Kerst 2016 en Jaarwisseling 2016-2017
in de kerk van Hummelo

UITNODIGING

Teken van liefde
Teken van liefde, een kind in de stal.
Woorden van God worden waar.
Vonken van vrede en overal feest.
Licht in de nacht!
Heel ons leven, koningskind, zo lang verwacht!

Maak het mee! In woord, in muziek, in film en in de ontmoeting met elkaar komen we bovenstaande woorden uit een kerstlied tegen in de tijd die voor ons ligt. Maak het allemaal mee in de Hummelose kerk!

Ds. Elise Roth-Wijnands

ADVENTSTIJD

Gezellige kerstmarkt in de dorpskerk van Hummelo
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december a.s. zal in en rondom de dorpskerk van Hummelo wederom een gezellige kerstmarkt plaatsvin- den. Op vrijdag zal de kerk geopend zijn van 11.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. De organisatie, Stichting Vrienden van de Hummelose kerk, maakt het mogelijk om de lekkerste wafels, nieuwjaarsrolletjes en glühwein te proeven. Binnen in de kerk zullen diverse kerst-, maar ook grafstukken te koop zijn, die in de voorafgaande week gemaakt worden door vele creatieve vrij-willigers. Verder zijn er in en rondom de kerk diverse kraampjes van mensen die hun eigen producten verkopen.
Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk is in het leven geroepen om de kerk van Hummelo in onderhoud te kunnen voorzien. Alle opbrengst van de kerstmarkt zal dus ten goede komen aan het onderhoud van de kerk te Hummelo.

Kerstconcert van de Eendracht
Op zondag 18 december houdt Muziek-vereniging De Eendracht een kerstconcert in de Protestantse Kerk te Hummelo. Tijdens dit con-cert zullen zowel de fanfare als het melodisch slagwerk de kerk vullen met warme muzikale klanken. Pianiste Faya Farrakhova uit Hummelo verleent haar medewerking aan het kerstcon-cert. Uiteraard zullen een passend kerstverhaal en een gedicht niet ontbreken. Aanvang 19.30 uur, iedereen is van harte welkom.

Kerkdiensten
Op de 2e Adventszondag (4 december) wordt de dienst geleid door ds. Elise Roth-Wijnands. Aanvang 10.00 uur. Viering Heilig Avondmaal. Muzikale medewerking kamerkoor Canzonet en organist: Eelco Schuijl.

Op de derde Adventszondag (11 december) wordt de dienst geleid door dhr. Herman Haan uit Toldiijk. Aanvang 10.00 uur.
Organist: Ab Addink.

Op de vierde Adventszondag (18 december) zal ds. J.D. de Bruin uit Zeewolde voorgaan. Aan-
vang 10.00 uur. Organist: Atze Douma.

Kinderkerk
Dit jaar hebben we tijdens de adventsweken geen project. Er is kinderkerk op 27 november en 4 december. Op 4 december worden er kerstbakjes gemaakt die we gaan bezorgen bij ouderen uit de gemeente.

KERSTVIERINGEN

Dameskrans
Op donderdag 15 december van 14.00 tot 16.00 uur in dorpshuis De Ruimte. Gasten zijn bij deze viering hartelijk welkom.

Hyndendael
Op donderdagmiddag 22 december in de Grote Zaal van het woon- en zorgcentrum aan de Keppelseweg. Aanvang: 15.00 uur.
Mw. Jopie Tankink zal de dienst leiden. Koor Feeling uit Drempt verleent muzikale mede- werking. Ook wie niet in of bij 'Hyndendael' woont is daar van harte welkom.

Kinderkerk
Elk jaar wordt er een kinderkerkkerstfeest georganiseerd. Dit kerstfeest is voor ALLE kinderen uit Hummelo en omstreken. Kinderen van de basisschool, maar ook ouderen zijn van harte welkom. Veel zingen, veel muziek en een interactieve viering maken dat veel kinderen en hun ouders een warm en blij gevoel aan dit kerstfeest over-houden. Ook dit jaar zal tijdens de viering weer een kerstfilm worden vertoond, getiteld 'het lege boek'. Naast de kinderen van de kinderkerk spelen ook kinderen van de Woordhof en jongeren van JC mee in deze film. Het kinderkerkkerstfeest vieren we samen op kerstavond 24 december om 19.15 uur. Het duurt ongeveer een uur en aansluitend is er chocolademelk en kerst- brood in De Ruimte.

