KERKDIENSTEN

Zondag 23 juli
10.00 uur Pastor R.G. Baauw uit Wichmond

Zondag 30 juli
10.00 uur mw. ds. R. Reiling uit Steenderen

Zondag 6 augustus
10.00 uur ds. Reinier Kleijer uit Haren, koffie/theedrinken na de dienst

Zondag 13 augustus
10.00 uur mw. Gea Haan uit Toldijk

Zondag 20 augustus
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst.

Bij de diensten
Op zondag 23 juli als pastor Baauw voorgaat is Theo Schuurman koster en bespeelt Ap Addink het orgel.
Op zondag 30 juli gaat mw. ds. Reiling voor, dan is Marco Huntelaar koster en bespeelt Steef Oosterbeek het orgel. We zijn blij dat Steef weer zover hersteld is, dat hij weer orgelspelen kan.
Op 6 augustus verwelkomen we onze oud-predikant ds. Reinier Kleijer. Organist Ap Addink
Op 13 augustus is mw. Gea Haan in ons midden, koster is dan Jan Teerink en Ap Addink bespeelt wederom het orgel.

Hyndendael
In de maanden juli en augustus is er geen dienst in Hyndendael. Op donderdag 28 september wordt de dienst geleid door ds. Elise Roth-Wijnands.

Supervisie
Alle predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland krijgen in de eerste jaren van hun ambt te maken met een verplichte nascholing. Deze nascholing vraagt de kerk van haar predikanten en vormt als zodanig een kerkordelijk vastgelegd onderdeel van de vorming van predikanten. De nascholing wordt verzorgd door het Protestants Theologisch Seminarium. De cursus bestaat uit zeven driedaagse bijeenkomsten. Vol goede moed ben ik aan dit traject begonnen, maar helaas bleek het allemaal even teveel van het goede. Iets teveel hooi op de vork..gevolg een fikse burnout..Gelukkig ben ik er weer bovenop gekomen. En draai al weer een hele tijd op volle toeren in mijn beide gemeenten. Maar ja, die nascholing ligt er nog. Destijds was met de docentenstaf afgesproken dat ik weer contact zal opnemen als ik eraan toe zou zijn. maar ja wanneer ben je eraan toe? Zo'n zelfde traject weer te moeten starten? Ik voelde de bui al hangen. Weer het gevoel zoveel tijd kwijt te zijn, het werk in de gemeente blijft liggen. Terwijl er vanuit de nascholing op gehamerd werd/wordt dat het juist werk is... Enfin, ik heb er best lang tegenaan gehikt. Maar begin dit jaar heb ik contact gezocht met de staf. Na een uitgebreid gesprek, waarin werd bevestigd dat zo'n regulier nascholingstraject niet voor mij bestemd is, is besloten dat ik een individuele supervisie zal volgen. Wat mede een rol heeft gespeeld is, dat ik natuurlijk geen beginner meer ben en de nodige ervaring heb opgedaan in mijn beide gemeenten. Het traject bestaat uit 10 tot 12 individuele gesprekken. Ongeveer 1 keer per maand reis ik af naar de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. De gesprekken zijn intensief, maar goed. Ik moet verslagen schrijven en voor ieder gesprek een casus indienen. De supervisie bestaat vooral uit het met een soort helikopter blik naar de gemeenten te kijken. Wat gebeurt er allemaal, welke processen kun je ontdekken. En vooral ook hoe sta je er als predikant zelf in. De onderwerpen draag ik zelf aan, het is dus maatwerk. Ik ben heel dankbaar dat ik dit traject mag volgen.
Ds. Elise Roth-Wijnands

UIT ONZE GEMEENTE
Huwelijksjubileum
Op zaterdag 15 juli vierden de heer en mevrouw van Ittersum-van den Wall Bake hun 50 jarig huwelijk.
We feliciteren hen met deze bereikte mijlpaal en wensen hen en de familie nog vele gelukkige jaren in gezondheid samen.

Hermien Langeler, wijkouderling

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 9 juli is de bloemengroet gebracht naar mw. Dinie Gaikhorst, Beatrixlaan en op zondag 16 juli heeft Minke Huurnink (partner van Eef Baerends, Broekstraat) de bloemengroet ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Vakantie Ds. Elise
Van maandag 17 juli tot en met zondag 6 augustus. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met onze scriba Henny van Zadelhoff en natuurlijk kunt u ook bij de wijkouderlingen terecht.

