KERKDIENSTEN

Zondag 29 mei
10.00 uur ds B. Vijfvinkel uit Oostzaan

Zondag 5 juni
10.00 uur ds Elise Roth-Wijnands, familiedienst, koffie/thee/limonade drinken na de dienst

Zondag 12 juni
10.00 uur mw. Netty Hengeveld uit Eibergen.

Bij de diensten
Op 29 mei verwelkomen we onze vroegere predikant ds Bart Vijfvinkel. Het is fijn om hem weer een zondag in ons midden te hebben. Koster is Ab de Vries en op het orgel speelt Charlotte Lindeboom.

Op 5 juni is er een speciale dienst – een dienst voor de hele familie, waarin ds Elise Roth voorgaat en Steef Oosterbeek het orgel bespeelt. Na de dienst bent u allen van harte welkom in De Ruimte voor een kopje koffie of thee en voor de kinderen limonade.

Zondag 5 juni Familiedienst!!!
Nog even en de examens zitten er weer op. Is alles naar verwachting gegaan? Kunnen de vlaggen met schooltassen in de top uitgehangen worden?
Op de lagere scholen worden de rapporten uitgedeeld en weten we of ons kroost over is naar de volgende klas. Voor de kinderen uit groep 8 staat ook een spannende nieuwe fase voor de deur, naar "de grote school"!
In onze gemeente staan wij daar ook bij stil. Want het is het moment dat er kerkelijk gezien ook een overstap wordt gemaakt: van kinderkerk naar Jongeren Contact.
Dit jaar willen we er met elkaar een feestelijke familiedienst van maken. Want bij de belangrijke stappen in het leven willen we graag zoveel mogelijk familie om ons heen hebben! En wat is er nu mooier dan met de hele familie naar de kerk te gaan!
Het thema van de dienst is: Er zit meer in je!
Je kunt immers vaak veel meer dan je denkt. En dat is zeker niet aan leeftijd gebonden. Het heeft veel meer te maken met durf en moed.
Hoe komt het eigenlijk dat een klein kind bij heel veel moeilijke dingen zegt: o dat kan ik wel, makkie. Terwijl het bij het klimmen der jaren lijkt alsof we steeds meer op de rem trappen en zeggen: o dat lukt me nooit, nee dat kan ik echt niet...
U merkt wel er is stof genoeg rondom het thema.

Ds Elise Roth-Wijnands

Kinderkerk
Op zondag 29 mei is er geen kinderkerk.
In de dienst op 5 juni, dit wordt een familiedienst, nemen Timme Vels en Henrieke Nusselder afscheid van de kinderkerk en zullen zij de overstap maken naar JC.
Op de laatste zondag van dit seizoen, op 12 juni, staat het uitstapje 65gepland. Meer nieuws daar over volgt nog.
En dan is dit seizoen, wat de kinderkerk betreft, weer voorbij en gaan wij aan een welverdiende vakantie beginnen.
Maar eerst gaan we er voor Timme en Henrieke een gezellige dienst van maken.
Dus allemaal tot ziens op 5 juni.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

