KERKDIENSTEN

Zondag 20 augustus
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Zondag 27 augustus
10.00 uur mw. G. Heijnen-Zemmelink uit Aalten

Zondag 3 september
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op zondag 20 augustus als ds. Elise Roth na haar vakantie weer voorgaat, is Ab de Vries koster en bespeelt Atze Douma het orgel. Na de dienst staan koffie en thee klaar in De Ruimte.

Op zondag 27 augustus verwelkomen we mw. Heijnen-Zemmelink uit Aalten. Koster is dan Jan Hagenbeek en Charlotte Lindeboom is de organist.

In vuur en vlam
Zondag 20 augustus zullen we een gedeelte uit Jeremia lezen. De profeet uit een felle aanklacht tegen zijn collega profeten. Wat is er aan de hand? Op het moment is in Juda de rust schijnbaar teruggekeerd. De dreiging van Babels leger is geweken en laat Juda voorlopig met rust. Er heerst euforie ook bij de profeten: "Zie je wel, we hadden gelijk: de rust zou weer keren". Maar "pas op" zegt Jeremia, "jullie vertellen niet wat God bedoelt. Wat jullie vertellen zijn alleen maar jullie eigen wensdromen. Zij bieden valse hoop en goedkope troost. Luister dan wat God zegt!" Het woord van God is als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt. Het woord vraagt om een optimale inzet van ons allemaal. Verankerd in onze ziel.
Bij Lucas lezen we dat Jezus zegt dat Hij op aarde is gekomen om een vuur te ontsteken. In beide teksten wordt het beeld van het vuur gebruikt om de zuiverende en louterende werking van Gods woord aan te tonen. Vuur brandt immers schoon. We zeggen niet voor niks iets is 'brandschoon'.
Gods woord brengt scheiding aan, het leert ons onderscheid te maken tussen kaf en koren.
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kerkdiensten Hyndendael
In verband met de vakantieperiode waren er in de maanden juli en augustus geen kerkdiensten in Zorgcentrum Hyndendael. Donderdagmiddag 28 september zal ds. Elise weer voorgaan in de dienst, we hopen u allen weer te mogen begroeten, vanaf 14;30 uur is de inloop met koffie/thee om 15;00 uur begint de dienst, ook zal er na de dienst weer gelegenheid zijn om samen te zijn, na te praten onder het genot van koffie en thee.
Iedereen is van harte welkom ook de gemeenteleden uit het dorp, een mooi voornemen is om de eerste dienst na de vakantie bij te wonen in Hyndendael op de laatste donderdagmiddag van de maand. Heeft u geen vervoer neem dan contact op met uw wijkouderling zij komt u graag ophalen en brengt u ook weer terug.
Wees welkom, u bent hartelijk uitgenodigd hierbij.

J.Tankink-Ligtenbarg,
Wijk/contactpersoon Hyndendael

UIT ONZE GEMEENTE

Huwelijksjubilea
Op dinsdag 18 juli waren Dirk en Truus Nusselder 55 jaar getrouwd.
Zondagmiddag 30 juli werd dit gevierd met een drankje, buffet en een dansje bij de IJsselhoeve.
Ook werden ze uit volle borst toegezongen door de buurt.
Een dag daarvoor waren ze met alle kinderen en kleinkinderen, 26 in getal, een dagje naar Giethoorn geweest.
Dirk en Truus zijn beiden nog gezond van lijf en leden, Dirk liep dit jaar 'gewoon' de Vierdaagse, al voor de elfde keer en Truus houdt de conditie op peil in de sportschool.
Naast dat Truus jarenlang lid was van de kerkenraad, is ze nog steeds 1 van die vele vrijwilligers waar onze kerkgemeenschap op draait.
De kerkenraad wenst Dirk en Truus nog vele gelukkige en gezonde jaren toe op Nijhof.

Hans Nusselder wijkouderling.

