KERKDIENSTEN

Zondag 1 mei
10.00 uur ds. Elise Roth-Wijnands m.m.v. muziekgroep Het Anker. Na de dienst koffie/theedrinken in De Ruimte.

Zondag 8 mei
10.00 uur mw. N. Hengeveld uit Eibergen

Zondag 15 mei
10.00 uur mw. Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink uit Vorden – 1e Pinksterdag.

Bij de diensten
Op zondag 1 mei gaat ds. Elise Roth-Wijnands voor in de dienst, is Jan Hagenbeek koster en is Steef Oosterbeekorganist. Na de dienst willen we graag samen koffie- en theedrinken in De Ruimte. Muzikale medewerking muziekgroep Het Anker.

Het Anker
In de christelijke traditie is het anker onlosmakelijk met het hart en het kruis verbonden, als symbolen voor geloof (het kruis) hoop (het anker) en liefde (het hart). Toch vinden we in de bijbel maar één tekst die direct verwijst naar het anker als teken van hoop. In de Hebreeënbrief lezen we over mensenlevens die heen en weer geslingerd worden als een schip op de golven. De enige houvast die ze hebben is de hoop die in Christus tot hen is gekomen. Die hoop is als een anker voor de ziel. Het ankerkruis -het kruis in de vorm van een anker- is daarom een geliefd beeld. Hierdoor wordt de hoop verbonden met de kruisdood van Jezus.
Zondag 1 mei verleent muziekgroep Het Anker uit Doetinchem in onze kerk haar muzikale medewerking. Thema van de dienst is Vrede. Een term die de komende dagen veelvuldig gebruikt zal worden, tijdens de diverse 4 mei herdenkingen en bevrijdingsfestiviteiten.
Het belooft een sprankelende dienst te worden.
Wees welkom allemaal!!!

Ds Elise Roth-Wijnands.

Op zondag 8 mei als mw. Netty Hengeveld voorgaat is Theo Schuurman koster en Joop Agelink organist.

Kinderkerk
Op dit moment is er een kinderkerkloze periode, ook i.v.m. de meivakantie. We zijn er weer op 15 mei en hopen jullie dan allemaal weer te zien.
Vorige keer schreef ik over het mooie gedicht waarmee Natalie het 40-dagen project afsloot.
Hierbij volgt de tekst van dit gedicht:

HET LICHT VAN PASEN SCHIJNT
Wanneer de paaskaars brandt,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moet het altijd zijn.
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.
Het licht van Jezus in de straat,
op school en op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
zou het dan vrede zijn!
De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin.
Hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?
Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein?
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?
Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar.
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.
De Paaskaars brandt.
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
dit licht nooit meer verdwijnt.

Met vriendelijke groeten namens de leiding,
Anita Nusselder (tel. 0314-323505)

UIT ONZE GEMEENTE

Overleden
Op 14 april is overleden Jantje Baerends-Remmelink in de leeftijd van 82 jaar. De laatste jaren woonde zij in Oldershove te Wehl. In de volgende editie van Kerkleven zal zij herdacht worden.

Bloemengroet
De bloemengroet is deze keer gegaan naar Coba en Evert Garretsen, Molenaarserf.

Paaskaars 2015
In de vorige editie van Kerkleven is de paaskaars besproken, als teken van het Licht van Christus dat de duisternis overwint. In de Paaswake is de nieuwe paaskaars de kerk binnengebracht. Daarmee is de 'oude' Paaskaars niet afgeschreven, in tegendeel: in Hummelo is het een goede gewoonte dat de paaskaars van het voorgaande jaar naar gemeenteleden gaat die een steuntje in de rug verdienen. Tijdens de kerkenraadsvergadering is besloten dat de kaars dit jaar naar Leida en Adri Dreves gaat.
Leida heeft jaren gezorgd dat er iedere zondag een voorganger in onze kerk is en Adri regelde het organisten rooster. Twee taken die onmisbaar zijn voor onze kerkelijke gemeente. Beiden hebben nu helaas hun functie neer moeten leggen. Gezondheidsproblemen zijn de oorzaak van het stoppen met de preekvoorziening. Adri had al eerder aangegeven te willen stoppen, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd al een tijdje voorbij was.. Nu komt daar dus bij dat alle energie en aandacht thuis nodig zijn.
Leida en Adri: heel hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet!
Wij wensen jullie Gods steun en kracht voor de komende tijd.

