KERKDIENSTEN
Zondag 26 juni
10.00 uur dr. G.P.Th. Bosma uit Breda/Ginneken

Zondag 3 juli
10.00 uur ds Elise Roth-Wijnands, koffie/theedrinken na de dienst

Zondag 10 juli
10.00 uur mw. Netty Hengeveld uit Eibergen

Bij de diensten
Op zondag 26 juni, als dr. Gerlof Bosma voorgaat is Ab de Vries koster en bespeelt Jan Voortman het orgel.
Op zondag 3 juli gaat onze eigen predikant ds Elise Roth voor. Na de dienst bent u uitgenodigd samen koffie of thee te drinken in De Ruimte naast de kerk. Organist is Steef Oosterbeek.

UIT ONZE GEMEENTE

Morgen morgen
Als we dat in het Nederlands horen zit er vaart in. Morgen dan...er staat vast iets heel belangrijks te gebeuren. Morgen mórgen! We kunnen er een beetje zenuwachtig van worden. Horen we dezelfde woorden in het Spaans, dan klinkt het een stuk relaxter: mañana mañana.
En dat is ook de bedoeling. Er is zelfs een heuse mañana cultuur. Daar wordt de ontspannen kijk op het leven van veel Spanjaarden mee bedoeld. Maak je nu maar niet zo druk, morgen (mañana) komt er weer een dag om zaken te regelen.
Geweldig dat sinds 2013 ons eigen festival in Hummelo deze veelzeggende naam heeft gekregen. Want Mañana Mañana is, zoals in de media wordt omschreven, het meest relaxte festival van Nederland op een wonderschone plek in de Achterhoekse natuur.
Rustig aan, maak je maar niet druk over de dag van morgen. Het doet mij denken aan een gedicht dat mijn vader dikwijls opzegde:

Een mens lijdt dikwijls het meest
door 't lijden dat hij vreest
doch dat nooit op zal dagen.
Zo heeft men meer te dragen
Dan God te dragen geeft.

Het is een gedicht van Nicolaas Beets. Er hoort overigens nog een vervolg vers bij:

Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
als vrees voor allerlei gevaar.
Maar komt het eens in huis,
dan helpt God altijd weer
en geeft Hij kracht naar kruis.

En zo kunnen we bemoedigd de dag van morgen tegemoet gaan.
Mañana mañana!

Ds Elise Roth-Wijnands

Nacht zonder dak
In de overstapdienst kregen de twee kinderen een uitnodiging om mee te doen aan nacht zonder dak.
Nacht zonder dak is een actie van Tear (Tegen armoede)
Door middel van een sponsorlijst haal je geld op en als tegenprestatie slaap jij 1 nacht in een doos net als de kinderen in Kenia of Bolivia. Alleen slapen deze kinderen elke nacht in een doos.
Met het geld dat we met deze actie op halen willen we deze kinderen een beter bestaan geven.
Van dit geld kunnen ze naar school zodat ze later beter voor zich zelf kunnen zorgen en niet meer op straat hoeven te leven.
Wil jij meedoen aan deze actie en ben je 12 jaar of ouder en durf jij een nacht in een doos te slapen?
Geef je dan op bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Of bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het is in het weekend van 10 september bij de kerk in Hummelo

Leiding J C

Overleden
Op 16 juni jl. is overleden mevrouw Henriëtte Kolkman-Gijsbers in de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde in zorgcentrum Hyndendael. In de volgende editie van Kerkleven zal zij herdacht worden.

Bloemengroet
Vanuit de dienst op 12 juni is met een hartelijke groet de bloemengroet gebracht naar Luuk Nusselder, Rozegaarderweg en op 19 juni heeft Ans Addink, De Zuylenkamp de bloemen ontvangen.

Liedbundel:
Ds Reinier Kleijer heeft een nieuw liedbundeltje het licht doen zien getiteld L'Chaim – Op het leven.
Eén van de 55 liederen is een gebedslied op de melodie van Lied 247:

Heer, wees aanwezig op ons levenspad.
Leg in ons hart een diep vertrouwen dat
U bij ons bent – ook als wij U niet zien,
en dat door ons Uw Toekomst wordt gediend.

Heer, wees erbij op onze levensweg,
met alles wat U ons hebt toegezegd:
Blijf met Uw zorg en liefde ons nabij,
sta in wat moeilijk is aan onze zij.

Heer, wees erbij, ons hele leven lang
als een bemoediging wanneer wij bang
of heel onzeker onze wegen gaan.
Laat ons dan voor Uw liefde openstaan.

