KERKDIENSTEN

Zondag 11 december
10.00 uur dhr. Herman Haan uit Toldijk, 3e zondag van Advent.

Zondag 18 december
10.00 uur ds. J.D. de Bruin, krijgsmachtpredikant, uit Zeewolde

Zaterdag 24 december
19.15 uur Kerstfeest Kinderkerk
21.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands, Kerstavonddienst, m.m.v. ensemble Ancora. Als intermezzo tussen beide diensten zal dit ensemble in de kerk spelen vanaf 20.40 uur.

Bij de diensten
In de Kerstfolder die inmiddels bij u allen in de bus is gevallen, staan uitgebreid de verschillende diensten rond Kerst en Oud en Nieuw vermeld. U kunt alle informatie ook terugvinden op onze website: www.kerkhummelo.nl. We hopen met elkaar op mooie en sfeervolle diensten en bijeenkomsten.
De dienst op 18 december willen we toch even extra onder uw aandacht brengen. Ds. de Bruin is krijgsmachtpredikant: 12 infbat LMB – Schaarsbergen. Toen ons gemeentelid Henk Greven destijds naar Afghanistan uitgezonden was en ds. de Bruin daar geestelijke verzorger, hebben ze een goed contact gehad. Volgens Henk heeft ds. de Bruin dit jaar weer 4 maanden in Afghanistan gewerkt.

Vol van verwachting

Vol van verwachting zijn wij gekomen
om weer te weten waartoe wij bestaan.
Verstillend van binnen, verlangend te horen
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren
waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

Samen gekomen om te gaan vieren
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

Bovenstaand lied werd gezongen bij de huwelijksviering van ds. Dirk Engelage en Marga van Langen in Vorden. Het lied wordt wel als een nieuw huwelijkslied omschreven. Maar ook voor de adventstijd is het een zeer geschikte tekst. Wij verwachten immers allemaal de komst van het kindje in de stal in Bethlehem!
Want met de geboorte van Jezus, herleeft de hoop op een nieuw begin.
En zo zijn wij allemaal vol van verwachting!

Ds. Elise Roth-Wijnands

Nieuws Kerkdiensten Hyndendael.
Donderdag 22 december vieren we het Kerstfeest in Zorgcentrum Hyndendael, zoals gewoonlijk inloop vanaf 14:30 uur met koffie en thee, de dienst begint om 15:00 uur. Deze middag zal zangkoor Feeling uit Drempt haar medewerking verlenen. Fijn dat het koor in ons midden kan zijn, het belooft een fijne middag te worden, waar we de geboorte van Jezus Christus gedenken en vieren. U bent allen van harte welkom, ook de gasten uit het dorp. Komt allen tezamen deze middag.
Mocht u geen vervoer hebben, neem dan contact op met uw wijkouderling er zal iets voor u geregeld worden. Namen en telefoonnummers zijn te vinden in het groene boekje. Ik hoop u allen te mogen begroeten om samen het Kerstfeest te vieren.
Graag wens ik u allen een goede voorbereiding, met vrolijke Kerstdagen en een vredig en liefdevol 2017 toe.
J. Tankink-Ligtenbarg
Wijk/contactpersoon

UIT ONZE GEMEENTE

Geboren
In de dienst op 27 november stond er een roos op de liturgische tafel, ten teken dat er binnen onze gemeente een baby is geboren. De roos is na de dienst gebracht naar de ouders met een hartelijke felicitatie voor de geboorte van:
Nazario Doron Singadji, zoon van Annick Diesfeldt en Nathaniël Singadji. Geboren op 14 november en wonend aan de Dorpsstraat..