Ds Elise Roth-Wijnands

UIT DIACONIE EN KERKENRAAD

Vakantie ds Elise Roth: maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei

Wisseling van de wacht
Na 23 jaar de begraafplaats aan de Zelhemseweg onderhouden te hebben, is Henk Reinders hiermee vanaf half april gestopt. Henk heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft geruime tijd geleden aangegeven tijd te willen vrijmaken voor andere hobby's. Hoewel de kerkrentmeesters Henk deze tijd natuurlijk graag gunnen, hadden zij de samenwerking met Henk ook heel graag voortgezet. Henk zorgde dat de begraafplaats er keurig bij lag, werkte zelfstandig en op eigen initiatief, maar was ook altijd bereid tot overleg. En altijd goed gehumeurd. Henk, bedankt en heel veel plezier bij alle hobby's waarvoor je nu (meer) tijd hebt!
De kerkrentmeesters hebben opvolging voor Henk gevonden door een overeenkomst aan te gaan met Wenneker Hoveniers, het bedrijf van oud-Hummeloër Alco Wenneker. Wij wensen Alco veel succes en voldoening bij het werk op de begraafplaats. Bij de keuze voor de opvolging heeft kerkrentmeester Leida Wenneker zich bewust afzijdig gehouden.
De werkzaamheden rond het begraven (graf delven e.d.) blijft Henk wel uitvoeren samen met Theo Tankink.

De kerkrentmeesters

Kort verslag gemeenteavond 12 april 2016 1e gedeelte.
De voorzitter heet de aanwezigen in een zeer goed gevuld dorpshuis hartelijk welkom. Het is een goede gewoonte, zegt hij, af en toe bij elkaar te komen om kerkelijk nieuws te horen en te spreken over kerk en kerkenraad.
Hij opent met een gedicht van Greet Brokerhof-van der Waa getiteld Opeens is het er..", passend bij de lente en de kerk.

Huiskamerbijeenkomsten
Tijdens deze gemeenteavond is een selectie van onderwerpen genoemd. Tijdens de huiskamerbijeenkomsten werden veel meer onderwerpen besproken.
We streven ernaar als er 'iets nieuws' wordt geïntroduceerd, dat dit in Kerkleven wordt vermeld. Om vooral ook de binding met de huiskamerbijeenkomsten te houden

Ds. Elise Roth vertelt over deze huiskamergesprekken. Er komen er nog een paar en voor sommige een vervolg. Het waren levendige gesprekken o.a over de vraag hoe maken we de kerk weer levendig. Aan de hand van een filmpje en wat grappige plaatjes (van Internet) vertelt ds. Roth over de bijeenkomsten. Vanuit de gedachtewisseling over de diensten komt naar voren: participatie – interactie, rust, bezinning, batterij opladen, nieuwe inspiratie, samenzijn, bevestiging van geloof.
Met een beamer in de kerk zouden er meer mogelijkheden zijn van interactie. Er is al wifi.
Als andere vormen van diensten worden genoemd: Familiedienst – Top 2000 dienst met populaire muziek. En verder: samen kijken naar De Passion.
Maatschappelijke rol meer uitdragen bv. naar de verwachte statushouders in Hummelo.
Als de huiskamer van Hummelo klaar is, als kerk naar buiten treden.
Er werden een aantal vragen gesteld, zoals:
Zijn er al afspraken over de invulling – nee nog niet. Er is wel het voornemen alle doopouders bij elkaar te vragen voor aandacht en binding.
Diensten aankondigen in de vitrinekast.
Op Biddag voor Gewas en Arbeid bij elkaar komen op een boerderij om bv. een dienst te houden.
Vraag naar een openluchtdienst. Is de laatste jaren niet doorgegaan vanwege slecht weer. Een voorstel is een locatie te zoeken waar de dienst ook binnen kan plaatsvinden. Dit jaar wordt er geen gehouden, er zijn andere plannen rond de Startzondag.
Vraag naar muzikale deelname van jongeren aan een dienst. Valt niet mee omdat veel jongeren studeren.
Vraag om de tekst van liederen die door een zanger/es gezongen wordt in de dienst op liturgie te vermelden.