Heer, wees erbij als bron van levenskracht,
als onuitsprekelijke overmacht,
als inspiratie voor geloof en hoop,
als het kompas voor onze levensloop.

Het bundeltje kost € 3,50. Scriba Henny van Zadelhoff (tel. 0314 381224) heeft een aantal exemplaren voor belangstellenden.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 26 juni is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk
en op 3 juli voor "Stichting Barmuja":
Al meer dan 10 jaar zet onze stichting zich in voor de eerste levensbehoeften van mensen in Ethiopië. Tot maart 2015 was dat voornamelijk in Barmuja, een klein dorp in het zuiden zo'n 300 km ten zuiden van de hoofdstad Addis Ababa.

Toen we zelf in 2005 in Ethiopië waren, maakten we kennis met de mensen uit Barmuja. De projecten die we in de loop der tijd daar hebben gerealiseerd zijn te vinden op onze website. Na vele jaren op dezelfde plek gewerkt te hebben werd het tijd voor iets anders.

We richten ons nu op het dorp Ababy Bisare, ook in het zuiden van Ethiopië, 75 km verwijderd van Sodo. Er leven ongeveer 10.000 mensen in het midden van de Rift Valley in ongelofelijk moeilijke omstandigheden. Honger en dorst zijn er de orde van de dag. We willen ons ervoor inzetten om ook daar schoon drinkwater voorzieningen te maken.

Helpt U ons mee? Hartelijk bedankt!
Ineke en Rik Luimes,
Stichting Barmuja.

Als u niet in de gelegenheid bent de kerkdienst bij te wonen en u wilt wel een bijdrage geven voor het diaconale doel van de betreffende zondag, dan kunt u uw gift altijd overmaken op rekeningnummer: NL34RABO 03150 00.929 van de diaconie onder vermelding van het doel van de collecte. De diaconie telt uw gift dan bij de opbrengst van de collecte.

Opbrengst collectes mei 2016
In de dienst:
Diaconie € 164,92
Kerk € 247,39
Kerk: opbrengst collecte in de dankdienst voor dhr. Enger, welke gehouden is in onze kerk € 250,00

Collectes na de dienst:
01/05 Diaconie plaatselijk € 79,30
08/05 Kerk plaatselijk jeugdwerk € 30,50
15/05 Kerk in Actie Rwanda € 104,00
22/05 Kerk Eredienst en Muziek € 60,15
29/05 Kerk Pastoraat Hyndendael € 65,20

OVERIGE BERICHTEN

Terugblik Kinderkerk
Het seizoen van de kinderkerk is weer voorbij. We kijken terug op een seizoen met een aantal veranderingen, zoals de familiedienst van 5 juni of de veranderde frequentie van het aantal zondagen dat er kinderkerk is. We hebben leuke nieuwe dingen gedaan zoals bijv. de kerstfilm.
Kortom we hebben een afwisselend seizoen gehad.
Misschien is het u opgevallen dat er geen uitje is geweest. Het was heel lastig om iedereen op de bewuste zondag bij elkaar te krijgen. Daarom hebben we besloten om het uitje te verplaatsen naar een datum na de startzondag. Dan zullen ook de doopdruppelkinderen worden uitgenodigd om mee te gaan.
In de familiedienst op 5 juni hebben we deze kinderen welkom geheten in de kinderkerk. Teun en Amélie ontvingen respectievelijk een doopdruppel en een kaars van Natalie. De doopdruppel en kaars voor Milan en Thorben werden bij hen bezorgd.
In dezelfde dienst maakten Timme en Henrieke de overstap naar JC. Zij werden door Gerbrand uitgenodigd om mee te doen aan nacht zonder dak. Aan beiden werd een bijbel overhandigd door een familielid. Timme kreeg de bijbel van zijn moeder en Henrieke van grote zus Anniek.
Om de overstap te symboliseren stapten zowel de 5- jarigen als de 12- jarigen over een balk, voorstellende een drempel. Op deze manier werd zichtbaar gemaakt dat ze aan een nieuwe fase in hun leven beginnen.
Het was een feestelijke dienst waar na afloop, onder het genot van een kopje koffie, over kon worden nagepraat.
Bij dezen willen we iedereen bedanken die ons dit seizoen op enigerlei wijze hebben geholpen.
Timme en Henrieke veel plezier bij JC en succes op jullie nieuwe school.
En iedereen een heel fijne vakantie en tot ziens op de startzondag.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel.0314-323505)

TENSLOTTE
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad aan u en jullie allen en een felicitatie aan alle jongelui, die geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat nog niet helemaal gelukt is, kan hopelijk binnenkort toch de vlag uit.
Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013