KERKDIENSTEN

Zondag 17 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Startzondag – thema Kerkproeverij, o.a. koffie/thee/limonade na de dienst

Zondag 24 september
10.00 uur Herman Haan uit Toldijk, m.m.v. koor Enjoy uit Steenderen, koffie/theedrinken na de dienst.

Donderdag 28 september Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zondag 1 oktober
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 17 september is de Startzondag, begin van het nieuwe seizoen. De Kinderkerk komt na de zomervakantie voor het eerst weer onder leiding van Natalie bij elkaar. Ds. Elise Roth gaat voor, Marco Huntelaar is koster en Atze Douma bespeelt het orgel. Het thema van deze dienst is Kerkproeverij, even een herhaling van wat hierover geschreven is in de vorige editie van Kerkleven:

De Protestantse Kerk Nederland reikt ieder jaar een thema aan voor de startzondag. Dit jaar is het landelijke thema: Kerkproeverij, een open huis.
Als we proeverij horen, denken we natuurlijk aan eten. En dat is ook precies wat we tijdens de startzondag gaan doen!
Natuurlijk eten we niet alleen tijdens de starzondag! Het zou leuk zijn als we allemaal een gast meenemen. Die mooie kerk midden in de huiskamer van Hummelo, kom eens proeven van deze kerk, hoe is het om daar in de banken en stoelen te zitten? Met elkaar te luisteren, te bidden, te zingen, elkaar te ontmoeten. Het thema van de dienst 'een open huis' zal nadrukkelijk naar voren komen. In de viering zal zeker rekening gehouden worden met de gasten.
We zullen dat onder andere merken in een proeverij van verschillende muziekstijlen.
Na de dienst is er in de Ruimte natuurlijk koffie of thee, met....iets lekkers om van te proeven!
Hierna gaan we de benen strekken, een klein wandelingetje in de omgeving. Tijdens de wandeling gaan we met elkaar van gedachten wisselen. Aan het begin van de wandeling krijgt u een kaartje met een gedachte en/of vraag. Het is de bedoeling dat u daar in tweetallen over spreekt.
Als u liever niet meewandelt, dan kunt u gerust in de Ruimte blijven. De uitgereikte vragen kunnen hier ook heel goed besproken worden.
Als de wandelaars weer binnen zijn, zullen we met elkaar de lunch gebruiken.

Het programma van de startzondag:
10.00 uur kerkdienst met proeverij van verschillende muziekstijlen
Na de dienst koffie en thee met....in De Ruimte
Korte wandeling in de omgeving, voor diegene die niet mee wandelen is er in De Ruimte gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen.
Lunch
Het programma van de startzondag zal ongeveer tot 13.00 uur duren.
Allen van harte welkom!

Op zondag 24 september verwelkomen we Herman Haan, hij brengt het koor Enjoy mee. Koster is Ab de Vries en op het orgel speelt Joop Agelink. We drinken na afloop samen koffie en thee in De Ruimte

Op donderdagmiddag om 3 uur is er weer een kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael. Ds. Elise Roth leidt de dienst. U wordt vanaf half 3 verwelkomd met een kopje koffie of thee.

Kinderkerk
De eerste vergadering hebben we weer gehad. We zijn alweer aan het brainstormen over advent en kerst. Kortom we gaan weer beginnen.
Het nieuwe seizoen gaat van start op zondag 17 september. Het belooft een gezellige morgen te worden.
Het thema van de dienst is kerkproeverij, een open huis, het idee is om mensen te laten proeven van/ kennis maken met de kerk.
Tijdens de dienst gaan we in de Ruimte een proeverij houden zodat je met verschillende smaken kunt kennismaken. Na de dienst is er koffie en kan er geproefd worden van het lekkers dat er is. En we hopen elkaar wat beter te leren kennen door tijdens een wandeling met elkaar in gesprek te gaan, dit is ook een soort proeverij.
Misschien wil er een vriendje of vriendinnetje meekomen naar het open huis van de kerk.
Iedereen is van harte welkom bij de kerkproeverij.
Dus komt allen op zondag 17 september naar het open huis in de kerk van Hummelo.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anta Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 3 september hebben Gerrit en Dinie Janssen, Zelhemseweg de bloemengroet ontvangen en op zondag 10 september is de bloemengroet gebracht naar Gerrit en Annie Minkhorst, Broekstraat.

