KERKDIENSTEN

Zondag 15 mei
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden – 1e Pinksterdag.

Zondag 22 mei
10.00 uur ds Elise Roth-Wynands, koffie/theedrinken na de dienst

Zondag 29 mei
10.00 uur ds B. Vijfvinkel uit Oostzaan

Bij de diensten
Op zondag 15 mei, als Jansje Ruiterkamp de Pinksterdienst leidt, is Chris Vrogten koster en bespeelt Atze Douma het orgel.
Op zondag 22 mei, als onze eigen predikant ds Elise Roth voorgaat, is Gerrit Dolman koster en Joop Agelink organist.

Kinderkerk
Nu de meivakantie weer voorbij is beginnen we aan de laatste periode van dit seizoen. Dit betekend dat er nog 4 zondagen kinderkerk is.
De eerste is op eerste pinksterdag, zondag 15 mei. En daarna zijn we er op 22 mei. De leiding is dan in handen van Anita.
We hopen jullie allemaal weer te zien op eerste pinksterdag.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE
Jubileum
Op vrijdag 15 april waren dhr. en mevr. Dimmendaal van de Loenhorsterweg 50 jaar getrouwd.
Ondanks dat ze nu -zoals ze zelf zeggen- aan de tweede helft zijn begonnen, zijn ze beiden nog zeer actief.
Met ruim 20 paarden op stal, waarvan ze nog dagelijks de stallen afmesten, is er dan ook nog voldoende bedrijvigheid en aanspraak in en om hun huis.
Namens de Kerkenraad wensen wij hen samen dan ook een goede en gezonde toekomst toe.

Hans Nusselder wijkouderling.

In memoriam

Op 14 april 2016 overleed in de leeftijd van 82 jaar
Jantje Baerends-Remmelink

We staan niet altijd stil
bij het woord 'samen'
maar het is een groot gemis
als 'samen' uit je leven is.

Samen, een woord waar we, zoals de tekst op de rouwkaart zegt, niet altijd bij stil staan. Maar toen wij tijdens de afscheidsdienst op 19 april in de Slangenburg het leven van Jantje herdachten, voelden we extra hoe groot het gemis is. Meer dan 50 jaar was Jantje samen met haar Evert. Het boerenleven was hen beiden op het lijf geschreven. Harde werkers van jongs af aan. Als het soms erg druk op de boerderij was, draaide Jantje haar hand niet om voor het melken. De koeien werden opgehaald, ze werden gemolken en natuurlijk werd de melkstal spik en span schoongespoten. Het werk werd altijd met plezier gedaan, ze kende zelfs alle koeien bij naam! En dat waren er heel wat! Naast het harde werken werd er met volle teugen genoten van de natuur. Tuinieren en vooral bloemen waren haar lust en haar leven. Goede herinneringen zijn er ook aan de vele grote fietsvakanties die met de hele familie gemaakt werden. En als het buiten niet zo lekker was, kwam dikwijls het kantklos werk op tafel, of werd er geborduurd. Tafelkleedjes, lampenkappen en zelfs twee stoelen prachtig geborduurd met natuurlijk hele mooie bloemen.
Ook de inwendige mens werd niet vergeten, de heerlijke kookkunsten staan in menig geheugen gegrift.
Helaas werden de laatste jaren steeds moeilijker. Het geheugen liet haar steeds meer in de steek. En tot groot verdriet was daar dan de verhuizing naar Wehl.
Toch ondanks het steeds mistiger wordende geheugen waren er ook nog heldere momenten. Af en toe brak ook echt de zon door. Dat blijkt wel uit de uitspraak die ze onlangs luid en duidelijk zei: Hartstikke fijn dat Eef er is!!
Dat is vooral nu zo'n waardevolle herinnering, waar we ook best een beetje kippenvel van krijgen...

Bidden wij Evert, de familie en allen die Jantje in hun hart hebben gesloten toe, dat zij zich gedragen weten door God en de mensen om hen heen.

Ds Elise Roth-Wijnands

Overleden
Op 20 april 2016 is in de leeftijd van 65 jaar overleden:
Géke Rexwinkel-Stolte, echtgenote van Henk Rexwinkel.

Boven de rouwkaart staat:
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bidden we toe dat Henk, hun kinderen en kleinkinderen Gods aanwezigheid in hun leven mogen ervaren.

Bloemengroet
De bloemengroet uit de kerkdienst van 24 april is gegaan naar Aly Klarenberg, Zelhemseweg en op 1 mei heeft Henny Maalderink, DeVeldhof, het boeket ontvangen.

