KERKDIENSTEN

Zondag 1 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 8 oktober
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkmap-Klein Lebbink, Vorden

Zondag 15 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 1 oktober, als onze eigen predikant ds. Elise Roth voorgaat, bespeelt Ap Addink het orgel. Na de dienst bent u uitgenodigd koffie of thee te drinken in De Ruimte.

Op zondag 8 oktober verwelkomen we mw. Jansje Ruiterkamp, ook dan speelt Ap Addink op het orgel.

KING
Tijdens de startzondag kreeg iedere kerkganger een rolletje pepermunt van het merk KING.
Niet om nou reclame te maken voor 1 merk, maar toevallig heeft deze firma van die handige kleine rolletjes!
Uit het gebruik van pepermunt of een dergelijk snoepje in de kerk, is van oudsher te herleiden uit welke kerkelijke richting je oorspronkelijk komt. King voor de Gereformeerden en Faam voor de Hervormden. Katholieken zijn veelal niet bekend met het snoepjes fenomeen.. natuurlijk zou je van dit toch wel opmerkelijk onderscheid een hele studie kunnen maken.
Hoe het ook zij, het gaat om de handeling die je met een rol snoep doet: je pakt de rol, neemt er eentje en geeft dan de rol door aan degene die naast je zit. Zo is het ook met het evangelie, de goede boodschap. Je hoort de woorden, neemt ze tot je, je wordt erdoor geraakt/bemoedigd/gesterkt. Van daaruit kun je de goede boodschap ook weer delen met de mensen om je heen.
Leuk om te weten is dat de letters KING voor iets staan:
Kwaliteit In Niets Geëvenaard.
We zouden kunnen zeggen dat het met de bijbel idem dito is: kwaliteit in niets geëvenaard!

Ds. Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Terwijl de mensen in de kerk kennis maakten met verschillende muziekstijlen, proefden de kinderen in de Ruimte van verschillende smaken, zout- zoet, suiker- poedersuiker en nog wat andere smaken. De oudste kinderen deden dit met een blinddoek voor, de jongsten mochten zo zeggen wat ze proefden. Het één werd lekker gevonden, een andere smaak werd als vies ervaren.
Na de kerkdienst hebben we met z'n allen gewandeld over de Spalderkampseweg en de Greffelinkallee. Aan de hand van vragen hebben we elkaar een beetje beter leren kennen.
Voor de wandeling hadden we al genoten van de koffie en thee met daarbij verschillende soorten cake en na de wandeling konden we proeven van lekkere pompoen- of groentesoep.
Zo hebben we tijdens dit open huis van de kerk kunnen kennis maken met verschillende stijlen en smaken.
Op zondag 1 oktober is er kinderkerk, de leiding is dan in handen van Vera. Op 15 oktober, de eerste zondag van de herfstvakantie is er kinderkerk o.l.v. Anita.
Op de zondagen 8 en 22 oktober is er oppas.
De collectes van de kinderkerk zijn de komende tijd bestemd voor muziekvereniging de Eendracht. De muziekvereniging heeft het niet altijd makkelijk en op deze manier willen we ze steunen, want wij vinden het ook altijd heel fijn dat ze de palmpaasoptocht met muziek komen opluisteren.
Dus van harte bij u aanbevolen.
En we hopen jullie allemaal weer te zien op zondag 1 oktober.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anta Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 17 september is de bloemengroet gebracht naar Irene van Leeuwen, Pennekampweg met dank voor de potloodtekening van de kerk.

Op zondag 24 september is de bloemengroet gegaan naar Herman Letteboer, Zelhemseweg

COLLECTES EN GIFTEN
Op zondag 1 oktober is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk en Israël en op zondag 8 oktober voor het orgelfonds van de kerk.

Zondag 17 september was de eindcollecte bestemd voor de noodhulp op Sint Maarten en andere Caribische eilanden, de opbrengst was € 165.00. De diaconie vult het aan/verhoogt het bedrag naar € 200.00.

Zondag 24 september was de eindcollecte bestemd voor de noodhulp in Nepal en Bangladesh. De opbrengst hiervan was € 95.00. De diaconie vult het aan/ verhoogt het bedrag naar € 130.00.

Sam's Kledingactie steunt bestrijding hongersnood in Zuid-Soedan

Op zaterdag 7 oktober vindt in Hummelo de inzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. Nog bruikbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel kunt u in gesloten plastic zakken van 10.00-12.00 uur afgeven in het voorportaal van obs. De Woordhof aan de Keppelseweg 56 in Hummelo.

De netto-opbrengst van de inzamelingsactie gaat naar een project waarmee de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan geholpen worden. Samen met hulporganisatie Cordaid gaat Sam's bijna 4.000 gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo'n pakket bevat vissermaterialen, gereedschappen en zaden, zodat de gezinnen weer zelf voor hun voedselvoorziening kunnen zorgen.

Uw bijdrage via het inbrengen van kleding, schoenen e.d. krijgt dus een praktische en waardevolle bestemming.
Voor nadere informatie over Sam's Kledingactie en het gesteunde project zie: www.samskledingactie.nl

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad door

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

Herfsttijd - Na de storm

Soms is het storm.
Diep van binnen.
Omdat je overhoop ligt met jezelf.
Of omdat er van buitenaf
aan je getrokken wordt.
Omdat er dingen gebeuren
die alles op z'n kop zetten.
Die je dreigen mee te sleuren
wie weet waar naartoe.
Je wordt heen en weer geslingerd.
Je kraakt in je voegen
als een boom in de wind.

En dan ineens....
is de lucht opgeklaard.
De storm is gaan liggen.
Je bent er nog.
Je staat nog overeind.
Wat overbodig was,
is weggewaaid als
het dorre blad van een boom.
Hier en daar is wat afgebroken.
Je bent je pijnlijk bewust
van je zwakke plekken.
Maar je voelt ook dat er nu
iets nieuws kan gaan groeien.
Je wortels hebben
hun kracht bewezen.
Ze hielden je overeind.
Dat geeft houvast.
Je voelt je sterker
dan je ooit geweest bent.

Greet Brokerhof-van der Waa

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013