KERKDIENSTEN 

Zondag 5 februari
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, viering Maaltijd van de Heer.

Zondag 12 februari
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden

Zondag 19 februari
10. 00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, m.m.v. koor Nieuw Leven uit Zelhem. Koffie/thee na de dienst


Bij de diensten
Op zondag 5 februari als onze eigen predikant voorgaat en de Maaltijd van de Heer gevierd wordt, bespeelt Ap Addink het orgel en op zondag 12 februari met als voorganger Jansje Ruiterkamp is Chris Vrogten koster en Ap Addink wederom organist. Op 5 februari vervangt Ap de nog niet herstelde Steef Oosterbeek, nadat deze betrokken was geraakt bij een ernstig auto ongeluk.

Zoutvaatje
We hebben vast allemaal wel een zoutvaatje in huis. Na alle waarschuwingen niet teveel zout aan het eten toe te voegen, is dat zout misschien wel een beetje vast gaan zitten in het vaatje.
Zout blijft eindeloos goed, maar als er vocht bij komt wordt het zo hard als beton. Het blijft de zoute smaak houden, maar je kunt er niet meer zoveel mee.
In de bijbel lezen we dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: "jullie zijn het zout der aarde". Het is een roepingsverhaal dat ons ook vandaag aanspoort in beweging te komen. Jezus verkondigde de goede boodschap, maar Zijn woorden kunnen alleen wortel schieten als mensen erdoor geraakt worden. Zo worden de eerste leerlingen van Jezus geroepen. Het mooie beeld van Jezus die aan de oevers van het meer Zijn leerlingen roept: "Laat jullie boten en netten achter, volg Mij, Ik zal jullie vissers van mensen maken".
Al gauw ontstaat er een groep volgelingen, aangetrokken door de woorden van Jezus. Dan horen ze: Jullie zijn het zout van de aarde. Ja ook U en jij. Jullie maken het verschil op aarde, jullie brengen kleur en smaak in de wereld. Maar pas op dat de kracht niet van het zout afgaat, zorg ervoor dat het zout niet versteent. Nee blijf in beweging, strooi het zout om je heen. Zoals je ook het zout flink over de stoep strooit als het ijzelt...
Zondag 5 februari mogen we met elkaar weer de Maaltijd van de Heer vieren. De evangelielezing komt dan uit Mattheüs 5: 13-16, waarin we lezen: jullie zijn het zout der aarde!

Met een hartelijke groet,
Ds. Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Tijdens het kinderkerk kerstfeest hebben we een hele mooie film vertoond, getiteld "het lege boek" , gemaakt door kinderen van de kinderkerk en van de Woordhof. Van deze film is een DVD gemaakt. Heeft u interesse in deze DVD, bij de Spar liggen nog een aantal exemplaren. Voor € 6,00 kunt u genieten van dit leuke kerstverhaal. Van harte bij u aanbevolen.
Op zondag 5 februari is er weer kinderkerk en de leiding is in handen van Anita. Op deze zondag is er Avondmaal. Op 12 februari zijn wij er niet, de volgende kinderkerk is dan op 19 februari.
We hopen jullie allemaal weer te zien op deze zondagen.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 15 januari is de bloemengroet gebracht naar Sander Uunk, Keppelseweg, op zondag 22 januari naar de familie Remmelink Sr. aan de Torenallee en op zondag 29 januari naar Ans en Teunis Wullink aan de Broekstraat.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Vooraankondigingen
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 24 januari stond de gemeenteavond op de agenda. Het duurt nog even, maar op dinsdagavond 21 maart zal de gemeenteavond in Dorpshuis De Ruimte gehouden worden. Voor de pauze komen kerkelijke mededelingen en wetenswaardigheden aan de orde. We hebben ds. Jan-Derk de Bruin, krijgsmacht predikant bereid gevonden na de pauze over zijn leven en werk te vertellen. Ds. de Bruin is een 2-tal keren in onze kerk voorgegaan. U krijgt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

Weer een tijd later op zondag 2 juli, zal er een openlucht worden gehouden bij de Klevenhorst in Hummelo. Daarover hoort u t.z.t. meer.

COLLECTES EN GIFTEN
Op 5 februari is de uitgangscollecte bestemd voor het Werelddiaconaat

Nootmuskaat is de belangrijkste inkomstenbron voor meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken. Vanwege problemen met een schimmel hebben boeren in deze Indonesische provincie echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs voor de nootmuskaat. Kerk in Actie draagt al enkele jaren bij aan het organiseren en trainen van boeren. Vrouwen krijgen daarbij in het bijzonder aandacht, omdat zij minstens de helft van het werk doen, maar vaak achtergesteld zijn en minder loon ontvangen. Op zondag 5 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk van Swantara. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 34RABO 0315000929 t.n.v. Diaconie Hummelo o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Op 12 februari is de uitgangscollecte bestemd voor Eredienst en Muziek

Opbrengst collectes december

In de dienst:
Kerk € 334,84
Diaconie 223,22
Schaalcollecte 04/12 € 84,90
Hyndendael 22/12 € 54,90

Uitgangscollectes:
04/12 Diaconie € 66,80
11/12Diaconie Kinderen in de knel € 66,80
18/12 Diaconie Militaire tehuizen € 87,85
24/12 Kerk Kerstcollecte € 202,97
25/12 Kerk idem € 76,50
31/12 Kerk Eindejaarscollecte € 133,38

BIJEENKOMSTEN

Dameskrans
Op donderdagmiddag 16 februari komen we weer van 2 tot 4 uur bijeen in Dorpshuis De Ruimte. Deze middag zal dhr. Sterringa uit Vorden ons vetrellen over 'Dondersmooie dendrons en bliksemsschone bomen'. Gasten zijn, zoals altijd, welkom.

TENSLOTTE
Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013