In memoriam
Op 7 mei overleed in de leeftijd van 94 jaar
Hermanus Wilhelmus Dengerink
De afscheidsdienst vond plaats in de Remigiuskerk te Steenderen. Bekend terrein van de familie. 94 Jaar geleden werd, ook op 7 mei, Herman gedoopt. Later deed hij als 18 jarige ook belijdenis. Vele jaren later klonken zijn namen opnieuw in de kerk, toen er getrouwd werd met Gerda Besselink.
Als enig kind is Herman geboren en getogen in Steenderen. Zijn vader was 31 jaar lang doodgraver in Steenderen. Het ouderlijk huis was een prima onderkomen, het beviel zo goed dat hij er altijd is blijven wonen. Ook toen opeens het toch wel wat kleine wereldje een stuk groter en levendiger werd, toen zijn Gerda in zijn leven kwam. Zeker ook een stuk drukker, want Gerda Besselink bracht uit haar eerste huwelijk 4 kinderen mee. Het zal niet altijd allemaal zijn meegevallen. Want Herman leek eigenlijk wel de eeuwige vrijgezel. En dan na jaren een echtgenote én vier kinderen, waar het natuurlijk niet bij bleef: er kwamen kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar het was goed zo.
En dat was de rode draad in zijn leven: hij vond het allemaal best. Of het nu het gezin was, of zijn werk bij de Coberco, eerst in Hoog-Keppel en later in Steenderen. Hij was tevreden met hoe het ging.
Bijna vijf jaar geleden was de verhuizing naar Hyndendael, een grote stap, maar ook hierin vinden we de berustende levenshouding: het was prima zo. De verzorging is uitstekend, de gestructureerdheid van de dagindeling gaf veel overzicht en rust.
De kerkdiensten op de laatste donderdag van de maand werden door het echtpaar Dengerink trouw bezocht. Het was altijd heel vertrouwd hen tijdens de diensten te zien, naast elkaar op hun vaste plek. Jammer dat we tijdens de diensten nooit een fanfare hebben gehad, want dat was iets waar Herman geweldig in op kon gaan. Dat Gerda heel veel voor Herman betekende, blijkt ook wel uit het feit dat de begrafenis niet in het voor hem zo vertrouwde Steenderen was, maar in Drempt. Want daar is de eerste man van mevrouw Dengerink begraven. Hij wist dat dit natuurlijk heel veel voor Gerda betekent en het zegt genoeg over zijn liefde voor zijn vrouw!

Bidden wij Gerda, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen toe dat zij de troostende nabijheid van God in hun leven ervaren.

Ds Elise Roth-Wijnands

Bloemengroet
Vanuit de dienst op 8 mei heeft mw. Willy Berendsen, Muldershof de bloemen ontvangen. Op 15 mei zijn ze gebracht naar Wouter ter Horst, Rozegaaarderweg en op 22 mei naar Johan Bloemendaal, Korte Broekstraat.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD
Cursus
Vanuit Deventer is weer informatie ontvangen over een nieuwe cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden. Het is een cursus voor iedereen met belangstelling voor vragen over geloof, Bijbel, kerk, samenleving en zingeving. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden. De cursus wordt gehouden op donderdagmorgen van 9.30 tot 12.10 uur. Eerste cursusdag 22 september a.s. De cursus omvat 30 lesochtenden in de Ichtuskerk, Holterweg 106 te Deventer/Colmschate. Kosten € 200,00. Aanmelden bij dhr F. Sick, Deventer. Tel. 0570 612545, mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er is een startavond die voor iedereen toegankelijk is, ook als er niet deelgenomen wordt aan de cursus. Aanvang 20.00 uur. Thema 'Vreemdelingschap – Vreemdelingen". Spreker dr. J.D.Th. Wassenaar, docent kerkgeschiedenis.
Er liggen 2 folders in het voorportaal van onze kerk.

KOFFIEOCHTEND
Vrijdag 10 juni wordt er in de ruimte naast de kerk weer koffie geschonken. De koffie staat om 10:00 uur vers gezet voor u klaar uiteraard met iets lekkers er bij.
De diaconie.

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op zondag 29 mei is voor het pastoraat in zorgcentrum Hyndendael.
Op 5 juni is de uitgangscollecte bestemd voor het Werelddiaconaat/Kerk in Actie: Ieder uur krijgt een meisje in Guatemala te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toeroepen.

Refugio (voluit: Refugio de la Niñez, Toevluchtsoord voor Kinderen) geeft slachtoffers psychologische begeleiding en hulp bij het doen van aangifte. De politie en lokale overheden krijgen ondersteuning, zodat zij de meisjes op de juiste manier opvangen en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met hulp van Refugio werken de meisjes bovendien aan een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een (beroeps)opleiding willen volgen. Refugio kan jaarlijks ongeveer dertig meisjes opvangen en begeleiden.

Opbrengst collectes april 2016
In de dienst:
Diaconie € 113,00
Kerk € 169,50
Hyndendael 28/4 € 15,90

Uitgangscollectes:
03/04 Diaconie Plaatselijk € 48,70
10/04 Diaconie € 66,90
17/04 Kerk Plaatselijk € 73,05
24/04 Diaconie Poor People's Fund € 74,00

TENSLOTTE
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad aan u en jullie.
Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013