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD
Bezoek aan bewoners van Zandewierde
De bewoners van Zandewierde gaan 24 mei verhuizen. Een spannende periode en afscheid van Hummelo.
Zandewierde opgericht in 1965/ 1966 door Dokter van Donselaar, bestond uit een manege, een zwembad en huisvesting voor mensen met een handicap. In de loop van de jaren uitgegroeid en in 1978 opgesplitst. Alle onderdelen bestaan nog en worden bezocht door mensen met en zonder handicap. Maar niet meer in Hummelo. Deze verhuizing is wel iets om even bij stil te staan. Voor Hummelo, maar zeker voor de bewoners.
Een deel van de bewoners is al verhuisd, naar verschillende plaatsen in Nederland. Soms dichter bij familie of gewoon omdat ze daar graag willen wonen. De bewoners die nu gaan verhuizen, gaan naar Doetinchem. Aan de Meestersstraat 2. Een nieuw gebouw, dat op 29 juni een Open dag heeft.
We wensen de bewoners een mooie toekomst in een nieuw fris gebouw en dat ze er zich gauw thuis voelen.
We hebben 21 april jl. samen koffie gedronken en taart gegeten. En natuurlijk de geschiedenis van Zandewierde en andere gebeurtenissen de revue laten passeren. Het was goed en gezellig om even bij elkaar te zijn. Als dank kregen we van de bewoners een plant om in de kerk te zetten. En wij hebben toegezegd om op de Open dag te komen kijken naar het nieuwe thuis.
Diaconie Hummelo, Chris, Jo, Peter en Rikie

Vervolg verslag gemeenteavond van 12 april 2016

Kerkrentmeester dhr. Benno Smeitink neemt het woord.

Hij begint met de opbrengst tot nu toe van de Actie Kerkbalans: nog niet alle antwoorden zijn binnen, tot nu € 53.300,00 wat voor een krimpende gemeente een heel mooi bedrag is. Wel ziet het ernaar uit dat er een tekort zal ontstaan van ruim € 10.000,00. Omdat hierdoor ingeteerd wordt op de spaarrekening, zullen op termijn matregelen genomen moeten worden.

Er wordt een vraag gesteld over kerk en diaconie, hierop legt dhr. Smeitink uit dat kerk en diaconie 2 volkomen gescheiden zaken zijn met ieder hun eigen kas.
Er wordt voorgesteld meer aandacht te besteden aan de mogelijkheid van een notariële acte. Daar is 3 jaar geleden fors op ingezet, volgens dhr. Smeitink. Het heeft destijds 15 overeenkomsten opgeleverd, maar het heeft niet meer opgebracht, wat de vraag oproept of er wel genoeg goede voorlichting is geweest. Kernprobleem is het krimpende aantal leden, waarop gesteld wordt dat het belangrijk is tijdig een beeld van de toekomst te vormen en na te denken hoe op langere tijd verder te kunnen gaan met het kerk zijn.

Begraafplaats: Dhr. Reinders, vanaf 1993 beheerder van de begraafplaats, stopt per 16 april. Besloten is het algemene onderhoud uit te besteden, i.p.v. een medewerker in loondienst te nemen. Na het opvragen van verschillende offertes, neemt Wenneker Hoveniers het onderhoud over per 1 mei. Dhr. Reinders blijft met dhr. Tankink grafdelver.

Kerk en De Ruimte: Het dorpshuis is aan de multifunctionele kerk gebouwd, zo kunnen zij elkaar versterken. Uitgelegd wordt hoe de financiering tot stand gekomen is. Mede om voldoende subsidie uit verschillende subsidiepotjes te verkrijgen is Stichting Dorpshuis Hummelo opgericht met een bestuur bestaande uit 5 leden, waarvan 2 kerkrentmeesters.
De Protestantse Gemeente Hummelo is eigenaar van de kerk en De Ruimte en verhuurt de Ruimte op jaarbasis aan de Stichting. De Stichting is verantwoordelijk voor het gebruik. Dorpshuis De Ruimte is in februari 2013 geopend.
Voor het gebruik van het Dorpshuis en het kerkgebouw voor niet kerkelijke aangelegenheden, is een activiteitencommissie opgericht, die van alles organiseert. Een positief resultaat komt voor de helft ten goede aan de kerk. Dit heeft in 2014 voor de kerk € 1600,00 opgebracht en voor 2015 € 1700,00. Ook een positief punt is het aantal nieuwe vrijwilligers en de grote jonge activiteitencommissie.
Er wordt een vraag gesteld over het terrein van de kerk. De grens zal minder zichtbaar zijn, maar kadastraal is er niets gewijzigd.

De voorzitter dhr. Hans Nusselder zegt dat we blij zijn met alle vrijwilligers en stipt aan dat de kerkenraad op zoek is naar meerdere ouderlingen. Hij vraagt bij uzelf hierover na te denken of iemand in de buurt voor te stellen en dit door te geven aan één van de kerkenraadsleden. Voor dhr. Dreves, die het organistenrooster verzorgde en mw. Dreves voor het preekbeurtenrooster, wordt ook gezocht naar vervanging. Weet u van harte welkom, met elkaar moeten we het doen, volgens de voorzitter.

Bij de rondvraag wordt gevraagd naar een nieuw logo van de kerk. Als de Huiskamer van Hummelo helemaal klaar is, zal er een nieuwe mooie tekening of foto gemaakt worden.