In Memoriam
In de vroege morgen van 16 november 2016 is Grada Willemina Derkje Garretsen-Jansen, toch nog plotseling overleden in de leeftijd van 95 jaar. Willemien, zoals iedereen haar kende, is geboren op 29 november 1920 in het buurtschap Groot-Hagen. Ze groeide op met haar twee oudere broers Jan en Henk. Ze ging in Hummelo naar school, zoals het toen die tijd na de schoolperiode verliep, ging ze aan het werk bij de families Misset en Tiernigo. Tijdens de oorlogsjaren werkte Willemien bij burgemeester Bloemers in Arnhem. Dat was ook de tijd dat ze haar grote liefde Rudolf Garretsen leerde kennen. Het huwelijk werd gesloten op 6 april 1944 in het gemeentehuis aan de Rijksweg in Hoog-Keppel. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend door Ds. Goedhart in de kerk van Hummelo. Ze kregen de trouwtekst mee uit Johannes 13, vers 15 en 34: Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad. Rudolf en Willemien hebben deze woorden centraal laten staan in ruim 58 jaar huwelijk. Het stel ging wonen aan de Keppelseweg 29. Het gezin werd uitgebreid met de geboorte van Joke, Ruud en Jan. Later voegde schoonzoon Gerrit en de schoondochters Marijke en Marjoh zich toe. Door de jaren heen werden Rudolf en Willemien trotse grootouders en overgrootouders. Ze kon ervan genieten als ze bij haar op bezoek waren, ze vond het fijn om in het midden van de kinderen te zijn, met name de allerkleinsten, daar genoot ze haar laatste jaren van. Na een periode van afnemende gezondheid is op 14 november 2002 Rudolf overleden in de leeftijd van 89 jaar. Op 13 november
Op 13 november kwam Willemien ten val, de eerste indruk was dat het wel goed zou komen. De volgende dag begon de schade van de val voelbaar en zichtbaar te worden, de dagen die daarop volgden werden zwaar. Het ging niet goed... 
In de vroege morgen van 16 november 2016 is het vuur van het kaarsje langzaam gedoofd. Ze is in vrede ingeslapen. Verdrietig maar ook met dankbaarheid zijn maandagmiddag 21 november jl. in de kerk van Hummelo herinneringen verteld door de kleindochters Sandra, Anne en zoon Jan. Haar lievelingsliederen werden gezongen door het Hummelo's Gemengd Koor. Bijzonder was dat haar achterkleinkind Tess het mooie lied 'In the arms of an angel' tijdens het afscheid van haar grootmoeder zong, wat zou Willemien trots zijn op haar Tess.
We hebben haar lichaam te rusten gelegd bij haar grote liefde Rudolf Garretsen met wie ze lief en leed gedeeld heeft.
Wij moeten jouw leven loslaten, uit handen geven.
Wij dragen jouw liefde mee naar de dag van morgen.
Geven jouw lichaam terug aan de aarde. Aan God die jou lief heeft.
Jij blijft ... als een gouden draad, geweven in ons leven voortbestaan.
Jouw naam zal voor altijd rusten en geschreven staan in de palm van Gods hand...

Joke, Gerrit, Ruud, Marijke, Jan en Marjoh, klein- en achterkleinkinderen, ik wens jullie allen kracht en liefde toe, voor de tijd die komen gaat.

Met een medelevende groet,
J. Tankink-Ligtenbarg

Bloemengroet
Vanuit de dienst op zondag 27 november is de bloemengroet gebracht naar de fam. Visser, Laarstraat en op 4 december zijn de bloemen gebracht naar Simone Smeitink, Bakkerstraat.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Voedselbank
Vorig jaar hebben de Diaconieën van zowel Drempt/Oldenkeppel als Hummelo de inzameling van levensmiddelen georganiseerd. Deze actie was zeer succesvol dankzij uw hulp. Dit jaar willen wij deze inzameling weer houden Wij verzoeken U dan ook om dit jaar (weer) mee te doen. U kunt de levensmiddelen aanleveren op maandag 12 december van 15.00 tot 20.00 uur in de Kerk van Hummelo . Kortom net als vorig jaar.
De voedselbank laat ons weten dat elke gave groot of klein, zeer welkom is!