Kerkleven
Al sinds mensenheugenis, dat voelt in ieder geval zo, valt er iedere 14 dagen Kerkleven op de mat.
Voor velen toch een blad dat graag gelezen wordt.
Eerst ff het Hummelse gedeelte doorlezen en vaak in de loop van het weekend ook eens zien wat er in de omliggende Gemeenten speelt.
Aangezien enkele grote Gemeenten hebben aangegeven met Kerkleven te gaan stoppen en hun kerknieuws bij een andere drukker onder te brengen, heeft drukkerij Weevers besloten om aan het eind van 2017 geheel met het drukken van Kerkleven te gaan stoppen.
De kerkenraad is dan ook naarstig op zoek naar alternatieven.
In verband hiermee is er afgelopen dinsdag overleg geweest in Drempt over de mogelijkheden van samenwerking wat betreft een nieuw kerkblad.
Zodra wij concreter kunnen zijn, zult u als abonnee uiteraard als eerste op de hoogte worden gesteld.
Voorafgaande daaraan is het misschien goed om voor u zelf eens na te gaan wat uw wensen zijn ten aanzien van een nieuw 'Kerkleven'.
Wilt u in het toekomstige blad weer gezamenlijke kerkinformatie net als in het huidige Kerkleven?
Of een eigen kerkblad met voornamelijk informatie uit Hummelo?

Vragen die wij als kerkenraad in de komende tijd proberen in te vullen.
Uw mening stellen wij zeer op prijs. Deze kunt u sturen naar de scriba Henny van Zadelhoff: mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch onder nummer (0314)381224.

Hans Nusselder, voorzitter

Kerk open
Zoals elk jaar is de kerk in de zomer op zaterdag open voor iedereen die een kijkje wil nemen, een kaarsje aansteken in het stiltehoekje of gewoon even een praatje wil maken met de gastvrouw/heer. U bent welkom vanaf 10 tot 3 uur. Op zondag bent u welkom in de viering, aanvang 10 uur.

Kopij voor Kerkleven van 18 augustus.
In verband met de geplande vakantie van de scriba van 7 t/m 16 augustus, kunt u bij haar kopij inleveren tot 6 augustus. Ds. Roth zal de verdere invulling voor haar rekening nemen. Naar haar kunt u nog tot 13 augustus kopij opsturen.

COLLECTES EN GIFTEN
Op 23 juli is de uitgangscollecte bestemd voor het Plaatselijk pastoraat.
Op 30 juli voor het Plaatselijk diaconaal werk.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk van de plaatselijke diaconie. De diaconie steunt mensen in de eigen gemeente die dat nodig hebben. Er worden ook regelmatig giften gegeven aan instellingen in de regio die goed werk doen op sociaal gebied zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen of hospice's. Ook wereldwijd ondersteunen wij projecten.
Op 6 augustus voor het Plaatselijk kerkenwerk.
Op 13 augustus voor Kerk in Actie - Zending: Versterk geloven in Egypte.
Deze collecte is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap.
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.
Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een Bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo'n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25,- per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars € 4, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel en geloof.
Geeft u ook?

Als u niet in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen en u wilt wel een bijdrage geven voor het diaconale doel van de betreffende zondag, dan kunt u uw gift altijd overmaken op banknummer NL34RABO03150.00.929 t.n.v. Diaconie Hummelo o.v.v. het doel van de collecte. De diaconie telt uw gift dan bij de opbrengst van die collecte.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad en een heel fijne zomer gewenst.

Henny van Zadelhoff-Besselink.

Wolken door Greet Brokerhof-van der Waa

Zomaar op een zomerdag
eens naar de hemel kijken
waar witte wolken drijven
in een zee van blauwe lucht.
Even los en vrij zijn van
die dolgedraaide aarde.
Een hemelsblauwe ruimte
waar een mens de haast ontvlucht.

Vluchtig zijn de vormen van
de wolken die verschuiven.
Ze geven lucht en ruimte
aan een ziel die zoekt en vraagt.
Alles wat belangrijk leek
verschuift op deze hoogte.
Hier staan de zinnen open
en de geest wordt uitgedaagd.

De deur gaat even van het slot.
Hier voelt een mens zich dicht bij God.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013