KERKDIENSTEN

Zondag 25 juni
10.00 uur mw. Netty Hengeveld uit Eibergen.

Donderdag 29 juni Hyndendael
15.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands

Zondag 2 juli
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Openlucht/familiedienst aan de van Heeckerenweg 13, koffie, thee en limonade na de dienst.

Zondag 9 juli
10.00 uur ds. Charlotte Goldschmeding uit Hoog-Keppel

Bij de diensten

Op zondag 25 juni kan dr. Bosma uit Breda niet voorgaan door verplichtingen elders. Gelukkig heeft mevrouw Netty Hengeveld uit Eibergen toegezegd in de dienst voor te gaan, daar zijn we heel blij mee. Een goede dienst samen gewenst. Koster is Jan Hagenbeek en op het orgel speelt Kees van Dusseldorp.

Op donderdagmiddag 29 juni is er weer een kerkdienst in Zorgcentrum Hyndendael. De koffie en thee staan klaar vanaf half 3. Om 3 uur begint de dienst met als voorganger ds. Elise Roth-Wijnands.

Op zondag 2 juli is er een openluchtdienst, waarover ds. Elise Roth in onderstaand stukje meer over vertelt. Na de dienst kunt u napraten onder het genot van een kopje koffie of thee en limonade voor de kinderen.

Familiedienst in de buitenlucht!

Zondag 2 juli zal om 10 uur een familiedienst in de buitenlucht worden gehouden.
Harm en Ria Veeneman stellen hun Klevenhorst ter beschikking.
We hopen op mooi weer zodat het een echte buitendienst wordt. Maar...mocht het onverhoopt beestenweer zijn, kunnen we uitwijken naar de schuur.
Voor velen breekt de vakantietijd aan. Als we echt op reis gaan, moeten we nadenken wat we meenemen. Iedereen kent denk ik wel bij het pakken van koffers het volgende beeld: naast een open koffer ligt een geweldige berg spullen, van kleding tot medicijnkast, want ja je weet maar nooit wat voor kwallen, muggen en andere enge prikbeesten je tegenkomt. De koffer kan nauwelijks dicht, maar dát shirtje en die trui moeten er echt nog bij!
Tijdens onze dienst zullen we stil staan bij vakantie en reizen. Iedere bezoeker krijgt de vraag: wat zou je mee willen nemen, de antwoorden zullen in de dienst verwerkt worden.
Het thema van de dienst is: Op reis met God.
Jezus gaf Zijn leerlingen de opdracht op weg te gaan, om overal te vertellen over Gods nieuwe wereld. Jezus vertelt de leerlingen wat ze mee mogen nemen voor onderweg... We lezen erover in Lucas 9: 1-6. Deze tekst loopt als rode draad door de dienst.

De voorbereidingsgroep heet iedereen van harte welkom!
Ds. Elise Roth-Wijnands
Joop Agelink zal de samenzang begeleiden op zijn orgeltje.

Kinderkerk
Op zondag 4 juni hebben we een mooie Pinksterdienst gehad. In deze dienst hebben we samen met de mensen in de kerk geprobeerd om woorden - goede wensen te verspreiden. Iedereen kon aan het begin van de dienst een wens / boodschap schrijven op een briefje in de vorm van een vogeltje. Van al deze vogeltjes hebben de kinderen een mooie mobiel gemaakt met de kleuren van het vuur, rood, oranje en geel, erin verwerkt. Na afloop van de dienst namen de kinderen de mobiel mee naar huis, naar 's-Heerenberg, sommige bleven in Hummelo, naar Laag-Keppel, naar Duitsland. Op deze manier verspreiden we de goede wensen uit de Pinksterdienst verder, door de Achterhoek en verder de wereld in.
Na deze mooie Pinksterdienst gaan we alweer naar de laatste kinderkerkdienst van dit seizoen.
Dit is ook een hele bijzondere dienst. In deze familiedienst, overstap/ doopdruppeldienst, die buiten plaatsvindt, maakt Mirte Weijers de overstap van de kinderkerk naar JC. Ook worden een aantal 5-jarigen verwelkomd bij de kinderkerk.
Deze hele speciale dienst vindt plaats op 2 juli bij de Klevenhorst. Wij hopen uiteraard op mooi weer zodat het voor Mirte een hele speciale dienst wordt en een hele mooie afsluiting van het seizoen. We hopen ook dat jullie allemaal komen zodat het voor de 5-jarigen een warm welkom wordt bij de kinderkerk.

Namens de leiding tot ziens bij de openluchtdienst.
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 11 juni heeft mw. Betty Eggink, Keppelseweg de bloemengroet ontvangen en op 18 juni is de bloemengroet gebracht naar mw. Gerda van Weerd, Sliekstraat

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 25 juni is voor het plaatselijk jeugdwerk en op 2 juli wordt gecollecteerd voor het werk van de diaconie.

Collecteopbrengsten in de maand mei

In de dienst:
Kerk € 224,30
Diaconie € 149,54
Hyndendael € 11,91

Uitgangscollectes:
07/05 Poor Peoples Fund € 99,53
14/05 Diaconie plaatselijk € 62,85
21/05 Eredienst en Muziek € 74,90
28/05 Pastoraat Hyndendael € 104,00

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad en een hartelijke felicitatie voor de jongelui die geslaagd zijn. Dat kun je goed zien aan de vlaggen en de tassen, die op dit moment niet meer nodig zijn. Een fijne zomer gewenst.

Een gedicht van Greet Brokerhof- van der Waa met de titel 'Ga maar op weg....

Ga maar op weg met je kennis en dromen.
Ga nu van hier, sla je vleugels maar uit.
Vlieg nu naar later en zoek waar je heen wilt.
Kies voor een weg die de toekomst ontsluit.

Speur naar een spoor dat het waard is te volgen.
Zoek naar een doel waar je echt voor kunt gaan.
Vraag naar een plek waar je houvast kunt vinden,
grond die je draagt, waar je stevig kunt staan.

Drink uit de bron die jouw dorst weet te lessen.
Eet van het brood dat verzadigt en voedt.
Deel met wie hongert naar vriendschap en vreugde.
Wees als een maatje voor wie jou ontmoet.

Weet van de Droom die al eeuwenlang rondgaat.
Fluister die door en maak waar wat je zegt.
Doe wat je doen kunt, en deel van je kennis:
werk aan een wereld van vrede en recht.

Vlieg nu maar weg naar de toekomst van morgen.
Ga maar, je kunt het. Je bent nu geslaagd.
Ga met Gods zegen en vind je bestemming.
Hoop en vertrouw op de Kracht die je draagt.

Henny van Zadelhoff-Besselink.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013