Koffieochtend
Vrijdag 16 december wordt er in De Ruimte naast de kerk weer koffie geschonken. De koffie staat om 10:00 uur vers gezet voor u klaar en met lekkere wafels, die worden deze vrijdag op de kerstmarkt gebakken.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 11 december is voor Kerk in Actie – kinderen in de knel: De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.
Dit project wordt door kerk in Actie gesteund.

Op 18 december wordt gecollecteerd voor Pit Pro Rege (militaire tehuizen)

Doelstelling
Onze missie is aandacht te geven en steun te bieden aan militairen, veteranen en hun thuisfront.
Als protestants-christelijke goeddoel-organisatie zetten wij ons in om:
• het welzijn van de militair naar lichaam, ziel en geest te bevorderen;
• begrip en draagvlak voor de militair in de samenleving te vergroten.
Sinds de dienstplicht is opgeschort, werken bij Defensie alleen mannen en vrouwen die voor het beroep van militair hebben gekozen. Maar militairen hebben niet zomaar een beroep!

Hun taken - en in het bijzonder de missies naar conflictgebieden - worden immers vastgesteld door onze regering. Als samenleving dragen we daarvoor mede verantwoordelijkheid.
Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin, familie en vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs maanden van huis. Op oefening, of uitgezonden naar instabiele gebieden wereldwijd.
Daarom helpen wij onze zusterorganisatie Home-Base Support om militairen te ondersteunen. Dat doen zij o.a. door het beschikbaar maken van ECHOS Homes (militaire tehuizen) waar militairen zich in een gezellige omgeving kunnen ontspannen en zo nodig een luisterend oor vinden waar men even zijn verhaal kwijt kan.
Ook stellen zij dagboekjes ter beschikking voor militairen die op uitzending gaan en voor hun partners of ouders. Deze dagboekjes kunnen na afloop van de missie worden uitgewisseld, waardoor emoties en belevingen wederzijds worden gedeeld.
Daarnaast werkt Home-Base Support nauw samen met Geestelijk Verzorgers van Defensie, die regelmatig gebruik maken van ECHOS Homes voor groepsbijeenkomsten en kerkdiensten.

Gift
De kerkrentmeesters hebben een gift van € 240,- ontvangen. Dit betreft de opbrengst van de fruitstal van een echtpaar uit onze gemeente. Wat fijn dat u deze opbrengst aan de Hummelose Kerk gunt. Hartelijk dank!

BIJEENKOMSTEN

Dameskrans.
Hoewel het Kerstfeest bij de Dameskrans op donderdagmiddag 15 december van 2 tot 4 uur ook op de Kerstfolder vermeld staat, wil ik er toch nog even de aandacht op vestigen. Gasten zijn n.l. van harte welkom. Wel even graag een telefoontje naar de voorzitter Henny van Zadelhoff – tel. (0314) 281224.

Gezellige kerstmarkt in de dorpskerk van Hummelo
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december aanstaande zal in en rondom de dorpskerk van Hummelo wederom een gezellige kerstmarkt plaats vinden. Op vrijdag zal de kerk geopend zijn van 11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00. tot 16.00 uur.
De organisatie, Stichting Vrienden van de Hummelose kerk, maakt het mogelijk om de lekkerste wafels, nieuwjaarsrolletjes en glühwein te proeven. Binnen in de kerk zullen diverse kerst-, maar ook grafstukken te koop zijn, die in de voorafgaande week gemaakt worden door vele creatieve vrijwilligers. Verder zijn er in en rondom de kerk diverse kraampjes van mensen die hun eigen producten verkopen. Ook is er beide dagen gezellige muziek en zijn er schilderijen te bewonderen van Hummelose talenten.
Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk is in het leven geroepen om de kerk van Hummelo in onderhoud te kunnen voorzien. Alle opbrengst van de kerstmarkt zal dus ten goede komen aan het onderhoud van de kerk te Hummelo.

TENSLOTTE

Een groet voor u en jullie allen vanuit de kerkenraad.

Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013