KERKDIENSTEN

Zondag 29 oktober Dankzondag
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, oogstuitstalling en verkoop, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 5 november
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden

Zondag 12 november
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Lutherzondag, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op de dankzondag voor gewas en arbeid – 29 oktober - gaat onze eigen predikant ds. Elise Roth voor, is Ab de Vries koster en bespeelt Steef Oosterbeek het orgel. In de dienst is er een oogstuitstalling. Na de dienst kunt u hiervan tegen een vrijwillige bijdrage, bestemd voor de Muziekcommissie, de producten meenemen. In De Ruimte is koffie en thee.

Op zaterdag 28 oktober van 10.00 -12.00 uur kunt u de producten naar De Ruimte brengen.
Het kan van alles zijn: jam, chutney, zelfgemaakte advocaat, lemon curd, bietjes uit eigen tuin of gekocht, boerenkool [de wintertijd begint dit weekend], iets bakken , fruit, bloemen en wat maar bedacht kan worden.
Voor informatie bellen naar Hermien Jolink tel. 381927 of Diny Veldhorst tel. 06-30929454.

Op zondag 5 november verwelkomen we mw. Jansje Ruiterkamp uit Vorden. Koster is Gerrit Minkhorst en op het orgel speelt Joop Agelink.

Herr,
Ich habe diese Kerze angezündet.
Vielleicht brauchst Du sie nicht,
aber mir tut es gut.
Ich lasse sie stehen vor Dir,
wenn ich jetzt gehe.
Mit ihr lasse ich hier
meine Freude und meinen Dank,
meine Angst und Sehnsucht.
Ich stelle vor Dich die Menschen,
mit denen ich zu tun habe.
Mag Dein Segen sie alle umhüllen,
sie und mich.
Das Licht der Kerze ist für mich
ein Zeichen Deiner Liebe,
die Du uns in Jesus gezeigt hast.
Amen

Bovenstaande tekst kwam ik onlangs in een kapel in Duitsland tegen.
Zoals veel mensen tijdens hun vakantie een kaarsje in een kerk branden, zo deden wij dat ook.
Ik vind het altijd indrukwekkend als je dan alle andere kaarsen ziet branden. Bewust aangestoken om even stil te staan bij zoveel verschillende dingen die in een leven gebeuren.

Met een hartelijke groet,
Ds. Elise

Kinderkerk
Op 29 oktober is het dankzondag met de oogstuitstalling en er is kinderkerk. Onder leiding van Natalie gaan we iets doen met pompoenen. Omdat we er iets moois van willen maken komen de jongeren van JC ons helpen.
Op zondag 5 november is er weer oppas en zij zal de aanwezige kinderen in de Ruimte een verhaal voorlezen.
Op 12 november is de leiding van de kinderkerk in handen van Anita.
We hopen dat jullie er allemaal zullen zijn op zondag 29 oktober, zodat we met z'n allen heel veel mooie pompoenen kunnen maken.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Huwelijksjubileum
Afgelopen dinsdag 24 oktober waren Toos en Henk Pelgrom van de Keppelseweg, 45 jaar getrouwd.
Namens de kerk van Hummelo van harte gefeliciteerd, voor de toekomst een gezegende en een gezonde tijd te midden van jullie kinderen en kleinkinderen.

Nieuwe Bijbelkring in Hummelo/Keppel
Hierbij nodig ik u van harte uit om deel te nemen aan een Bijbelkring. Uit een veelheid van mogelijkheden moet gekozen worden en het Evangelie van Johannes lijkt dan wel een goed uitgangspunt. Aangezien er al een middagkring bestaat (zie het groene boekje), zou een nieuwe gesprekskring het beste op een avond door de week gehouden kunnen worden. De frequentie hangt vanzelfsprekend af van de mogelijkheden van de deelnemers, maar eenmaal per twee à drie weken heeft de voorkeur. Dit om de continuïteit niet in het gedrang te laten komen.

Heeft iemand een ander voorstel of idee, zowel betreffende inhoud als frequentie van de bijeenkomsten, dan kunnen we dat zeker overleggen. De eerste christenen hadden hun samenkomsten vaak bij iemand thuis en op onderstaand adres bent u op maandag 13 november om 20.00 uur in elk geval van harte welkom. Ook hiervoor geldt: suggesties voor een andere tijd en/of locatie kunnen we bespreken.
In de kerkdienst van 29 oktober zal ik op verzoek van ds. Elise Roth nog een toelichting geven. Vragen kunt u desgewenst dan ook stellen.

Barend Verkerk
Van der Hardt Abersonlaan 2
6998 AX Laag-Keppel
Tel. 0314-849896
Mobiel 06-51522944
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Thema avond maandag 30 oktober 20.00 uur.
Even een herinnering aan deze avond, waarin ds. Elise Roth met ons van gedachten wil wisselen over het onderwerp 'Voltooid Leven'.

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 15 oktober is de bloemengroet gebracht naar mw. Vrogten, Zelhemseweg en op zondag 22 oktober hebben Anja en Karel Onstenk ook van de Zelhemseweg, de bloemengroet ontvangen.

COLLECTES EN GIFTEN
Op zondag 29 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor het Plaatselijk diaconaal werk.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijk diaconie. De diaconie steunt mensen in eigen gemeente die dat nodig hebben. Er worden ook regelmatig giften gegeven aan instellingen in de regio die goed werk doen op sociaal gebied zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen of hospices. Ook wereldwijd onder steunen wij projecten .

