moeilijk het soms in haar jeugd ook was, ze is altijd heel erg dankbaar naar haar ouders geweest!
Ze vertelde graag in geuren en kleuren het prachtige verhaal dat zij in 1941 met haar broers en zussen rondom het doopvont in Hummelo stond om gedoopt te worden. De doop is altijd al een hele mooie gebeurtenis, maar met zo'n schare kinderen uit 1 gezin, dat is toch wel uniek!
Vanuit die doop en ook de voorafgaande gesprekken met de predikant van toen, ds. Goedhart, heeft zij de kracht van God, haar hele leven ervaren.
Geborgen onder de vleugels van God. Veilig in Jezus armen. Toen haar eerste man, Theet stierf bleef ze met vier kinderen achter. Na een tijdje ontmoette ze Herman Dengerink, ze trouwden en ging bij Herman wonen. Samen hadden ze het goed. Toen 6 jaar geleden de stap werd gezet naar Hyndendael te verhuizen vonden ze ook hier hun draai. De verzorging was prima, activiteiten werden bezocht. Toen vorig jaar Herman overleed, werd het toch wel ineens heel erg stil. De aanspraak was weg. Ook al paste de verzorging goed op haar en kon ze naar de regelmatige bezoekjes van familie en bekenden uitkijken, ze trok zich een beetje terug. Het hoefde allemaal niet meer zo. En, zoals het gedicht van Toon Hermans eindigt: maar op een keer, ben je aan je laatste beetje toe. In de vroege ochtend van 24 oktober is Gerda Dengerink in alle rust ingeslapen.
Moge zij nu veilig in Jezus armen rusten.

Bidden we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die hen in het hart hebben gesloten, toe dat zij zich gedragen weten door God en de mensen om hen heen.
Ds. Elise Roth-Wijnands

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 29 oktober is de bloemengroet gebracht naar dhr. en mw. Teunissen, Horstweg en op zondag 5 november naar Dinie Dolman, Sliekstraat.

Verhuizing
Eind september waren Gerrit en Hannie Besselink-Klein 45 jaar getrouwd.
Zij woonden aan de Beatrixlaan 4 maar zijn onlangs verhuisd naar Doesburg, waar hen namens wijkouderling Karel Onstenk de felicitaties en een bloemetje zijn gebracht.
Gerrit en Hannie waren trouwe bezoekers van onze Hummelse kerk.
Daarnaast heeft Gerrit met veel zorg, en ondersteuning van Hannie, jarenlang het kosterschap vervuld.
Wij wensen hen dan ook namens de kerkenraad veel geluk en gezondheid toe in Doesburg en hopen dat wij ze nog regelmatig in onze kerk mogen begroeten.

Opbrengst Oogstdienst
Op 29 oktober, de Dankdienst voor gewas en arbeid, stond voorin de kerk weer een smaakvol aangeklede tafel met producten uit onze omgeving, zoals aardappels, walnoten, boerenkool, appels, peren en wortels. Ook waren er veel potjes met jam en met andere producten van het land die verwerkt waren tot bijvoorbeeld cakejes. Dank aan allen die producten hebben aangeleverd!

En, evenals vorig jaar, hadden de kinderen van de kinderkerk, geholpen door jongeren van JC, bakjes van pompoenen gemaakt. Deze vlogen als warme broodjes over de toonbank!
De opbrengst van de verkoop van deze producten is bestemd voor de Muziekcommissie.
De Muziekcommissie zorgt, vaak bij bijzondere gelegenheden, voor extra muzikale ondersteuning van de kerkdienst.
Dit jaar bedroeg de opbrengst van de oogstverkoop € 248,70 waarvan € 50,00 uit de verkoop van de versierde pompoenen.
Een mooi resultaat!
Hartelijk dank hiervoor!

Mieke Jansma,
lid Muziekcommissie

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD
Kerstmarkt 
Alvast noteren in uw agenda:
Vrijdag 15 december van 11.00 tot 17.00 uur en zaterdag 16 december van 11.00 tot 16.00 uur: de traditionele kerstmarkt in en om de kerk en De Ruimte.
Voor alle kerstbakjes, grafstukken en kransen, is er veel groen nodig. Gaat u binnenkort uw tuin winterklaar maken en heeft u geschikt groen, zoals coniferen, dennentakken, hulst, klimop of struiken met bessen, meldt u dat s.v.p. bij Herman Letteboer, tel 382212. U kunt het bij hem brengen, maar hij wil het ook met alle plezier bij u op komen halen.
Net als de afgelopen jaren, verhuren wij ook weer verkoopplekken in de kerk, in De Ruimte of voor de kerk. Heeft u interesse, neem contact op met Leida Wenneker tel 381724 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
We hebben gelukkig al een mooie lijst met vrijwilligers die ons ieder jaar weer helpen, toch kunnen we nog heel goed helpende handen gebruiken. Het is bij het maken van de kerststukken, het bakken van de kniepertjes, het inrichten van de kerstmarkt. Op de kerstmarkt zelf bij het bakken van de wafels, verkoop van de wafels, glühwein en koffie/thee en bij de verkoop in de kerk van kerststukken, kniepertjes enz. Of als vrijwilliger op de huifkar.
Schroom niet en neem contact op met Leida Wenneker

COLLECTES EN GIFTEN
Op zondag 12 november is de uitgangscollecte bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk en op zondag 19 november voor: Handen in een voor Gambia.
De stichting die dit behartigt is opgericht in 1999. Ze zet zich in voor onderwijs en gezondheidszorg voor kansarme kinderen in Gambia.
Deze stichting wordt ook ondersteund door de diaconie van Rijnwaarden.
Voor de laatste informatie kunt u kijken op de site van de stichting en op facebook

BIJEENKOMSTEN

Dameskrans
Op donderdagmiddag 16 november komen we weer van 2 tot 4 uur bijeen in De Ruimte. Mw. Georgette Wekking uit Lichtenvoorde komt vertellen over haar bijzondere baan als zelfstandig trouwambtenaar (BABS) in de gemeente Berkelland. Gasten zijn welkom.

40-jarig bestaan van Chr. Gem. Zangvereniging "de Lofstem"
Chr. Gem. Zangvereniging "de Lofstem" viert dit jaar haar 40 jarig bestaan. Hierbij nodigen wij U uit op vrijdag 17 november a.s. voor ons jubileumconcert onder leiding van: Mariët Wasser.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door: het Shantykoor De Grensvaarders uit Voorst, onder leiding van: Feico van Soest.
Graag tot ziens op vrijdag 17 november a.s. in De Brink Zelhem aanvang 19.30 uur, toegang gratis.

Namens bestuur, leden en dirigent, Chr. Gem. Zangvereniging "de Lofstem"

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad van

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013