Kerstavonddienst
Op diezelfde avond, maar dan wat later (21.00 uur) vieren we de geboorte van Christus. Ds. Elise Roth-Wijnands leidt de dienst. Muzikale medewerking: ensemble Ancora en organist:Ab Addink.

Als intermezzo tussen het Kerstfeest van de kinderkerk en de kerstavonddienst, zal An-cora in de kerk spelen vanaf plm. 20.40 uur.

Kerstochtend
De Kerstdienst, geleid door ds. Siebe Hiem-stra uit Almelo, begint om 10.00 uur. Vanaf kwart voor 10 samenzang van bekende Kerstliederen. Organist: Joop Agelink.

ROND DE JAARWISSELING

Oudejaarsdienst
Op de laatste avond van het jaar komen we bij elkaar om als gemeente in geloof terug te kijken op het jaar 2016 en wat dat ons heeft gebracht aan vreugde en verdriet. We noe-men de blijde gebeurtenissen bij name en dat doen we ook wat ons verdriet deed en doet: we lezen de namen van hen die ons door de dood ontvallen zijn. Bij elk van hen van wie het levenslicht is gedoofd, ontsteken wij een kaars van geloof en hoop dat Gods licht over hen nooit zal ondergaan.
Het koperensemble van 'De Eendracht' en organist Ab Addink verlenen muzikale mede-werking. De dienst wordt geleid door ds. Elise Roth-Wijnands. Aanvang: 19.30 uur.

Nieuwjaarsconcert
1 januari 15.30 uur: het traditionele Nieuw-jaarsconcert met het Amatis Piano Trio, bestaande uit pianist Mengjie Han, violiste Lea Hausmann en cellist Samuel Shepherd. Zij spelen muziek van de Weense klassieken tot aan de hedendaagse avant-garde. Na afloop van het concert wordt in de Gouden Karper het nieuwe jaar ingeluid met oliebollen en champagne. Kaarten voor dit alles kosten € 20 en zijn verkrijgbaar via www.nieuwjaarscon- certhummelo.nl of door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL 43 RABO 0152 2944 22 t.n.v. Stichting Nieuw-jaarsconcert Hummelo. Vergeet daarbij niet uw naam en adres te vermelden. Inlichtingen: 0314 382280 of 06 51 34 09 39. Van iedere verkochte kaart gaat € 2.50 naar de Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk.

Nieuwjaarsdienst en – begroeting
Er is geen dienst op zondag 1 januari.
Op 8 januari zal de dienst worden geleid door ds. Elise Roth-Wijnands en bespeelt Joop Agelink het orgel. We nodigen u uit om vanaf kwart voor 10 gezamenlijk koffie/thee te drinken (met wat lekkers) in dorpshuis De Ruimte en elkaar een goed nieuw jaar te wensen. De dienst begint dan om kwart over 10. Na de dienst willen we graag onder het genot van een drankje napraten, eveneens in De Ruimte.

EN VERDER
Kerstfeest is denken
aan vrede en licht
aan de boodschap
het blijde bericht
van komen van mensen
heel dicht tot elkaar
niet voor heel even
maar -als het kan- het hele jaar

De kerk van Hummelo wil er voor u zijn niet als het kan, maar altijd, ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een plek om dichter tot elkaar te komen in ieder jaargetijde. Uw financiële bij-drage om dit te voor u te kunnen zijn en te kun- nen blijven is meer dan welkom!
Wij hopen uw bijdrage voor de eindejaars- collecte te mogen ontvangen op bankrekening- nummer NL91RABO 03150 02 522 t.n.v. Protes- tantse Gemeente Hummelo.

De kerkrentmeesters

Voor contact met onze kerkgemeenschap kunt u zich in verbinding stellen met de scriba van de kerkenraad, mw. H. van Zadelhoff-Besselink (tel. 381224). U kunt ons ook vinden op www. kerkhummelo.nl.

De kerkenraad wenst u
gezegende kerstdagen
vrede en alle goeds voor 2017

 

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013