Op zondag 5 november is de collecte voor: Kerk in Actie – Najaarszending en wel voor het
Internationaal theologisch onderwijs in Hong Kong – China
Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent,
Momenteel studeren aan dit seminarie zo'n 300 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië. De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of docent op een seminarie en willen hun kennis vergroten. Het LTS heeft ook een parttime avondopleiding. Hier studeren nog eens 260 geïnteresseerde mensen theologie. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische toerusting voor leken.
In augustus 2013 vertrok Tjeerd de Boer naar Hong Kong (China). Tjeerd is door Kerk in Actie uitgezonden als docent Missiologie aan het Luthers Theologisch Seminarie (LTS).
Steun dit werk.
Ga mee op reis, Voorjaar 2018 kunt u met Kerk in Actie op reis naar China. Kijk op www.kerkinactie.nl/reizen.

Als u niet in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen en u wilt wel een bijdrage geven voor het diaconale doel van de betreffende zondag, dan kunt u uw gift altijd overmaken op banknummer NL34RABO 03150.00.929 t.n.v. Diaconie Hummelo onder vermelding van het doel van de collecte. De diaconie telt uw gift dan bij de opbrengst van die collecte.

Sam's Kledingactie dit jaar zeer succesvol

De op 7 oktober jl. in Hummelo gehouden Sam's kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood bracht maar liefst 92 zakken op. In totaal betekende dat 500 kilo aan bruikbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel. Sam's Kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk danken!
Met de netto-opbrengst van deze inzamelingsactie wordt een hulpproject mogelijk en ontvangen bijna 4.000 gezinnen die slachtoffer zijn van de hongersnood in Zuid-Soedan een hulppakket met vissersmaterialen, gereedschappen en zaden. Op deze wijze kunnen deze gezinnen weer zelf voor hun voedselvoorziening gaan zorgen.
Uw bijdrage krijgt dus een praktische en toekomstgerichte bestemming. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.
Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten zie: www.samskledingactie.nl

BIJEENKOMSTEN

Jeugdkerk SonRise nog eenmaal op podium
Wie in de regio naar een laagdrempelig gospelevenement wilde gaan, kon zo'n vier keer per jaar naar de avonden die Jeugdkerk SonRise organiseerde. Een flinke dosis uptempo gospelsongs omkleed met een lichtshow en live camerabeelden, afgewisseld met een inhoudelijk woord.

De evenementen waren in sporthallen of buurthuizen en de artiesten waren jonge muzikale christenen. Op 11 november organiseert SonRise nog eenmaal een gospelconcert, bij wijze van reünie en afsluiting.

'We sloten het eigenlijk nooit echt af. Dat willen we nu alsnog doen.' Aan het woord is Martijn Kooistra, organisator van de Praise & Worship Night op 11 november.

Plotseling
In 2014 stopte de groep met optreden. 'Leden gingen studeren buiten de Achterhoek, kregen fulltime werk of stopten om andere redenen.' Ze wonen heden ten dage in Nijmegen, Utrecht en zelfs in Zuid-Afrika. 'Onze drummer werkt als geluidstechnicus in de miljoenenstad Pretoria en komt speciaal voor dit concert terug naar Nederland om met ons op te treden.'
In 2016 besloot de bassist via Facebook te memoreren aan 'die leuke tijd', en er bleek voldoende animo om nog eenmaal het beste eruit te halen.

Indrukwekkend
De optelsom van Jeugdkerk SonRise is indrukwekkend. In zeven jaar tijd heeft de groep achttien evenementen georganiseerd in de Oost-Achterhoek. In totaal deden er zo'n zeventig mensen aan mee en bezochten opgeteld meer dan duizend bezoekers de georganiseerde 'edities'. De jongste leden waren veertien jaar toen ze meededen, een aantal leden is inmiddels professioneel artiest geworden.

Kerken
De Achterhoek kent vele kerkgenootschappen. Binnen SonRise was het vooral van belang christelijk te zijn. 'Vele kerken deden mee, evangelisch, PKN, katholiek, Pinkstergemeente, enzovoorts. Het criterium was veel meer 'jong, geloven in God en Jezus, enthousiast en muzikaal'. Ik denk dat SonRise heel wat muurtjes heeft afgebroken tussen kerkleden en daar zijn we als groep best trots op.'

Nog eenmaal
Op 11 november zal er nog eenmaal een evenement van SonRise zijn, en wel in de Zuiderkerk in Aalten. In een avondvullend programma brengen zij swingende gospel, maar ook rustige gospels ten gehore, waaronder enkele liederen uit het PKN Liedboek, in hun eigen versie. 'Latin, pop, rock, funk en kerkmuziek, voor ieder wat wils!', aldus de organisator.

De Praise & Worship Night van SonRise is gratis te bezoeken en begint om 20:00 uur in de Zuiderkerk te Aalten, Ludgerstraat 64 te Aalten.

Korenavond
Dinsdagavond 7 november organiseert het christelijk gemengd koor 'Nieuw Leven' een korenavond in de Lambertikerk in Zelhem.

Door enkele koren worden dan verschillende liederen ten gehore gebracht, om zo van en met elkaar te genieten van een avond vol muziek en zang.
Het popkoor 'Zutfun' en het byzantijnse koor 'Cantores Versicolores' zullen hun medewerking verlenen.
Het belooft dus een avond vol afwisseling te worden.
En omdat de Lambertikerk groot genoeg is voor gasten, nodigen wij u van harte uit om mee te komen genieten van deze muzikale avond.
Wij beginnen om 20.00 uur. Vooraf kunt u muntjes kopen voor de koffie/thee.
Na afloop is er gelegenheid voor een vrije gift, ter bestrijding van de onkosten.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad van

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013