Op woensdag 16 augustus waren de heer en mevrouw Hendriksen-Scherpenzeel uit Laag-Keppel
50 jaar getrouwd. Een halve eeuw lief en leed met elkaar delend. Helaas gaat het de laatste tijd niet zo goed met de gezondheid van de heer Hendriksen. We hopen dat nu de juiste behandeling wordt gevonden.
De kerkenraad wenst het gouden echtpaar alle kracht en Gods zegen toe.

Nieuws uit Hyndendael,
Op 18 juli 2017 is toch nog onverwachts ons ontvallen:
mevrouw Jantje Bosvelt- Wesselink,
Onze gedachten zijn bij haar kinderen en kleinkinderen. Troost en Kracht toegewenst voor allen.

En op 26 juli 2017 is na een periode van afnemende gezondheid mevrouw Aleida Johanna Monster-Chevalking overleden. Vanaf het begin dat ze in Hummelo kwam wonen, was mw. Monster een trouwe gast aan onze maandelijkse kerkdiensten. Alhoewel gehoor en gezichtsvermogen haar in de steek lieten, vond ze het fijn om bij de kerkdiensten aanwezig te zijn, de bekende liederen en woorden brachten haar troost en steun, de warmte van het samenzijn vond ze fijn. Trots en dankbaar was ze op haar kinderen en kleinkinderen die haar allemaal zo trouw bleven, ook haar laatste levensfase in Hyndendael, ze vertelde er graag over tijdens mijn bezoeken aan haar. Ze zijn me niet vergeten zei ze dan hoe fijn is dat als je 93 bent en de liefde van je dierbaren mag ontvangen, nog zo van alles mag genieten om je heen, de goede zorg in Hyndendael vond ze geweldig.
We zullen haar missen in de maandelijkse kerkdiensten.
Ons medeleven gaat uit naar kinderen en kleinkinderen die in dankbaarheid achter blijven, Gods liefde en troost toegewenst..

Graag wens ik u allen een mooie en zonnige vakantieperiode toe,.

Met een hartelijke groet,
J.Tankink-Ligtenbarg
Wijk/contactpersoon Hyndendael

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 23 juli is de bloemengroet gebracht naar dhr. en mw. Wiltink, Zelhemseweg, op zondag 30 juli naar Paula en Ben Minkhorst, Broekstraat en op 6 augustus naar Hendrien en Bart Maandag, Broekstraat.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Wijziging collectebonnen
Een aantal gemeenteleden maakt voor de zondagse collecte gebruik van collectebonnen.
De collectebonnen bestaan uit bonnen van € 0,75 en € 1,50 per bon. De Kerkrentmeesters hebben besloten de coupure van € 0,75 te wijzigen in € 1,-. Dat wil zeggen dat u vanaf nu de volgende collectebonnen per vel kunt aankopen:
 € 20,=; 1 vel van 20 bonnen a € 1,-
 € 30,=; 1 vel van 20 bonnen a € 1,50

Er zijn een beperkt aantal bonnen van € 0,75 ( 1 vel van 20 bonnen is € 15,=) voorradig. Wilt u nog van deze coupure gebruik maken neem dan gezien de beperkte voorraad, contact op met Heleen Hendriksen (0314 -382002 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ook voor andere vragen over de collectebonnen kunt u bij haar terecht.

De Kerkrentmeesters.

COLLECTES EN GIFTEN

Op zondag 20 augustus is de uitgangscollecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap en op zondag 27 augustus voor het werk van de diaconie.

Collecteopbrengsten in de maand juni
In de dienst:
Diaconie € 140,80
Kerk € 211,20

Uitgangscollectes
04/06 Diaconie plaatselijk € 111,72
11/06 Werelddiaconaat Colombia € 68,00
18/06 Plaatselijk kerkenwerk € 51,90
25/06nPlaatselijk jeugdwerk € 43,60

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad door

Ds. Elise Roth en
Henny van Zadelhoff

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013