Nacht zonder dak
Afgelopen zaterdag 9 september was het dan zover, 8 jongeren gingen weer slapen in hun eigengemaakte krotjes.
Het weer zag er niet veelbelovend uit maar viel achteraf erg mee.
's-Avonds kwamen familie en kerkenraadsleden om te kijken naar de film en te luisteren naar de uitleg van Tear.
Daarna werd er gezellig koffie/thee en vooral veel chocomelk gedronken.
Nadat iedereen vertrokken was werden er spelletjes gespeeld, film gekeken en ging de vuurkorf aan.
Rond enen lag iedereen in zijn bedje.
Om negen uur zat iedereen aan het ontbijt dat door de diaconie was verzorgd. Ze werden door bakker Ebbers en de Spar gesponsord waarvoor onze dank. Na de dienst en het opruimen ging iedereen weer naar huis om bij te slapen.
De opbrengst van de actie was tot en met zondag €781,46 een mooi bedrag. Wij kijken terug op een geslaagd weekend.
Hartelijke groet van de JCers, Gerbrand en Ingrid.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Herinnering Kerkbalans 2017 "Mijn kerk verbindt!"
Ook dit jaar hebben wij een beroep gedaan op uw vrijwillige financiële bijdrage. Om als kerk te kunnen blijven verbinden is uw bijdrage onmisbaar. Heeft u uw toegezegde bijdrage al overgemaakt? Zo niet dan vragen wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL91RABO 03150.02.522 ten name van Kerkrentmeesters Hummelo onder vermelding van "Vrijwillige bijdrage 2017".

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

De kerkrentmeesters.

Commissie Ontmoeting en Bezinning.
Het programmaboekje 2017 – 2018 is klaar en ligt in het voor- en achter portaal. U mag het gratis meenemen.
De commissie heeft een mooi programma samengesteld met onder andere een lezing over Maria, meditatie, preek van de leek, paaskaars maken en een bewustwordingswandeling.
De commissie Ontmoeting en Bezinning is een samenwerking van:
Remonstrantse gemeente Doesburg, Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, Protestantse gemeente Hummelo en de Protestantse gemeente Angerlo/Doesburg.
Namens Hummelo zitten ds. Elise Roth, Ingrid van Berkum en Chris Vrogten in de commissie.

COLLECTES EN GIFTEN
Op zondag 17 september willen we de uitgangscollecte bestemmen voor Noodhulp aan de door orkaan Irma getroffen gebieden. Op Sint Maarten en andere Caribische eilanden heeft deze orkaan een onvoorstelbaar grote ravage aangericht.

Op zondag 24 september wordt gecollecteerd voor
Noodhulp overstromingen Nepal en Bangladesh
Zeker 600 mensen zijn de afgelopen tijd omgekomen bij de overstromingen in Nepal en Bangladesh door verdrinking, beten van waterslangen, ingestorte huizen en modderstromen. In totaal zijn ruim 16 miljoen mensen in de regio getroffen en is er meer dan 510.400 hectare bebouwde grond vernietigd. Kerk in Actie en ICCO bieden noodhulp aan slachtoffers in het gebied.
Grootste overstroming sinds 1988
Meer dan een derde van Bangladesh en Nepal staat onder water. Volgens lokale autoriteiten is dit de grootste overstroming sinds 1988. De situatie is zo ernstig dat de watersnood tot de heftigste humanitaire crisis in tientallen jaren kan uitgroeien. De overstromingen zorgen voor een wanhopige situatie. Er is onvoldoende toegang tot voedsel, veilig onderdak, veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en adequate voeding.
Nepal: 14 districten getroffen
In Nepal zijn officieel 134 doden geteld, 30 mensen werden als vermist opgegeven nadat ze werden meegesleurd door het water. 'Veertien van de in totaal 75 districten in Nepal, met name deze aan de grens met India, zijn getroffen door de overstromingen', zegt journalist Suresh Achaya van ABC News in Nepal. Volgens het ministerie van Landbouw in Nepal heeft het water de rijstoogst en andere gewassen weggespoeld ter waarde van 65 miljoen euro. Ze vrezen het ergste voor hun economie op korte termijn. Op 18 augustus heeft de overheid ingestemd met buitenlandse steun en hulp om de crisis te boven te komen.