Diaconie
Mw. Evers geeft uitleg over een aantal samenwerkingsverbanden. Ze noemt als motto: alleen kom je ver, samen kom je verder.
Diaconaal Netwerk Bronckhorst: Dit is een samenwerkingsverband tussen de diaconieën uit de gemeente Bronckhorst en Caritas en bestaat plm. 10 jaar, 2 x per jaar wordt samengekomen voor overleg wat er in de gemeenten leeft en welke problemen gesignaleerd worden. Als voorbeelden van samenwerking worden genoemd: schuldhulpmaatjes, waar veel vraag naar is; inzamelen van voedselpakketten rond Kerst; bonnen voor uitkeringsgerechtigden ook rond Kerst. Ook worden gastsprekers uitgenodigd bv. het sociaal team, dat nu over de zorg in de gemeente gaat.

Samenwerking met diaconie Drempt/Oldenkeppel.
Ook hiermee is 2 x per jaar overleg. Er is o.a. een gezamenlijk project van Kerk in Actie en koffieochtenden in Hummelo en Drempt. Verder is er overleg over actuele zaken.

Samenwerking met Rijnwaarden, de andere gemeente van ds. Roth. Hier participeren wij nu in het Shehata project, Stichting Helping Hand to Tanzania, dat door Rijnwaarden al heel lang gesteund wordt.

H. van Zadelhoff-Besselink

Koffers en tassen voor het AZC
Naar aanleiding van de gemeenteavond vragen wij voor het AZC De Kruisberg in Doetinchem: koffers / weekendtassen, omdat de bewoners vaak moeten verhuizen van het ene AZC naar het andere. Met koffers/ weekendtassen kunnen ze hun spullen fatsoenlijk meenemen. U kunt de koffers/tassen in de kerk, op zondagmorgen voor de dienst, die om 10.00 uur begint, afgeven. U bent ook van harte welkom om de dienst mee te maken, na de dienst wordt er regelmatig koffie gedronken voor een gezellig samenzijn. Inleveren kan ook bij Rikie Evers tel. (0314)381317, Chris Vrogten tel. 06-22998440, Peter Vels "Pasop" tel. (0314)381921 of Jo Remmelink tel. (0314)381602.

Vriendelijke groet Diaconie Hummelo

COLLECTES EN GIFTEN
De uitgangscollecte op 1 mei is voor het werk van de diaconie en op 8 mei voor het plaatselijk jeugdwerk.

BIJEENKOMSTEN
Herdenking in Hummelo en Keppel van de gevallenen op woensdag 4 mei.
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook ter wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het 4 mei Comité Hummelo, Keppel en Drempt zal ook dit jaar de herdenking op 4 mei in Hummelo en Keppel organiseren. Bij beide herdenkingen, in Hummelo en in Hoog-Keppel, zullen kinderen van de basisscholen een gedicht voorlezen, waarna er gelegenheid is voor het leggen van bloemen. Allereerst zal dit gebeuren door vertegenwoordigers van de gemeente Bronckhorst en door afgevaardigden uit Hummelo, Keppel en Drempt, waarna een ieder de gelegenheid krijgt om dit te doen.

In Hummelo begint de korte herdenking om 19:15 uur bij de graven van 5 geallieerde vliegers uit het Britse Gemenebest, die daar op vrijdag 4 oktober 1940 zijn begraven.
Eén van de bemanningsleden was de 27 jarige 2e Piloot Harry Wright Morgan uit Nieuw Zeeland. Familieleden van deze piloot zijn nooit in de gelegenheid geweest om het graf te bezoeken, maar dit jaar zal de enige neef van H.W. Morgan, Kenneth Morgan Pilbrow, aanwezig zijn bij de herdenking. Hij komt samen met zijn zoon David, schoondochter Jillian en kleinzoon Nicholas.

Daarna gaan we naar Hoog-Keppel, waar vanaf iets voor 20:00 uur de herdenking plaatsvindt bij het monument, welke in 1948 op initiatief van enkele oud-strijders is onthuld, aan de Monumentenweg. In Hoog-Keppel zal ook muziekvereniging "Olden Keppel" aanwezig zijn om haar medewerking te verlenen aan de herdenking.

TENSLOTTE
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad aan u en jullie.
Henny van Zadelhoff-Besselink, scriba

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2013