KERKDIENSTEN

Zondag 11 juni
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk. Thema in deze dienst zijn teksten en muziek van Bob Dylan

Zondag 18 juni
10.00 uur ds. W. ten Boom uit Didam

Zondag 25 juni
10.00 uur mw. Netty Hengeveld uit Eibergen.


Bij de diensten
Herman Haan heeft zelf een omschrijving van het thema van de dienst op 11 juni verwoord:
Bob Dylan en een Kerkdienst, dat is toch wel een heel aparte combinatie zou je zo op het eerste gezicht zeggen. Maar niets is minder waar! De inmiddels 75 jarige zanger heeft in veel van zijn zeer bekende liedjes de boodschap van Vrede en Verzoening met God bezongen. Wie kent niet het liedje " Blowin in the Wind " die eigenlijk een aanklacht is tegen oorlog en geweld of het minstens zo bekende " Knocking on Heavens Door " wat gaat over de zoektocht naar innerlijke vrede en God. In de jaren 60 was Dylan de man die fel tegen Apartheid was, in de jaren 70 zocht hij vrede in het christelijk geloof en tot op de dag van vandaag zingen andere artiesten nog steeds veel van zijn liedjes. In deze " Bob Dylan " dienst zal Herman bekende Dylan liedjes zingen en sommige kunnen zelfs meegezongen worden omdat die vertaald zijn in het Nederlands. Ook zal hij uitleggen wat Dylan dreef om zo intens naar Vrede en God te zoeken.
Koster is Ab de Vries en organist Ap Addink.

Op zondag 18 juni is er een eerste kennismaking met ds. W. ten Boom uit Didam, een goede dienst samen gewenst. Koster is dan Theo Schuurman en op het orgel speelt Atze Douma.

De ware kerk des Heren
Dit geweldige lied zongen we afgelopen Pinksterzondag.
Bij het oude liedboek (uit 1973) is eind jaren zeventig een heel dik compendium bij de gezangen uitgebracht. In dit handboek worden alle gezangen besproken, waarbij ook de achtergronden van de dichter en de componist worden vermeld.
De ware kerk des Heren, bij velen beter bekend als Gezang 303, vinden we in ons nieuwe liedboek als Lied 968. Samuel John Stone ( 1838-1900) is de dichter van het lied. Hij was een Anglicaanse geestelijke in een van de armste parochies in Oost-Londen. Op 27 jarige leeftijd schreef hij het lied. Het compendium omschrijft hem als volgt: "een jongeman vervuld van edele ijver om de orthodoxie te verdedigen tegen kerkscheurende, geloofsondermijnende theologische discussies. Vooral de derde strofe geeft daarvan getuigenis af!"
Het derde couplet geeft inderdaad aan dat de kerk nogal wat tegenstand te verduren krijgt.
Al heeft men haar geteisterd,
al wordt zij onderdrukt,
door dwalingen verbijsterd,
door strijd uiteengerukt,
de stem der martelaren
roept uit: o Heer, hoe lang?
De nacht is vol gevaren,
de morgen vol gezang.

De woorden zijn helaas nog steeds actueel... Maar hoe de nacht ook vol gevaren is, de morgen is vol gezang. Aangezwengeld door het enthousiaste en inspirerende Pinkstervuur!
Ds. Elise Roth-Wijnands

UIT ONZE GEMEENTE

Overleden
Op 27 mei is overleden Gerhard Jan Beek in de leeftijd van 69 jaar. Hij woonde aan de Tolstraat nr. 2.
In de dienst van 28 mei is zijn naam genoemd waarna het lied is gezongen, dat op het voorste schutblad van ons liedboek staat. We wensen zijn vrouw Greetje en verdere familie kracht en sterkte in deze verdrietige tijd.

Bloemengroet
Vanuit de dienst op 28 mei is de bloemengroet gebracht naar mw. Nagtegaal, Zelhemseweg en op 4 juni heeft Wilma Lovink, Keppelseweg de bloemengroet ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Jaarrekening Diaconie
In de kerkenraadsvergadering van 22 mei jl. is de jaarrekening van 2016 van de diaconie besproken en door de kerkenraad akkoord bevonden. Belangstellenden kunnen deze jaarrekening tot 16 juni inzien bij dhr. Chris Vrogten, telefoon 06-22998440.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 11 juni is voor Kerk in Actie – Werelddiaconaat:
Hulp voor straatkinderen in Colombia
Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellín organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden. Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden.
Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de maatschappij.

Op 18 juni is de uitgangscollecte bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad

Henny van Zadelhoff-Besselink.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013