Als u niet in de gelegenheid bent één van de kerkdiensten bij te wonen en u wilt wel een bijdrage geven voor het diaconale doel van de betreffende zondag, dan kunt u uw gift altijd overmaken op banknummer NL34RABO 03150.00.929 t.n.v. Diaconie Hummelo onder vermelding van het doel van de collecte. De diaconie telt uw gift dan op bij de opbrengst van die collecte.

BIJEENKOMSTEN

Dameskrans
Op donderdagmiddag 21 september starten we het nieuwe seizoen met een hopelijk gezellige middag. We komen bij elkaar van 2 tot 4 uur in De Ruimte. Graag een pen meenemen voor wat woordspelletjes.

Filmhuis Hummelo draait buitenfilm

Primeur op 22 september bij opening filmseizoen
Nieuw op het programma dit seizoen, we openen op vrijdagavond 22 september met een buitenfilm! Wat is er leuker dan in de buitenlucht 'Unter den Linden' met uitzicht op de Hummelse kerk genieten van een prachtig kostuumdrama. En niet zomaar één... nee, Love and Friendship is de scherpe en komische verfilming van één van de eerste boeken van Jane Austen, Lady Susan.

Over de film
Ze oogt zo charmant, Lady Susan Vernon (Kate Beckinsale), dat het haast lijkt of ze aardig is. Maar de teksten die uit haar mond rollen, zijn venijnig. Lady Susan is een kersverse weduwe. Ze rouwt niet om haar verlies. Volgens geruchten heeft ze affaires gehad en is niemand veilig voor haar geflirt. Haar schoonzus, bij wie Lady Susan zich heeft opgedrongen als huisgast, ziet met verbijstering toe hoe zij mannen met doortrapte spelletjes betovert.

Typische Austen thema's
Hoewel Lady Susan niet zo 'braaf' is als Austens bekendere werken, kom je typisch Austeniaanse thema's tegen, zoals de rol van de vrouw in de maatschappij en de 'noodzaak' van een huwelijk om financiële redenen. Het leuke van Lady Susan is dat Austen deze thema's ironischer en humoristischer benadert. Haar hoofdpersoon, zowel heldin als antiheldin, belichaamt heerlijk alles wat 'niet mag'. Ze overwint haar obstakels juist door zich volledig aan alle sociale regels te houden en Austen bespot hiermee leuk het sociale gedrag van die tijd. Lady Susan is sluw en houdt slechts rekening met andermans gevoelens als dit haar van pas komt...en tegelijkertijd zijn haar intelligentie en volharding onweerstaanbaar.

Wie wat waar?
De buitenfilm start om 20.45 uur. Kaarten zijn te koop voor 5 euro bij de Spar. Reserveren kan natuurlijk ook via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je hoeft geen eigen stoel mee te nemen. In geval van slecht weer wijken we uit naar de kerk. De Gouden Karper biedt deze avond een arrangement aan. Als u vooraf een hapje wilt eten aan de overkant, reserveer dan even bij de Gouden Karper. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0314-381214. Zij bieden filmgangers een tweegangenmenu aan, inclusief een kopje koffie voor € 24,50. Zo zie je maar, samen genieten van een avondvullend programma hoeft helemaal niet duur te zijn! Na de opening van het filmseizoen volgt in de winter iedere maand op een vrijdagavond een mooie film. De organisatie zoekt naar pareltjes van films die u echt gezien moet hebben. Dus houd de website www.dorpshuishummelo.nl in de gaten voor het verdere filmprogramma.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad door
Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013