Na de pauze vertelt dhr. van Weeghel op inspirerende wijze hoe de tijdelijke groep vluchtelingen die in De Kruisberg te Doetinchem verblijven een verzetje geboden wordt. Door een grote groep vrijwilligers worden activiteiten, veelal buiten De Kruisberg georganiseerd. Hiervoor is de Stichting Welkom in Doetinchem opgericht. Het doel is de mensen zich welkom te laten voelen en te betrekken bij de Achterhoekse bevolking.
Als dank krijgt dhr. van Weeghel een bos bloemen aangeboden.

De avond wordt afgesloten met het samen bidden van het Onze Vader.

Voor het uitgebreidere verslag kunt u zich in verbinding stellen met de scriba, telefoon (0314) 381224.

Henny van Zadelhoff-Besselink

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op zondag 15 mei 2016 is voor Kerk in Actie - Zending

Meer jongeren in Rwandese Kerk.
Veel jongeren in Rwanda verlaten de kerk wanneer zij naar de hoofdstad trekken of overstappen naar een pinksterkerk. In de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR), partner van Kerk in Actie, zijn jongeren juist volop actief. Ook werken zij dankzij de kerk aan hun toekomst.

Rwandese jongeren die naar de hoofdstad trekken voor studie of werk, sluiten zich daar vaak niet aan bij een kerk. In hun eentje zijn ze echter onvoldoende opgewassen tegen problemen waar ze in de stad tegenaan lopen, zoals armoede, geweld en werkloosheid. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) besloot een paar jaar geleden meer jongeren bij de kerk te betrekken en ze te helpen om steviger in hun schoenen te staan.

Activiteiten
Met steun van Kerk in Actie organiseert de EPR allerlei activiteiten. De jongeren delen hun geloof bijvoorbeeld op een Bijbelclub, geven leiding aan kerkelijke activiteiten of doen mee met een muziekgroep of koor, met sportevenementen of jongerendagen. Iedere maand organiseren de jongeren zelf themadiensten, waar ze optreden met een eigen band of koor.

Kansen voor de toekomst
Ook biedt de kerk kansen voor hun toekomst. De jongeren krijgen bijvoorbeeld ondersteuning bij het volgen van een beroepsopleiding, en leren hoe ze een eigen onderneming starten. Ze vormen kleine solidariteitsgroepen en investeren samen in veelbelovende initiatieven.

Op 22 mei is de uitgangscollecte voor Eredienst en Muziek

Gift
Via één van onze ouderlingen hebben wij een gift van € 25,- ontvangen.
Wij willen de gever hiervoor hartelijk bedanken.

De Kerkrentmeesters

Dorcas-winkel in Doetinchem?
In het najaar van 2016 heeft Dorcas de mogelijkheid om een nieuwe Dorcas-winkel te openen in Doetinchem. Na enkele maanden voorbereiding, hebben wij een prachtig pand aangeboden gekregen aan de Nijverheidsweg. Voor dit pand is een tijdelijke overeenkomst gesloten, in afwachting van het antwoord op de vraag of er voldoende enthousiaste vrijwilligers komen die de winkel willen bemannen. Jullie zijn als gemeente bij Dorcas bekend, daarom ontvangt u dit bericht.

Er zijn al 25 Dorcas-winkels in Nederland, die allemaal uitsluitend gerund worden door vrijwilligers. Het doel van de nieuwe Dorcas-winkel (vergelijkbaar met een kringloopwinkel) is om geld in te zamelen voor de allerarmsten in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Afrika. Wij vragen mensen uit de omgeving van de winkel om goederen bij ons in te leveren, die wij vervolgens in de Dorcas-winkel verkopen. Met het geld dat wordt verdiend, willen wij een Dorcas-project gaan steunen waarmee mensen concreet en duurzaam worden geholpen om uit de armoede te komen. De winkel wordt uitsluitend gerund door vrijwilligers. Meer informatie over de Dorcas-winkels kunt u lezen op www.dorcaswinkels.nl. Misschien is het ook een idee om eens een bezoek te brengen aan de Dorcas-winkel in Aalten. Het adres van deze winkel is Nijverheidsweg 1 in Aalten.

Informatieavond: 2 juni 2016
Om belangstellenden te informeren over onze plannen en om vrijwilligers voor de Dorcas-winkel te vinden, houden wij op donderdagavond 2 juni 2016 een informatieavond. Als u interesse hebt in onze plannen, dan willen wij u graag ontmoeten op deze avond. U bent van harte welkom op de Nijverheidsweg 21 in Doetinchem. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar, en om uiterlijk 21.00 uur hopen we de avond af te ronden. Wilt u zich opgeven op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.?

Vragen en/of opmerkingen?
Als u vragen en/of opmerkingen heeft, mag u contact opnemen met Richard Niemeijer (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06-11717928).

TENSLOTTE
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad aan u en jullie en goede concentratie voor de jongelui die examen doen.
Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

Nog even om te vermelden: Op donderdagmiddag 26 mei is er om 15.00 uur een kerkdienst in zorgcentrum Hyndendael, voorganger ds Elise Roth-Wijnands.

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013